Mình không dám nói khoe nhưng nhiều khi mình cũng dám nói là mình thuộc loại tán gái cũng vô song ! nhưng mình lập câu hỏi này để tất cả anh chị em tham gia như 1 diễn đàn trao đổi kinh nghiệm ! trao đổi về cuộc sống tình cảm thực...
(Xem thêm)

Nguyễn Hữu Long

Với cách sông của giới trẻ bây giờ thì thiếu gì các tay chơi thay người yêu như thay áo. Với các sống thoáng của các em gái tuổi teen ngày nay thì đấy là hệ quả tất yếu thôi, thử về những năm 80 mà tán xem đổ được mấy người. Không suy nghĩ gì đã tự sướng được. Tu tỉnh nghĩ đến tương lai đi...
(Xem thêm)