toi dung dien thoai v3i da cai dat GPRS roi sao ko vao duoc cac trang de tra cuu thong tin moi nguoi chi ho toi voi
xin cho tôi được biết cách sử dụng và độ an toàn cho người sử dụng máy XQ ciam
Nho cac ban chi giup gium toi cach su dung may fax Panasonic KX-FT933, toi vo cung cam on.

Nguyễn Long Khánh

Cách hướng dẫn sau có thể áp dụng cho cả 2 loại máy Fax mã KX-FT933 và KX-FT937 nhé: Bạn ấn phím [MENU] để màn hình hiện dòng chữ: [SYSTEM SET UP] Sau đó bạn tiến hành cài đặt các chức năng như sau: [b] 1. Đặt thời gian:[/b] Bạn ấn lần lượt 3 phím [#] [0] [1] Màn hình hiển thị: [SET DATE & TIME] Bạn ấn phím: [SET] Màn hình hiển thị ngày tháng do nhà sản xuất cài, bạn có thể sử dụng bàn phím để vào tháng – ngày- năm - giờ - phút cho máy, bạn nhớ định dạng: Y: cho năm, M: cho tháng, và D: cho ngày. Bạn ấn phím [*] để chọn AM, hoặc chọn PM Cuối cùng, bạn ấn phím [SET] để ghi nhớ. [b]2. Đặt logo:[/b] Bạn ấn lần lượt 3 phím [#] [0] [2] Màn hình hiển thị: [YOUR LOGO] Bạn ấn phím [SET] Bạn vào tên công ty, địa chỉ, số điện thoại bằng bàn phím trên máy. Cuối cùng, bạn ấn phím [SET] để ghi nhớ. [b]3. Vào số điện thoại hoặc số fax của bạn:[/b] Bạn lần lượt ấn 3 phím [#] [0] [3] Màn hình hiển thị: [YOUR FAX NO] Bạn ấn phím [SET] lúc này trên màn hình hiển thị con chuột nhấp nháy để bạn vào số điện thoại hoặc số fax của bạn. Cuối cùng ấn phím [SET] để ghi nhớ. [b]4. Đặt chế độ in báo cáo sau mỗi bản Fax:[/b] Bạn lần lượt ấn 3 phím [#] [0] [4] Màn hình hiển thị: [SENDING REPORT] Bạn có thể ấn phím [SET] để chọn vào chế độ [MODE = OFF] (tức là sau mỗi bản Fax thì máy sẽ không in ra báo cáo về quá trình thực hiện bản Fax). Hoặc bạn có thể dùng phím [NAVIGATOR] chiều mũi tên [+ -] để lựa chọn chế độ [MODE = ON] (tức là sau mỗi bản Fax thì máy sẽ in ra báo cáo về quá trình thực hiện bản Fax) Hoặc [MODE = ERROR] (tức là in báo cáo khi bạn không gửi được bản Fax hay quá trình gửi fax bị lỗi. Cuối cùng, bạn ấn phím [SET] để ghi nhớ. [b]5. Đặt chế độ nhận fax:[/b] Bạn ấn lần lượt 3 phím [#] [7] [3] Màn hình hiển thị [MANUAL ANSWER] Bạn có thể chọn các chế độ: - TEL: Khi có chuông đổ đến bạn nhấc điện thoại để nghe, nếu là tín hiệu Fax bạn chỉ cần thao tác ấn phím [START] và đặt ống nghe xuống máy sẽ tự nhận Fax cho bạn. - TEL/FAX: Nếu là tín hiệu Fax thì máy sẽ tự động nhận Fax, nếu là tín hiệu điện thoại thì máy sẽ đổ chuông. * Chế độ nhận Fax của máy KX-FT 933: FAX ONLY MODE và TEL hoặc TEL/FAX MODE Bạn nhấn phím [AUTO ANSWER:] + Nếu đèn AUTO ANSWER sáng thì máy ở chế độ FAX ONLY MODE (Mọi tín hiệu đến máy đều là tín hiệu Fax) + Nếu đèn AUTO ANSWER tắt thì máy đang ở chế độ TEL hoặc TEL/FAX MODE (do bạn đặt ở trên). * Chế độ nhận Fax của máy KX-FT 937: Ngoài các chế độ nhận Fax như của máy Fax KX-FT 933 , Máy fax KX-FT 937 còn có chế độ nhận Fax khấc là TAM/FAX: - Nhấn phím [MENU] - Nhấn phím [#] [7] [8] - Chuyển về chế độ TAM/FAX (nếu sau một số hồi chuông không có tín hiệu Fax thì máy chuyển sang chế độ ghi âm lời nhắn). [b]6. Đặt số hồi chuông để nhận Fax:[/b] (Khi máy để chế độ TEL/FAX MODE) Bạn lần lượt ấn 3 phím [#] [7] [8] Màn hình hiển thị [TEL/FAX RING] Bạn dùng phím [NAVIGATOR] chiều mũi tên [+ -] để chọn 1 đến 9 hồi chuông đổ. Cuối cùng bạn ấn phím [SET] để ghi nhớ. [b]7. Đặt chức năng thống kê của máy Fax: (Sau 35 bản Fax)[/b] Bạn lần lượt ấn 3 phím [#] [2] [2] Bạn có thể ấn phím [NAVIGATOR] chiều mũi tên [+ -] để chọn chế độ: ON: sẽ in báo cáo thống kê sau 35 bản Fax OFF: không in báo cáo thống kê sau 35 bản Fax. Cuối cùng bạn ấn phím [SET] để ghi nhớ. [b] 8. Đặt chức năng gửi Fax theo giờ: [/b] Bạn lần lượt ấn 3 phím [#] [2] [5] Màn hình hiển thị [DELAYED SEND = OFF] Bạn có thể ấn phím [NAVIGATOR] chiều mũi tên [+ -] để chọn chế độ [MODE = ON] Bạn ấn phím [SET], sau đó bạn vào số Fax mà bạn cần Fax Bạn ấn phím [SET] Bạn có thể sử dụng bàn phím để cài đặt giờ gửi Fax. Bạn ấn phím [SET] để ghi nhớ [b]9. Khai thác bộ nhớ của máy:[/b] Nhớ được 100 tên người và số điện thoại. a. Nhớ số điện thoại và tên người vào bộ nhớ: Bạn ấn phím [MENU] cho đến khi màn hình hiện thị khung chữ: PHONEBOOK SET Bạn nhấn phím phím mũi tên [>], màn hình hiển thị [NAME =] Sử dụng bàn phím để vào tên người Bạn ấn phím [SET], màn hình hiển thị [NO = ] Bạn dùng bàn phím để vào số điện thoại Bạn ấn phím [SET] lần nữa để xác nhận Nhấn ấn [STOP] để trở về trạng thái ban đầu. b. Sửa chữa, xoá tên người đã lưu trong bộ nhớ: Nhấn phím [>] cho đến khi hiển thị trên màn hình PHONEBOOK = [+ -]. Bạn ấn phím [NAVIGATOR] chiều mũi tên [+ -] cho đến khi tên người cần xoá hiện trên màn hình. Nhấn [MENU] Màn hình hiển thị EDIT = * DELETE = # Bạn chọn ấn phím [*] để thay đổi tên của người đó, sau đó thực hiện tuần tự như quá trình nhớ số điện thoại. Hoặc bạn ấn phím [#] để xoá bộ nhớ, trên màn hình hiển thị [DELETE OK ?] Nếu đồng ý bạn ấn phím [SET] để xoá bộ nhớ, nếu không muốn xoá thì ấn [STOP] để kết thúc. [b]c. Sử dụng bộ nhớ[/b] Nhấn phím [>] cho đến khi màn hình hiển thị PHONEBOOK [+ -] Bạn nhấn phím [NAVIGATOR] chiều mũi tên [+ -] cho đến khi tên người cần tìm hiện ra. Bạn nhấc tổ hợp hoặc bạn ấn phím MONITOR thì máy sẽ tự động quay số mà bạn đã cài trong bộ nhớ. [b]10. Lưu 10 số nhanh (Quay số 1 chạm)[/b] Máy cung cấp cho chúng ta 10 số nhớ nhanh. Trên phím [NAVIGATOR], bạn có thể thấy một bảng gồm 10 số nhớ nhanh. a. Thao tác nhớ từ 1- 5 Bạn nhấn phím [MENU] cho đến khi màn hình hiển thị [PHONEBOOK SET] Nhấn số từ 1 – 5 (theo bảng số nhớ nhanh) Nhập tên, sau đó nhấn phím [SET] vào số điện thoại Nhấn phím [SET] để lưu. b. Thao tác nhớ từ 6 – 10 Bạn nhấn phím [MENU] cho đến khi màn hình hiển thị [PHONEBOOK SET] Nhấn phím [LOWRER], sau đó nhấn số từ 6 – 10 (theo bảng số nhớ nhanh) Nhập tên, sau đó nhấn phím [SET] vào số điện thoại Nhấn phím [SET] để lưu. Khi bạn muốn sửa hoặc xoá thì thao tác làm tương tự khi bạn nhập vào. [b] 11. Cách gửi bản Fax:[/b] Bạn để tài liệu úp xuống khay Bạn nhấc tổ hợp lên hoặc có thể ấn phím [SP-PHONE] Quay số Fax mà bạn cần fax Sau đó bạn chờ cho đến khi nghe tiếng rít..u..u.. của tín hiệu Fax thì bạn ấn phím [START] để gửi Fax đi, hoặc bạn có thể ấn phím [START] ngay sau khi bạn quay số. [b]12. Chức năng in danh sách số gọi đến[/b] Máy fax KX-FT 933 & 937 hiển thị số gọi đến và lưu được 30 số gọi đến Bạn ấn phím [MENU] để màn hình hiển thị dòng chữ: SYSTEM SET UP Bạn lần lượt ấn 3 phím [#] [2] [6] Màn hình hiển thị [AUTO CALL LIST] Bạn nhấn phím [NAVIGATOR] chiều mũi tên [+ -] để chọn chế độ [ON] Bạn nhấn phím [SET] để xác nhận Sau khi có 30 cuộc gọi đến máy sẽ tự động in ra cho bạn. [b] 13. Chức năng ghi âm lời nhắn kỹ thuật số (chỉ có ở KX-FT 937)[/b] a. Ghi âm lời chào khi vắng nhà Nhấn phím [RECORD] 2 lần Mà hình hiển thị: [TAM GREETING] Nhấn phím [SET] Bạn bắt đầu đọc lời chào của mình nhé: Ví dụ: “Đây là nhà của Nguyễn Văn A. Hiện nay cả nhà đang đi vắng. Xin vui lòng để lại lời nhắn. Xin cảm ơn !” Nhấn phím [SET] để kết thúc. b. Nghe lại lời chào và xoá lời chào. Khi đèn AUTO ANSWER tắt Nhấn phím [AUTO ANSWER] để nghe lại lời chào Nếu bạn muốn xoá thì nhấn phím [ERASE] 2 lần Nhấn phím [SET] để xác nhận Nếu không muốn xoá thì nhấn phím [STOP] để kết thúc c. Kiểm tra lời nhắn Khi về nhà, nhìn vào màn hình máy fax thấy báo có lời nhắn dành cho mình, bạn muốn nghe lời nhắn đó, hãy làm thao tác sau: Nhấn phím [PLAYBACK] Nhấn phím [>]để nghe tin nhắn khác. d. Xoá tin lời nhắn Khi nghe xong tin nhắn đó bạn muốn xoá để rộng bộ nhớ cho máy, bạn làm thao tác sau: Nhấn phím [ERASE] e. Ghi âm 2 chiều khi đàm thoại: Trong quá trình đang đàm thoại, bạn muốn ghi âm lại cuộc đàm thoại đó (Bên kia phải cho phép), bạn chỉ cần thao tác sau: - Nhấn phím RECORD - Màn hình hiển thị: [2WAY RECORDING] - Cuộc đàm thoại đang được ghi âm lại - Nhấn phím STOP để kết thúc. Mình chỉ biết đến vậy thôi [:D]
Cơ quan em mới mua chiếc máy phô tô hiệu: FUJI XEROX (loại đen trắng, in 1 mặt) mà chưa ai rành, các bác bày cho em cách dùng với nhé.
may anh cua toi dang xem anh,nhung khi khong su dung khoang 5 giay thi tu tat,khi nhan power de mo thi may khong hoat dong,phai thao pin ra va lap lai thi may moi mo duoc,nhung ngung 5 giay thi bi tu dong tat nua,xin hoi cach khac phuc,xin cam on.

