Chương trình cho sinh viên vay tiền của Ngân hàng chính sách xã hội có phải đóng lãi không hả các bạn, sao mình thì phải đóng còn những sinh viên khác như ở Lạng Sơn thì lại không phải đóng tiền lãi nhỉ. Các bạn giải thích cho...
(Xem thêm)

Nguyễn Mai Lan

Có lãi và lãi suất thấp hơn nhiều so với lãi suất vay của ngân hàng thương mại, mà còn tùy từng đối tượng, từng tỉnh thành phố chỗ bạn như nào nữa nhé

Nguyễn Quỳnh Hoa

Kinh nghiệm là giỏi chuyên môn, có trình độ ngoại ngữ, tuyển dụng ở đâu cũng sẽ tốt. Nhưng vẫn không tốt bằng bọn COCC.

tun cua di

Đây hầu hết là các trường không tổ chức thi, mức điểm chuẩn các ngành hầu hết ở mức điểm sàn. Chỉ có trường ĐH Lao động - xã hội là điểm chuẩn ở mức cao. ĐH Thể dục thể thao Bắc Ninh cũng đã công bố điểm chuẩn. Mức điểm chuẩn công bố tính cho thí sinh ở KV3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp...
(Xem thêm)
Người từ 85 tuổi trở lên thuộc diện hưởng chính sách bảo trợ xã hội thì được hưởng trợ cấp từ thời điểm nào? Trường hợp người được hưởng chính sách chết trước khi Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định thì xử lí thế nào?

Nguyen Thi Trang

1.Điều 24 Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13-4-2007 của Chính phủ quy định: “Các chế độ trợ cấp, trợ giúp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại nghị định này được thực hiện kể từ ngày 1-1-2007”. Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13-7-2007 của Bộ LĐTBXH ghi rõ: “Đối với các đối tượng...
(Xem thêm)
[;)] day la cau hoi ve chinh tri

vu thuy huong

cs xa hoi la bo phan cau thanh chinh sach chung cua mot chinh quyennha nuoc huong toi linh vuc xa hoi nham giai quyet van de lien quan den cuoc song con nguoi, den loi ich cua cac nhom con nguoi, cac giai cap ... trong xh.no gop phan dieu chinh cac quan he xh cho phu hop voi muc tieu cua giai cap,...
(Xem thêm)