Mình đang làm phần phân tích năng lực hoạt động của tài sản: Hiệu suất sử dụng tài sản cố định, hiệu suất sử dụng tài sản của doanh nghiệp nhưng chưa biết làm như thế nào mong mọi người chỉ dẫn. Rất mong câu trả lời của mọi người...
(Xem thêm)

ngo hong quan

đánh giá năng lực hoạt động thì ông so sánh đồng quy mô của các khoản mục - các khoản đầu tư tài chính Nh - Các khoản phải thu - Hàng tồn kho - TS cố định Xem sự chuyển đổi của chúng trên thị tr có dễ dàng không.....?

ghjhgj

- TSCĐ thuê tài chính: là thuê TS mà bên cho thuê có sự chuyển giao phần rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu TS cho bên cho thuê. Quyền sở hữu TScó thể chuyển giao vào cuối thời hạn thuê. + Các TS cố định được coi là thuê TC thì hợp đồng thuê phải thoả mãn 1 trong 4 điều kiện sau(QĐ...
(Xem thêm)
Trong thủ tục thanh toán tài sản cố định có bao gồm báo giá sản phẩm. Vậy báo giá đó có yêu cầu phải là báo giá có dấu đỏ hay chỉ cần bản phô tô? Báo giá đó buộc phải lấy từ nơi mình mua hàng hay lấy ở nơi khác cũng được? Tôi...
(Xem thêm)

BT

hai công thức mà mình bôi đen là hoàn toàn đúng cả ý nghĩa kế toán lẫn số học. Và như bạn kết luận thì 2 công thức này cho ra cùng kết quả. Ở đây mình không chắc chắn mình suy diễn đúng nhưng Vốn lưu động được tính từ 2 đẳng thức kế toán của bạn nên hiểu đây chính là nguồn vốn của doanh nghiệp tham...
(Xem thêm)
Trường hợp doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất thuê thì quyền sử dụng đất có thời hạn đó có được coi là tài sản cố định vô hình và được trích khấu hao không? Nguyên giá tài sản cố định vô hình có...
(Xem thêm)

tun cua di

Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế: căn cứ qui định tại Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC (12/12/2003) của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Điểm đ Khoản 2 Điều 4 qui định: “Nguyên giá của tài sản cố định là quyền sử dụng đất (bao gồm...
(Xem thêm)
Cậu em ở USA muốn gửi xe Honda arcord couple dòng S (5 chỗ) giá 25.000 USD 2.4 đời 2009. Em nghe nói nếu gửi xe về dạng này thuế sẽ dc miễn nhiều? Vậy tổng thuế em phải chịu là bao nhiêu?

doducngoc

Trong trường hợp việc nhập khẩu ô tô cho Công ty bạn nhằm mục đích tạo tài sản cố định cho doanh nghiệp thì sẽ được miễn thuế nhập khẩu, nếu như phương tiện đó nằm trong dây chuyền công nghệ được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận (theo quy định tại Thông tư số 59/2007/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày...
(Xem thêm)
Các anh chị làm ơn cho em hỏi: việc phân loại tài sản cố định theo tính chất (vô hình, hữu hình), theo nguồn hình thành, theo công dụng và tình hình sử dụng, theo quyền sơ hữu nhằm mục đích gì và có ý nghĩa gì trong quá trình quản...
(Xem thêm)

ThoThongMinh

Phân loại bất kỳ cái gì thì cũng phải có tiêu chí. Phân loại TSCĐ cũng vậy. Các cách thức trên là tiêu chí để doanh nghiệp phân loại tuỳ theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp. Nhu cầu quản lý phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như trình độ quản lý của BOD (Board of Director - Ban Giám đốc), quy mô...
(Xem thêm)
Chào các bác, em đang có chút thắc mắc mong mọi người giúp đỡ. Về tài sản cố định góp vốn không có đăng ký quyền sở hữu đưa vào góp vốn nhưng không có chứng từ hoá đơn nguồn gốc. Vì đây là tài sản hình thành từ hộ cá thể kinh...
(Xem thêm)

ThoThongMinh

Chào bạn: Bạn đang so sánh hai văn bản pháp luật có mục đích khác nhau nên quy định khác nhau là dễ hiểu. TT128 quy định về Thuế TNDN, theo đó khấu hao các tài sản không có chứng từ hợp lệ sẽ không được tính là chi phí hợp lệ cho mục đích thuế. QĐ206 quy định về quản lý tài sản cố định ở góc độ...
(Xem thêm)
Chúng tôi tiến hành dự án đầu tư xây dựng nhà máy mới trong đó có 1 gói thầu mua sắm thiết bị vận tải. Các thiết bị này đã được nghiệm thu nhưng khoảng 1 năm sau mới đưa vào sử dụng. Xin hỏi, công ty phải hạch toán tăng và trích...
(Xem thêm)