TRẦN THỊ THANH SANG

ban can huong dan may chup hinh gi ; hay add nick tranthanh912@yahoo.com minh sẽ giup ban ; nhưng chỉ la máy chup hinh thui nha ; vi cty minh ban may chup hinh kts
cho minh hoi pin nay co dung cho e900 that khong vi dung luong pin cao hon pin kem theo may,va neu minh o xa thi co the mua bang cach nao thanh toan ra sao
tren goc phai may anh co mot nut van dieu khien toi thay co 2 logo { 1 hinh may anh mau do co 1 cham trang o giua , 1 hinh may anh mau trang co chu i o giua } chi cach su dung nhu the nao ?

TRẦN THỊ THANH SANG

ban dang dung may hieu gi ; neu canon minh se gui cho ban sach huong dan su dung ; tranthanh912@yahoo.com nick chat cua minh do
ai chi dum toi cach cai dat va su dung may in canon pixma ip 2770

Tran Quynh Nhung

Thực hiện thao tác in chất lượng cao • Tiêu chuẩn ISO/IEC 24734 mới sẽ giúp bạn thực hiện thao tác in tốc độ • Tốc độ in tiêu chuẩn ISO (ESAT): xấp xỉ 7,0ipm với bản in đơn sắc/ xấp xỉ 4,8ipm với các bản in màu • Kích thước giọt mực có thể đạt tới 2pl (tối thiểu) với độ phân giải 4800 x 1200dpi (tối đa) • Hệ thống Hybrid- mực sắc đen sẽ đảm bảo rằng các văn bản màu đen và các dòng kẻ của bạn thật rõ nét thậm chí ngay cả khi in từ ảnh Chất lượng đi cùng tốc độ • Bạn có thể in các tấm ảnh không viền cỡ 4 x 6" (4R) chỉ mất khoảng 55 giây • Và có thể in ảnh không viền kích thước lên tới cỡ A4 Ký ức là mãi mãi • Với công nghệ ChromaLife 100+, giờ đây các tấm hình của bạn có thể giữ tới 100 năm Free Software Sets Your Creativity Free • Phần mềm Auto Photo Fix II via Easy-PhotoPrint EX sẽ giúp bạn điều chỉnh độ sáng ở những phần không lộ sáng của ảnh lên tới mức tối ưu Xem minh họa! • Với phần mềm Easy-WebPrint EX , bạn có thể sưu tập, kết hợp, và biên tập rất nhiều trang web để in theo định dạng của mình qua các bước: - Auto-Clipping – lựa chọn các phần nội dung web cần in Xem minh họa! - Enlarge / Reduce / Trim Clip – điều chỉnh để dễ đọc hơn - Multiple Clips – thu thập, kết hợp, biên tập và in nội dụng web từ nhiều trang web. Kết nối • PictBridge • USB 2.0 tốc độ cao Tính năng thân thiện với môi trường • Tuân theo EU RoHS • Hỗ trợ chương trình ngôi sao năng lượng quốc tế Khước từ trách nhiệm
Chào tất cả mọi người! Tình hình là mình mới mua đc 1 máy Nikon coolpix S8100 nhưng sử dụng thì chưa đc thạo lắm. Quyển sách hướng dẫn thì ghi toàn tiếng Anh nên ngồi dịch cũng oải. Vậy nên, mong những bạn nào đã từng dùng qua máy này cho...
(Xem thêm)

