có một đề triết đại khái là: ứng dụng của cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả vào hđ kinh tế?mình không hiểu cách làm dạng bài này như thêa nào(mình không biết có nêu mối quan hệ biện chứng không nữa và nếu có nên nêu sơ lược hay vẫn nêu cụ...
(Xem thêm)
Chào các anh chị e là sinh viên năm đầu của đại học ngoại thương: sắp tới em phải viết tiểu luận về triết học...cái môn này em rất khó hiểu vì thế em muốn hỏi anh chị về một số vấn đề như sau: Bằng các ví dụ cụ thể (ca dao, tục ngữ và các sự kiện...
(Xem thêm)
anh chj nao co biet tinh chat,ung dung cua 6 cap pham tru triet hoc khong?noi cho e bt voi,xin cm on!
anh chị nào cho em bài viết về "nội dung ý nghĩa của sáu cặp phạm trù triết học" nguyên nhân - kết quả nội dung - hình thức ....[;)][;)][;)]

neyuhk

[quote]Từ bài viết của [b]Hanoipho[/b] Em nhớ được mỗi tên 6 cặp phạm trù triết học [:|] 1- [size_4]Cái ri nhất..êng - cái chung - cái đơn[/size_4] 2- Nguyên nhân - kết quả 3- Tất nhiên - ngẫu nhiên. 4- Nội dung - hình thức. 5- Bản chất - hiện tượng. 6- Khả năng - hiện thực.[/quote]
Các bạn giúp mình với! Mình đang phải viết tiểu luận về cái này.

Chita

Mình gợi ý như sau nhé a. Phép biện chứng và phép biện chứng duy vật. b. Hai nguyên lí cơ bản của phép biện chứng duy vật. c. Các qui luật cơ bản của phép BCDV d. Các cặp phạm trù cơ bản của phép BCDV e. Lí luận nhận thức. a. Phép biện chứng và phép biện chứng duy vật. Phần này không được nói đến nhiều trong sách giáo trình, nếu thầy dặn là về tự tìm hiểu thì các bạn nên về nhà tìm hiểu trước. Chủ yếu là biện chứng, biện chứng chủ, khách quan, phép biện chứng, phương pháp biện chứng, phân biệc pp biện chứng và pp siêu hìnhm phép biện chứng duy vật.... phần này chủ yếu không thi mấy, nhưng biết cũng tốt, vì các phần sau đều xoay quanh phép biện chứng duy vật mà. b. Hai nguyên lí cơ bản của phép biện chứng duy vật. Có 2 nguyên lí: nguyên lí về mối liên hệ và nguyên lí về sự phát triển, cứ ôn tuần tự từ khái niệm, đặc trưng, nguyên lí, tính chất, PPL là xong. Lưu ý phần PPL cần phân biệt quan điểm toàn diện ( mối liên hệ ), quan điểm phát triển ( nguyên lí phát triển ) và quan điểm lịch sử cụ thể (của cả 2 nguyên lí ) Phần này cũng không thi nhiều nhưng khá quan trọng, không nên bỏ qua. Giữa kì thường học đến chỗ này nên có thể thi giữa kì vào phần này. c. Các qui luật cơ bản của phép BCDV 3 qui luật : qui luật mâu thuẫn, qui luật lượng chất, qui luật phủ định của phủ định. Tuần tự khái niệm, nội dung qui luật, thực chất qui luật và PPL, cứ thế mà chơi thôi, không nên lười mà bỏ qua cái nào cả, phần này khá là hay thi. d. Các cặp phạm trù cơ bản của phép BCDV Phần này mình không nói, vì bản thân mình nghĩ sẽ không thi phần này, mình cũng đã bỏ học toàn bộ phần này trước khi thi (cũng bớt đi được khơ khớ thứ ) Mình chỉ nhớ là có 6 cặp phạm trù, thế thôi. e. Lí luận nhận thức. Phần này cũng quan trọng, theo mình là nên bỏ học phần thực tiễn, chỉ cần tập trung học vào nhận thức, vai trò của nhận thức với thực tiễn, rồi rút ra PPL, thế là đủ.
mình muốn hỏi 6 các cặp phạm trù cơ ban của phép biện chứng duy vật.về khái niệm_mối quan hệ biện chứng_ý nghĩa phương pháp luận
Sản phẩm nổi bật

Thành viên tích cực

1

Dang Anhs

1 lượt cảm ơn
2

Nguyen Van Cuong

1 lượt cảm ơn
3

Nguyê n Thi Nga

1 lượt cảm ơn
4

Hương Trịnh

1 lượt cảm ơn
5

Pham Thi Hai Trang

1 lượt cảm ơn