- cấu tạo và quá trình sản xuất máy biến áp khô trong trạm biến áp hợp bộ kiosk máy biến áp, trạm biến áp - tại sao người ta nói ko có thực vật thì ko có con người - Bismuth là vật liệu gì (nó được nối với...
(Xem thêm)

thu

Hành tinh chúng ta được gọi là hành tinh xanh, bởi gì có thực vật tồn tại. Nếu thực vật mất đi, loài chim và động vật trên cạn bị tuyệt chủng vì không có thức ăn và chỗ ở, nồng độ CO2 tăng cao, gây ra mưa axit và các loại mưa nhiễm chất độc khác, làm cho nước nhiễm đọc trầm trọng, kéo theo các...
(Xem thêm)