nbbnbmn

Chào bạn! Mình không xài qua các dòng PnS của Nikon kể từ con 5900 Coolpix nên cũng chẳng rành về S8100. Nhưng theo exp từ Coolpix 5900 và DSLR hiện giờ thì mình nghĩ với PnS thì bạn cần lưu ý đến chế độ lấy nét và mức ISO, kết hợp với tìm hiểu về mối tương quan ISO - Speed - Aperture là được. Cứ mạnh dạn chỉnh máy, lần lượt từng thông số, từng chế độ và chụp thử, không hư máy đâu ^^. Chúc thành công.
may 8210 cua e sac day pin nhung dung lai nhanh het cho em cach sua hoac cho dia chi ban pin 8210 tot nhat +gia ca cach sua chua cho 8210 lau het pin hoac cac anh cho em biet dia diem mua pin 8210 tot nhat dung lau nhat +gia ca

jdhgjfg

Bạn thân mến! Bạn để chừng 60% độ sáng màn hình thôi,wallpaper chọn cái nào đẹp mà nền đen,cứ đê screensaver lun,nhưng củng phải kiếm cái nào nền tối nha Với lại bác lưu ý,xạc thì phải báo đầy,để thêm chừng nữa tiếng nữa,với lại lúc pin 100% và 20% thì pin bắt đều vào giai đoạn trâu bò đó.ví dụ pin còn 60% bác nghe chừng vài bài hat,chừng nữa tiếng là nó sụt 1 phát còn 20% à,sau đó nó mới trâu,em nghe đến hơn 3 giờ,mà nó còn 8%,vừa đẹp chú ý ko sạc khi máy con nhiều ( 40-70 %) Một trong những “thủ phạm” nổi tiếng làm hết pin nhanh đó chính là Bluetooth, và chúng thường được bật một cách không chủ ý. Bluetooth là một chuẩn vô tuyến có khả năng hỗ trợ việc truyền và nhận các thông tin, nhưng để thực hiện điều đó nó phải sử dụng tới nguồn. Trừ khi bạn sử dụng tai nghe Bluetooth, hay đang truyền file hoặc gửi thông tin tới người khác, bạn nên tắt Bluetooth đi và bật lên khi cần sử dụng. Chúc thành công.
Mình muốn copy nhanh vào máy mà loay hoay mãi ko copy được toàn bộ. Mà chỉ có thể copy từng số một. Hic. Các bác xem có cách nào không chỉ em với. Thanks các bác

nguyenquocda

e71 của bạn có phải là phiên bản 410.010.210 k? mình vừa cài phiên bản đó rồi, khi máy đã có phiên bản đó thì nó sẽ tự động copy danh bạ từ sim khi bạn cắm thẻ sim vào thôi... cập nhập phiên bản mới ngay đi
toi dung Ola3FX tren may M22i nhung sao cham va giat qua. Toi cai` tren may. Co cach nao su dung dc nhanh hon k?

