Mình đang làm hoàn công để làm giấy hồng mà chưa có khái niệm gì cả. Mẹ nào đã từng làm rồi chia sẻ cho mình chút kinh nghiệp với. Nhất là vụ hóa đơn, trị giá hợp đồng khi làm giấy hồng thì phải khai thể nào? Mình cảm ơn các bạn...
(Xem thêm)

Truong van Tuan

Ai lại đi làm hoàn công trong thời kỳ hỗn loạn này này nhé, tùy quận, tùy loại giấy - báo chí chẳng kêu ầm ỉ lên đấy thôi - sổ hồng, sổ đỏ loạn cả lên - thủ tục thì mỗi nơi mỗi kiểu. Hôm trước cty mình làm hoàn công cho nhà cô bạn thì quận không nhận vì đang chờ chính sách mới thế nên, bây giờ chờ...
(Xem thêm)