Sản phẩm nổi bật

tran hai van

Ngành Sư phạm Giáo dục Thể chất đào tạo đội ngũ giáo viên thể dục thể thao có năng lực nghiệp vụ sư phạm, có trình độ chuyên môn về giáo dục thể chất, đáp ứng nhu cầu thực tiễn công tác, làm tốt công tác giảng dạy theo theo chương trình Giáo dục thể chất trong nhà trường các cấp, có năng lực vận...
(Xem thêm)
các bạn ơi giúp mình trả lời vài câu hỏi này với.: 1.Em hiểu pháp luật là gì.?.Mối quan hệ giữa phát luật với chính trị, Kinh Tế, Văn Hóa.? 2.Pháp luật quy định quyên và nghĩa vụ giữa các thành viên trong gia đình như thế nào...
(Xem thêm)
các bạn ơi giúp mình trả lời vài câu hỏi này với.: 1.Em hiểu pháp luật là gì.?.Mối quan hệ giữa phát luật với chính trị, Kinh Tế, Văn Hóa.? 2.Pháp luật quy định quyên và nghĩa vụ giữa các thành viên trong gia đình như thế nào...
(Xem thêm)