tran van vu

máy M22i chạy java khá chậm nên chạy ola3FX như vậy là fair thui, nếu muốn chạy ola đk nhanh bạn nên dùng bản ola3 chứ đừng dùng bản FX.
Chả là thế này ah! Em chỉ là dân thiết kế thui nhưng bi giờ em lại đang làm ở phòng CTP của công ty In Thống Nhất! Công ty nhà nước anh chị ah! to vật vã lun! em làm thay chị nhân viên ở đấy để chị đi nghỉ mát công việc đơn giản lắm chỉ việc ra kẽm...
(Xem thêm)

thuy linh

Bạn nhập sai thông tin trong ô "Number of imposed pages" rổi. Đảo giá trị lại nhé (Horizontal 7, Vertical: 1). Chúc bạn thành công.
Sau 1 thời gian vất vả tiết kiệm cuối cùng em củng đã dành dụm đủ số tiền để mua 1 chu' bb tour.nhưng mà do chưa xài bb lần nào nên cần anh em tinh tế giúp đỡ 1 vài vấn đề sau 1/ khi đi mua lại bb tour thì cần chú ý những gì? 2/ cách kiểm tra xem...
(Xem thêm)

L2 love

_ Theo mình bạn nên xem khe gắn thẻ nhớ, sim trầy nhiều không + nếu tháo thẻ nhớ ra thấy hơi khó khăn cứng thì cơ may chọn được 1 em tour new càng cao _ đều đặc biệt quan trọng nữa là lỗi tai nghe nguyên nhân là do rom chưa có cách giải quyết ( đọc thêm bài dưới sign của mình để rõ hơn) + nên gắn ra gắn vào tai nghe xem còn chặt không ( tốt nhất nên ràng buộc bên bán về lỗi tai nghe nếu mua về up rom khác bị tịt tai nghe thì phải....) _ hàng dựng tour chưa nghe ae bàn tán tỉ lệ 1% ( chủ quan) _ theo mình tour bạn đừng mua giá thấp dưới 4tr có nguy cơ là những em hàng lỗi trackball thời kỳ đầu bạn có thể check ime xem ngày sx _ ngoài ra bạn cũng nên xem tình trạng bên ngoài móp mép chỗ nào không còn tem trắng ở ốc sau nắp pin chứng tỏ zin hay không chú ý phần camera nên chụp thử vài tấm xem ảnh có đẹp không vì phần kính camera tour rất dễ trầy ảnh hưởng chất lượng hình chụp. Have fun !
Sau 1 thời gian vất vả tiết kiệm cuối cùng em củng đã dành dụm đủ số tiền để mua 1 chu' bb tour.nhưng mà do chưa xài bb lần nào nên cần anh em tinh tế giúp đỡ 1 vài vấn đề sau 1/ khi đi mua lại bb tour thì cần chú ý những gì? 2/ cách kiểm tra xem...
(Xem thêm)

L2 love

_ Theo mình bạn nên xem khe gắn thẻ nhớ, sim trầy nhiều không + nếu tháo thẻ nhớ ra thấy hơi khó khăn cứng thì cơ may chọn được 1 em tour new càng cao _ đều đặc biệt quan trọng nữa là lỗi tai nghe nguyên nhân là do rom chưa có cách giải quyết ( đọc thêm bài dưới sign của mình để rõ hơn) + nên gắn ra gắn vào tai nghe xem còn chặt không ( tốt nhất nên ràng buộc bên bán về lỗi tai nghe nếu mua về up rom khác bị tịt tai nghe thì phải....) _ hàng dựng tour chưa nghe ae bàn tán tỉ lệ 1% ( chủ quan) _ theo mình tour bạn đừng mua giá thấp dưới 4tr có nguy cơ là những em hàng lỗi trackball thời kỳ đầu bạn có thể check ime xem ngày sx _ ngoài ra bạn cũng nên xem tình trạng bên ngoài móp mép chỗ nào không còn tem trắng ở ốc sau nắp pin chứng tỏ zin hay không chú ý phần camera nên chụp thử vài tấm xem ảnh có đẹp không vì phần kính camera tour rất dễ trầy ảnh hưởng chất lượng hình chụp. Have fun !
Em mới sắm con canon A3000 nhưng hướng dấn sử dụng toàn tiếng Anh. Em chụp thử mà không biết quay lại xem ảnh ở chỗ nào. Các bác giúp em

