Bí quyết bán hàng Online   Thông báo   Đăng ký

Thủ tục nhận con nuôi theo đích danh thế nào?

Nguyễn Lan Phương 05/03/2013 - 09:26

Tôi là Việt kiều Đức. Vợ chồng tôi muốn nhận nuôi con nuôi tại một gia đình nghèo Việt Nam tại nơi trước đây tôi sinh ra.Vậy, cho tôi hỏi chúng tôi muốn nhận con nuôi thì chúng tôi phải làm thủ tục như thế nào? ở đâu? mất thời gian bao lâu? Chúng tôi có thể ủy quyền cho người khác đi làm thủ tục trên không vì hiện tại chúng tôi đang sinh sống tại Đức?

Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
492
Trả lời (1)
Bình luận bằng Facebook (1) | Bình luận bằng ID Vatgia (1)

Nhận tiền mua hàng đến 30.000đ/ngày khi trả lời tích cực

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

  • Cũ nhất
  • Mới nhất
  • Có ích nhất

nguyễn thị mít

05/03/2013 - 09:27

Hiện nay, Việt Nam và Cộng hòa Liên Bang Đức đã ký hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi, bạn là người Đức gốc Việt được phép nhận con nuôi đích danh tại Việt Nam mà không phải qua giới thiệu(điểm b khoản 3 Mục II Thông tư 08/2006/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 08/12/2006 hướng dẫn thực hiện một số quy định về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài).

Hồ sơ của người xin nhận con nuôi bao gồm(Điều 41 Nghị định 68/2002/NĐ-CP, ngày 10/07/2002 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình có yếu tố nước ngoài, sau đây gọi là“Nghị định 68”):

Hồ sơ gồm có:

a) Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi;

b) (Bản sao chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế;

c) Giấy xác nhận người nhận con nuôi có đủ điều kiện nuôi con nuôi theo pháp luật quốc gia Pháp;

d) Bản điều tra về tâm lý, gia đình, xã hội của người xin nhận con nuôi do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước nơi người xin nhận con nuôi thường trú cấp;

e) Giấy xác nhận do tổ chức y tế có thẩm quyền của nước nơi người xin nhận con nuôi thường trú xác nhận hiện tại người đó có đủ sức khoẻ, không mắc bệnh tâm thần hoặc không mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình, không mắc bệnh truyền nhiễm;

f) Giấy tờ xác nhận về tình hình thu nhập của người xin nhận con nuôi, chứng minh người đó bảo đảm việc nuôi con nuôi;

g) Phiếu lý lịch tư pháp của người xin nhận con nuôi do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người đó thường trú cấp chưa quá 12 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ;

h) Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn đối với người xin nhận con nuôi, trong trường hợp người xin nhận con nuôi là vợ chồng. Các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này được lập thành 02 bộ hồ sơ.

Thủ tục xử lý hồ sơ:Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và phí, Cơ quan con nuôi quốc tế kiểm tra, xem xét toàn bộ hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, Cơ quan con nuôi quốc tế thông báo cho người xin nhận con nuôi bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được công văn trả lời của Cơ quan con nuôi quốc tế, kèm theo hồ sơ của người xin nhận con nuôi, Sở Tư pháp thông báo cho người xin nhận con nuôi đến Việt Nam để hoàn tất thủ tục xin nhận con nuôi. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo của Sở Tư pháp, người nước ngoài xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi phải có mặt tại Việt Nam để nộp lệ phí cho Sở Tư pháp và hoàn tất thủ tục xin nhận con nuôi. Nếu vì lý do khách quan mà người nước ngoài xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi không thể có mặt đúng thời hạn trong thời gian đó thì phải có văn bản đề nghị Sở Tư pháp cho gia hạn, thời gian gia hạn không quá 60 ngày kể từ ngày có văn bản của Sở Tư pháp cho phép gia hạn.

Khoản 2, Điều 39 Nghị định 68 quy định:­2. ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thường trú của cha mẹ đẻ của trẻ em thực hiện đăng ký việc người nước ngoài xin nhận trẻ em Việt Nam đang sống tại gia đình làm con nuôi. Nếu cha mẹ đẻ của trẻ em có nơi thường trú khác nhau thì ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi thường trú của người cha hoặc người mẹ đẻ đang nuôi dưỡng trẻ em đó thực hiện việc đăng ký nuôi con nuôi.

Do vậy, theo quy định trên bạn phải thực hiện thủ tục nhận nuôi con nuôi tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnhnơi thường trú của cha mẹ đẻ của trẻ em nhận nuôi con nuôi.

Thời hạn giải quyết việc xin nhận con nuôi nêu trên là 120 ngày hoặc kéo dài hơn 30 ngày nếu phải xác minh, kể từ ngày Cục Con nuôi quốc tế của Việt Nam nhận đủ hồ sơ hợp lệ của bạn (Điều 40 Nghị định 68 vàKhoản 1 Điều 79 Nghị định 69/2006/NĐ-CP ngày 21/07/2006 sửa đổi, bổ sung Nghị định 68/2002/NĐ-CP) “1. Thời hạn giải quyết việc xin nhận con nuôi trong trường hợp xin đích danh trẻ em là 120 ngày, kể từ ngày Cơ quan con nuôi quốc tế của Việt Nam thuộc Bộ Tư pháp (sau đây gọi là Cơ quan con nuôi quốc tế) nhận đủ hồ sơ hợp lệ của người xin nhận con nuôi. Trong trường hợp phải yêu cầu cơ quan Công an xác minh theo quy định tại khoản 2 Điều 45 của Nghị định này thì thời hạn được kéo dài thêm 30 ngày

Trong trường hợp vì lý do khách quan mà người nước ngoài xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi không thể có mặt tại Việt Nam thì có thể ký trước vào bản cam kết (theo mẫu quy định) và ủy quyền bằng văn bản cho Văn phòng con nuôi của nước đó (Cộng hòa Liên Bang Đức) tại Việt Nam thay mặt người nước ngoài xin nhận con nuôi nộp lệ phí và bản cam kết cho Sở Tư pháp để hoàn tất thủ tục xin nhận con nuôi(Điều 41, 47 Nghị định 69/2006/NĐ-CP ngày 21/07/2006 sửa đổi, bố sung Nghị định 68; Điểm 1 và 7 phần III Thông tư 08/2006/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 12/08/2006 hướng dẫn thực hiện một số quy định về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài).Đọc thêm
Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn
Báo vi phạm Ẩn câu trả lời