Tôi có thể đăng ký dự thi ĐH một khối và thi CĐ khối khác được không? Ví dụ tôi đăng ký dự thi ĐH khối H, còn CĐ khối D? Tôi đã luyện thi ĐH khối D từ đầu năm, nay tôi muốn thi thêm khối H nữa nhưng nghe nói thi trùng với các khối... (Xem thêm)

tun cua di

Đợt thi ĐH và CĐ khác nhau, do đó bạn được quyền dự thi ĐH và CĐ. Theo đó, có hai đợt thi ĐH và một đợt thi CĐ; nghĩa là bạn có ba nguyện vọng vào ba trường (ngành) khác nhau. Theo quy định các trường ĐH khối A, V thi ngày 4 và 5-7; còn khối B, C, D và các khối còn lại thi ngày 9 và...
(Xem thêm)