camerahoanglam

- Bạn xem lại ảnh đã chụp thì bạn nhấn nút hình vuông bao quanh hình tam giác nằm ngang, có màu xanh là cây .( nằm bên cạnh nút có khuôn mặt : nút nhận điện khuôn mặt ) sau đó hình sẽ được hiện trên màn hình , bạn dùng nút điều hướng Trái - Phải để bấm xem tấm trước đó hoặc sau đó . nếu bạn ở TPHCM , bạn cứ mang qua mình sẽ hướnng dẫn miễn phí , xong nhớ bao ly cà phê là được rồi . hihihi .
Chao moi nguoi, mjnh dang dung kon dien thoai sonyericson T700 mjnh rat muon cai GPRS cho no de co the chat chjt vo van day ma, mjnh da loay hoay may ngay rui, hoi tong dai, lan mo mai ma khong ra rui, bo tay thui, bac nao dang dung kon nay ma co...
(Xem thêm)
Dạo này mới đổi từ K750i sang E 63, đổi máy thì không ngại nhưng mà chuyển cả đống danh bạ sang thì không ổn. Con K750i dùng gần 5 năm, với lại xác định không đổi máy nên danh bạ toàn lưu vào máy. - Cách đầu tiên là copy qua sim, nhưng mà danh bạ...
(Xem thêm)

mùa thu

Dùng Nokia PC suite + SonyErrisson pc suite, + Outlock trc hết đồng bộ e sony qua outlock, xong lại chuyển từ outlock => nokia.
Vất lắm các bác ạ! Cạnh nhà em vừa mới khai trương cửa hàng bán máy ảnh Olympus. Hum nọ rỗi rỗi em có tạt qua, kết ngay con m tough 8000, vừa chụp ảnh dưới nước vừa chống sốc. Nhưng em lên mạng tra thì thấy Olympus không được nổi lắm. Không biết...
(Xem thêm)

Tran Quynh Nhung

Nghe có vẻ hay nhở?! tâm hồn e dạo này nó làm sao í! thỉnh thoảng hâm hâm cứ thik đi dưới mưa, ngắm cảnh người qua lại. chẹp!( đang thất tình mà lị) có khi sắm con Mtough này về chuyên đi chụp dưới trời mưa cho nó hoành tráng nhể
Mình mới tậu dược kái máy ảnh samsung sl105, hàng xách tay từ mĩ về,có đã hướng dẫn sử dụng nhưng toàn tiếng anh minh không hiểu lắm, làm thế nào đêy?
xin chao moi nguoi co ai da su dung ma kts m50 cua pentax chua. neu da su dung roi hay chi minh cach su dung voi. cang chi tiet cang tot nha. thanks all. chuc tat ca mot ngay that dep. va nhieu may man. HAPPY NEW YEAR 2010.
Em vừa tậu em Tour, em đút sim vào và copy danh bạ, nhưng em lại muôn copy vào thẻ nhớ, trong khi đó em thấy nó lại copy danh bạ vào máy. Các bác giúp em với.

Giang Trường

K copy trực tiếp danh bạ vào thẻ nhớ đâu bạn.bạn muốn copy danh bạ vào thẻ nhớ thì trước hết bạn phải back up lại danh bạ rồi tạo 1 file mới trên thẻ nhớ rồi mới copy danh bạ vào.đặc điểm của bb là k thể copy danh bạ từ máy vào sim hay vào thẻ nhớ đó bạn à
toi muon hoi cach su dung cua may c4280 bang tieng viet nha! cam on nhieu

Phố mùa đông

Hiện tại không có hướng dẫn máy bằng tiếng việt bạn ạ. Chỉ có tiếng anh thôi bạn.
Các anh chị ơi,có ai đã dùng đc bàn phím số cho game java chưa,không phải game có sẵn trong máy đâu,game tải trên mạng về ý ạ,em dung M1 mà không thể sử dụng đc phím số cho game,toàn phải dùng phím của menu thôi,hiện tại em đang là game fan của...
(Xem thêm)

kisstherain

Bạn vào game rồi chỉnh trong options của game theo nút nào tiện là được mà.

