Tìm kiếm theo danh mục
Em là học sinh lớp 10, hồi cấp 2 đã học công thức tính phần trăm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên. Nhưng bây giờ đã quên mất rồi. Mọi người giúp em được không ? Em cảm ơn nhiều.

Trung Dân

bổ sung thêm khái niệm về tỷ suất sinh và tỷ suất tử nếu bạn vẫn chưa rõ :D Tỷ suất sinh: https://danso.org/thuat_ngu/ti-suat-sinh-la-gi/ Tỷ suất tử: https://danso.org/thuat_ngu/ty-suat-tu-la-gi/

Thành viên tích cực

1

Dang Anhs

1 lượt cảm ơn
2

Nguyen Van Cuong

1 lượt cảm ơn
3

Nguyê n Thi Nga

1 lượt cảm ơn
4

Hương Trịnh

1 lượt cảm ơn
5

Pham Thi Hai Trang

1 lượt cảm ơn