Sản phẩm nổi bật
Con R6 của em cho thằng bạn mượn nó cắm vào máy tính nhà nó thế là bây giờ bị dính virus auton run.máy nhà em đang dùng KIS 9 cắm con ĐT của em vào thì KIS 9 biến mất luôn k chạy được nữa.cái NÍ cũng... (Xem thêm)

Con Nan

Bạn dùng chương trinh quản lý file để xóa nó đi nhớ kiểm tra từng folder , virus của win ko chạy trên linux được đâu.
Con R6 của em cho thằng bạn mượn nó cắm vào máy tính nhà nó thế là bây giờ bị dính virus auton run.máy nhà em đang dùng KIS 9 cắm con ĐT của em vào thì KIS 9 biến mất luôn k chạy được nữa.cái NÍ cũng... (Xem thêm)

L2 love

Bạn dùng chương trinh quản lý file để xóa nó đi nhớ kiểm tra từng folder , virus của win ko chạy trên linux được đâu.