Cho mình hỏi tỉ lệ chuyển đổi của trái phiếu là gì?

Nguyen Thi Huyen Trang

Tỷ lệ chuyển đổi cho biết mỗi trái phiếu có thể chuyển đổi được thành bao nhiêu cổ phiếu. Tỷ lệ chuyển đổi được thể hiện dưới dạng tỷ số hoặc là mức giá chuyển đổi, và nó được xác định trong các hợp đồng mua trái phiếu cùng với các điều kiện và điều khoản khác. Vd: Tỷ lệ chuyển đổi 45:1 có nghĩa...
(Xem thêm)
Em đọc thông báo phát hành trái phiếu của EVN thấy nói phát hành trái phiếu theo hình thức dựng sổ. Em không hiểu hình thức dựng sổ nghĩa là gì, mong các anh chị giảng giải giúp.

ThoThongMinh

Chào bán trái phiếu qua phương thức dựng sổ là quá trình mà theo đó tổ chức ghi sổ (là tổ chức thu xếp và/hoặc tổ chức phát hành) dựng sổ dựa trên phản hồi, đăng ký nhu cầu từ các nhà đầu tư (chủ yếu là nhà đầu tư lớn). Quá trình này sẽ giúp xác định khối lượng, lãi suất trái phiếu phát hành và phân...
(Xem thêm)
Cho hỏi trái phiếu thông thường có đặc điểm gì nổi bật ?

Nguyen Thi Huyen Trang

. Một trái phiếu thông thường có ba đặc trưng chính: + Mệnh giá. + Lãi suất định kỳ (coupon) + Thời hạn.
Cho mình hỏi trái phiếu chuyển đổi là gì ?

Nguyen Thi Huyen Trang

Trái phiếu chuyển đổi là loại trái phiếu mà người nắm giữ có khả năng chuyển đổi chúng thành một lượng cổ phiếu nhất định của công ty phát hành. Khi được phát hành lần đầu, các trái phiếu này đóng vai trò như một loại trái phiếu doanh nghiệp thông thường, có mức lãi suất thấp hơn một chút. Vì các...
(Xem thêm)
Cho hỏi trái phiéu công trình là trái phiếu gì vậy ?

Nguyen Thi Huyen Trang

- Trái phiếu công trình: là loại trái phiếu được phát hành để huy động vốn cho những mục đích cụ thể, thường là để xây dung những công trình cơ sở hạ tầng hay công trình phúc lợi công cộng. Trái phiếu này có thể do chính phủ trung ương hoặc chính quyền địa phương phát hành.
Mọi người có thể trả lời giúp mình một số câu hỏi mình thắc mắc quá: 1. Tín phiếu kho bạc là gì? Trái phiếu kho bạc là gì? Đấu thầu lãi suất là gì? Đấu thầu khối lượng là gì? Mô tả qúa trình thực phát hành tín phiếu , trái...
(Xem thêm)

ThoThongMinh

với 2 câu hỏi về tín phiếu và khủng hoảng tài chính 1997, mình thấy trantridung đã giải đáp đầy đủ cho bạn rồi. Mình chỉ xin nói them một chút về câu hỏi liên quan tới ngân hàng thế giới, bạn có thể tìm thấy thông tin rất chính thông về phần này từ trang web của ngân hàng nhà nước:...
(Xem thêm)

Trái phiếu ?

03/10/2008 - 19:05 trong Thể thao

Phạm Quý Đôn

Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn nợ của tổ chức phát hành. ht