nguyen khac tan

CD 2: Tắc đường dẫn mực tái sinh. Phương pháp đơn giản nhất là: Tháo bộ súng chuyển mực thải từ trống (Drum) lên hộp từ. dọn sạch mực trong đó - Lưu ý kể cả mực ở trong bình mực tập kết, sau đó bạn chú ý đến rãnh xuắn để đẩy mực xuống hộp từ xem có bất thường gì không. Phương pháp hữu hiệu nhất (Bảo đảm không bao giờ CD2 xuất hiện nữa): Trên cụm súng này có 02 motor nhỏ: 1 để dẫn mực từ trống lên, 2 để dẫn mực từ bình mực tập kết xuống hộp từ. Thông thường chỉ có tín hiệu thứ hai là bị báo về bộ vi xử lí khi nó kẹt. Hãy ngắt bỏ điện vào của mô tơ thứ hai, sau đó bạn mượn nguồn điện của mô tơ thứ nhất cấp luôn cho mô tơ này (* chú ý: câu dây đen cùng với dây đen). Chúc bạn thành công. Mọi chi tiết thắc mắc bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình: Cty TNHHTMDV&chuyển giao công nghệ Tân Tiến 128C Đại La Hà Nội, Mobile: 0912716121. Mình Là Tần. Bạn sẽ được cố vấn miễn phí về nghiệp vụ! Chào!
Xin mọi người giúp đỡ mình cách sử dụng e này !

Con Nan

Cách đơn giản nhất: CHO pin vào. Cắm vào máy. Đèn chọn ở chế độ eTTL, máy ở chế độ nào cũng được, cứ thế mà chụp. Hướng dẫn sử dụng của đèn hướng dẫn khá chi tiết cách sử dụng, các phụ kiện đi theo, vui lòng đọc kỹ, bạn sẽ thấy có rất nhiều điều lý thú.
Kết nối, lệnh in đều bình thường.

thuy linh

1- Máy in hiện đang sử dụng 1 kiểu chữ (toàn dấu hiệu kỳ khôi) ngoài ý muốn. chỉnh lại fonts chữ đi! 2- Máy của bạn đang ở trong tình trạng dùng thể "hexadezimal Format" thay vì thể mẫu tự thườg dùng. thí dụ ngôn ngữ hexa: http://www.dma.ufg.ac.at/assets/12881/in... bây giờ bạn làm thử cái này: khởi động máy in, trong lúc máy chạy bạn dùng nhón tay ấn nút „LF/FF“ hay „Load/Eject“ cho đến khi máy in cho ra 1 bản in test. nếu có được như thế thì máy in của bạn đúng là vẫn bình thường. còn ngược lại bạn phải cài đặt phần mềm của máy in. vì vô tình bạn hay ai đó đã chỉnh cho máy in chỉ nhận ngôn ngữ hexa. muốn hoán chuyển sang ngôn ngữ như chúng ta thường dùng thì bạn phải tự chỉnh. nếu rối rắm quá, thì xóa hết cái cũ đi...rồi làm lại! ps: máy in matrix này không nhận ở hệ VISTA. Theo hocit
Xin vui long cho biet cach su dung tat ca cac chuc nang cua CYBERSHOT DSC 700, vi toi bi. that lac sach huong dan. Xin cam on BACH LAN

Quốc Tiến

ban vao tinhte.com xem huong dan nhe

Thành viên tích cực

1

Gia Hung In

2 lượt cảm ơn
2

Hoàn Xuân Thang

1 lượt cảm ơn
3

Dung Đặng

1 lượt cảm ơn
4

Thủy Ngô

1 lượt cảm ơn
5

hoang thanh binh

1 lượt cảm ơn