Tại một sự kiện diễn ra ở thành phố New York gần đây, Lenovo đã trình diễn một ý tưởng vô cùng đột phá về tương lai của những chiếc máy tính cá nhân. Đó là concept về một chiếc laptop với màn hình có thể uốn cong linh hoạt, một khái niệm chúng ta...
(Xem thêm)
[red]Tài sản lưu động và công nợ phải trả [/red] Đây là những chỉ số quan trọng để đánh giá tình hình của một công ty trong ngắn hạn. Tài sản lưu động là tiền mặt, những tài sản có tính chất tương tự như tiền mặt, các khoản phải thu (khoản tiền mà...
(Xem thêm)
Sản phẩm nổi bật