Hệ thống tài khoản kế toán hiện hành?

Hiện nay em đang muốn tìm một số tài liệu về hệ thống tài khoản kế toán hiện hành .Có ai biết thì gửi giúp cho em cái link với .Thanks mọi người
Mít đặc
Mít đặc
Trả lời 15 năm trước
Bạn vào thư viện của trang này mà tra cứu: www.webketoan.com
PhD Pham Cong Vien
PhD Pham Cong Vien
Trả lời 14 năm trước
Trên Website người ta chỉ "tặng" em danh mục hệ thống tài khoản kế toán theo quyết định 15 thôi. Em chịu khó ra cửa hàng kinh doanh sách tìm mua cuốn "Chế độ kế toán doanh nghiệp", Hệ thống tài khoản kế toán (ban hành theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC, đã sửa đổi bổ sung theo thông tư 161/2007/TT/BTC ngày 21/12/2007 của BT BTC, quyển 1. Giá bán 120.000đ/cuốn. "Người ta" đã bán hết tài liệu in đâu mà em lục tìm trên Website.