tu

Theo tôi hiểu hạn ngach là tổng lượng được phép (thí dụ xuất khẩu hay nhập khẩu) đối với một nhóm hàng vào hay ra khỏi một thị trường nhất định. Nhưng cô ta là giấy phép của cơ quan có thẩm quyền cấp cho một chủ thể kinh doanh được phép xuất hoặc nhập nhóm hàng có hạn ngạch tại một thị trường nhất...
(Xem thêm)
Trong thời gian vẫn còn áp dụng hạn ngạch, nước nhập khẩu hàng dệt may vẫn có thể sử dụng những biện pháp làm tăng hạn chế như thuế đối kháng, thuế chống phá giá hay không?

mrcool

Không có quy định nào ngăn cản nước nhập khẩu sử dụng thuế đối kháng, thuế chống phá giá ngoài biện pháp hạn ngạch. Thực tế đã có hàng chục nước sử dụng các biện pháp này. Tuy nhiên do chế độ hạn ngạch đối với hàng dệt may đã mang tính hạn chế thâm nhập thị trường rất lớn nên nếu định áp dụng những...
(Xem thêm)