: Ngày 21-7-2008, tôi có mua một card màn hình ASUS EN8400GS/HTP/256M với giá là 56 USD tại Phong Vũ. Song khi về nhà, tôi phát hiện đó là bảng báo giá của ngày 15-7-2008, còn trong bảng báo giá ngày 21-07-2008 chỉ có 46USD -...
(Xem thêm)

duckki

Cửa hàng Phong Vũ có lưu lại giá của tất cả các ngày. Nếu có sự lầm lẫn về giá, bạn hãy mang phiếu mua hàng đến bộ phận kinh doanh của Phong Vũ. Nhân viên sẽ kiểm tra lại giá bán của ngày mà bạn mua hàng. Nếu giá không đúng, chúng tôi sẽ hoàn tiền lại cho bạn. Liên hệ số ĐT 9330 763.
Ngày 21-7-2008, tôi có mua một card màn hình ASUS EN8400GS/HTP/256M với giá là 56 USD tại Phong Vũ. Song khi về nhà, tôi phát hiện đó là bảng báo giá của ngày 15-7-2008, còn trong bảng báo giá ngày 21-07-2008 chỉ có 46USD -...
(Xem thêm)

phan hung son

Cửa hàng Phong Vũ có lưu lại giá của tất cả các ngày. Nếu có sự lầm lẫn về giá, bạn hãy mang phiếu mua hàng đến bộ phận kinh doanh của Phong Vũ. Nhân viên sẽ kiểm tra lại giá bán của ngày mà bạn mua hàng. Nếu giá không đúng, chúng tôi sẽ hoàn tiền lại cho bạn. Liên hệ số ĐT 9330 763. Phòng kinh...
(Xem thêm)