ThoThongMinh

Theo Bộ Tài chính, về nguyên tắc, các tài sản riêng biệt được ghi nhận riêng biệt. Do vậy, trường hợp gói thầu thiết bị (là một tài sản riêng biệt so với gói thầu xây lắp) được hoàn thành trước gói thầu xây lắp thì doanh nghiệp vẫn kế toán tăng tài sản cố định tại thời điểm nghiệm thu thiết bị cho...
(Xem thêm)
Mình được biết trong môn Kinh tế đầu tư là Khấu hao tài sản cố định thi không tính vào chi phí thường xuyên nhưng ở môn Tài chính doanh nghiệp, khi tính độ nhạy của NPV trong phương pháp phân tích độ nhạy thì lại tính khấu hao vào...
(Xem thêm)

ThoThongMinh

Đương nhiên khi đầu tư, chi phí khấu hao là chi phí ảo, đồng tiền thu hồi vốn mới là thực. Ví dụ: bạn đầu tư 1000, bạn tính toán khấu hao là 100, đơn vị sản phẩm bạn bán ra và thu hồi được là 500. Vậy bạn có cho 100 vào hay bỏ nó đi bạn vẫn có 500. Nhưng hoạt động tài chính doanh nghiệp thì phải...
(Xem thêm)
Mọi người ơi, cho mình hỏi chút xíu nhé. Giả sử hiện tại mình đang ở tháng 7, trích khấu hao cho tháng 7, mà trong tháng 6, vào ngày 20 mình thanh lý 2 tài sản cố định: 1 cái đã khấu hao đủ từ ngày 13/06, còn 1 cái đã khấu hao đủ...
(Xem thêm)

ThoThongMinh

Theo quy định thì kế toán TSCĐ sẽ phải tính khấu hao theo ngày. TSCĐ 1 đã khấu hao hết vào ngày 13/06, tức là trong tháng 6 sẽ vẫn phải tính khấu hao của tài sản đó nhưng chỉ từ ngày 13 trở về trước, sang tháng 7, sẽ không tính khấu hao tức không sử dụng TK214 cho TSCĐ 1. Tương tự với TSCĐ 2 đã khấu...
(Xem thêm)
Em là sinh viên năm thứ nhất mới tham gia rất mong được mọi người giúp đỡ để mở mang kiến thức. Xin cảm ơn rất nhiều ạ! Em xin được hỏi về sự khác nhau giữa hai thuật ngữ "tài sản cố định" và "vốn cố định"?...
(Xem thêm)

ThoThongMinh

1. Trao đổi về TSCĐHH và vốn cố định Tài sản cố định: là những tài sản có hình thái vật chất hoặc không có hình thái vật chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho họat động sản xuất, kinh doanh phù hợp với tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ: - Chắc chắn mang lại lợi ích tương lai từ việc sử dụng...
(Xem thêm)
Mình có vấn đề thắc mắc mong được mọi người giải thích giúp: Công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con. Công ty mẹ góp vốn vào công ty con bằng TSCĐ (đã khấu hao một thời gian). Saganors vui lòng hướng dẫn lính mới này...
(Xem thêm)

ThoThongMinh

Mình không rõ lắm về thủ tục và quy trình thực tế trong trường hợp này như thế nào và cũng không rõ là bạn hỏi bút toán cho bên công ty mẹ hay công ty con. Nhưng theo mình nhớ thì khi góp vốn bằng tài sản cố định, 2 bên sẽ phải thành lập hội đồng thẩm định giá để xác định giá trị hợp lý của TSCĐ tại...
(Xem thêm)
Các thành viên công ty tôi đang muốn mua một căn nhà làm văn phòng thay vì phải thuê. Vậy cho hỏi trình tự góp vốn, cách đăng kí làm tài sản cố định. Trong các thành viên công ty, có thành viên phải vay tiền ngân hàng, vậy...
(Xem thêm)

ThoThongMinh

Úi cha! Khá là phức tạp đây, nếu tôi đoán không lầm thì người đang vay ngân hàng dùng căn nhà đó để thế chấp? Các thành viên muốn dùng căn nhà định mua để góp vốn vẫn được nhưng phải phân định rõ: * Trị giá căn nhà? * Số tiền từng thành viên bỏ ra mua? Góp bằng vốn vay riêng đương...
(Xem thêm)
Xin hỏi 1 công ty mới thành lập (công ty tư nhân) muốn đưa một tài sản cố định (nhà, quyền sử dụng đất ) vào hạch toán thì phải làm các thủ tục gì? Lưu ý là TSCĐ đó được dùng làm nhà kho của công ty, nhưng người đứng tên trên...
(Xem thêm)

ThoThongMinh

Đầu tiên là phải chuyển quyền sử dụng đất cho chủ DN, sau đó muốn góp thêm vốn vào công ty (dưới hình thức tăng vốn điều lệ) thì phải định giá mảnh đất đó (nhờ các nhà thẩm định giá chuyên nghiệp) một cách hợp pháp. Sau đó tới cơ quan đăng ký kinh doanh đăng ký tăng vốn điều lệ, mảnh đất đó (hiện...
(Xem thêm)
1-Vận dụng ly thuyết xác định tổng sản phẩm quốc dân(GNP) để tính các chỉ tiêu tài chính trong bảng sau STTChi tiêu tài chính năm NN+1 1.Thiết bị mới được lắp đặt70100 2.Nhà ở mới được xây dựng2560 3.Khấu hao cơ...
(Xem thêm)
Đơn vị tôi góp vốn cổ phẩn bằng tài sản cố định (tài sản cố định tự xây dựng gồm đường nội bộ công ty, xây tường rào và nhà bảo vệ, giải phóng mạt bằng và san lấp mặt bằng) tổng trị giá là 6.313.406.202. Công ty tôi đã xuất hóa...
(Xem thêm)

ThoThongMinh

Mình chưa thấy đơn vị nào xuất Hóa đơn để góp vốn cả! Vì khi xuất hóa đơn chứng tỏ bạn đã có Doanh thu, mà đây thực chất không phải một khoản doanh thu của bạn. Khi xây dựng bạn vẫn hạch toán vào TK 214 ----> tài sản hình thành ---> tài khoản 211. Toàn bộ chi phí bỏ ra để hình thành. Bạn...
(Xem thêm)
Khi làm hồ sơ cho một dự án, nguồn trả nợ được lấy từ lợi nhuận sinh ra và khấu hao tài sản cố định. Mình không hiểu sao khấu hao lại được lấy làm nguồn trả? Mình nghĩ nó phải được hoạch toán vào chi phí khấu hao của doanh nghiệp...
(Xem thêm)

Lê Hồng Quang

Vì khấu hao là một khoản chi phí không bằng tiền. Nghĩa là có ghi nhận chi phí (hạch toán vào khấu hao) nhưng không phải lấy tiền ra trả, nên tiền vẫn còn => có thể sử dụng vào mục đích khác như mua nguyên vật liệu, trả lương nhân viên hoặc trả nợ.
Cho mình hỏi thời gian sử dụng TSCD là như thế nào ?

Nguyen Thi Huyen Trang

TSCĐ là thời gian doanh nghiệp dự kiến sử dụng TSCĐ. Nó được xác định căn cứ vào tuổi thọ kỹ thuật và tuổi thọ kinh tế của TSCĐ có tính đến sự lạc hậu, lỗi thời của TSCĐ do sự tiến bộ của khoa học và công nghệ, mục đích sử dụng và hiệu quả sử dụng.
[:(][:(]

Nguyen Thi Huyen Trang

Tăng giá trị tài sản cố định (các tài sản của doanh nghiệp được sử dụng dài hạn trong sản xuất) là một cách sử dụng lượng tiền mặt khiến cho lượng tiền mặt của doanh nghiệp giảm.
Chào các bạn, Mình có một thắc mắc sau muốn tham khảo ý kiến của các bạn. Giả sử có một nhà đầu tư đem một căn nhà / miếng đất đi thế chấp để vay tiền của một ngân hàng A. Ngân hàng A định giá là 3 tỷ đồng mặc dù giá trị thị...
(Xem thêm)

ThoThongMinh

Bạn đừng lẫn lộn giữa trích dự phòng giảm giá với trích dự phòng rủi ro tín dụng: Thực ra nếu Tài sản đảm bảo (nói chung: Thế chấp, cầm cố....là nhà cửa, hàng hóa...) mà mất giá trị so với lúc cho vay ban đầu nếu ngân hàng định giá lại mà giá trị tại sản thế chấp dưới mức đảm bảo vay vốn, thường...
(Xem thêm)
Các bạn giúp mình với, tháng 01/2008 thì mình phải đăng ký với cơ quan thuế những gì? Mình được biết tiền lương không cần đăng ký rồi, còn Tài sản cố định thì sao, vì khi mua TSCĐ về mình đã đến cơ quan thuế xin trích khấu hao...
(Xem thêm)

ThoThongMinh

Thường thì bắt đầu một năm tài chính mới bạn sẽ được cơ quan quản lý thuế nhắc nhở bạn phải thực hiện cũng như đăng ký. - Bạn phải báo cáo "Tình hình sử dụng hóa đơn của năm tài chính trước" - Bạn phải kê khai và nộp thuế môn bài hàng năm (thường là chậm nhất 10/1) - Bạn phải lập...
(Xem thêm)
tôi muốn có một bản mẫu về kế toán tài sản cố định.ai có thì giúp tôi nhé. xin cảm ơn.

kool_10

Bạn thử coi đường link dưới xem có giúp được bạn không nhé [:)] http://209.85.175.104/search?q=cache:uZU6bC5SjcgJ:www.judaca.edu.vn/download.aspx%3Fid%3D9bc8e26a-fd37-4021-9e36-d85e12d4987c+b%E1%BA%A3n+m%E1%BA%ABu+v%E1%BB%81+b%C3%A1o+c%C3%A1o+t%C3%A0i+s%E1%BA%A3n+c%E1%BB%91+%C4%91%E1%BB%8Bnh&hl=vi&...
(Xem thêm)
Sản phẩm nổi bật