Chào bạn tôi có Giáo Trình Dạy Học pascal 7.0 căn bản đây bạn Download về mà dùng Tập tin: Turbo Pascal 7.0 + Giáo Trình Căn Bản ( 38Mb ) Download: http://www.megaupload.com/?d=NRCHHVHP trong đó có Pascal 7.0, Pascal 5.5,...
(Xem thêm)

doducngoc

[b] Ebook tự học pascal 7[/b] Khóa học được chia làm 8 phần lớn. Các phần được sắp theo trình tự kiến thức hợp lí và logic, bạn phải hoàn thành phần đầu để có kiến thức cần thiết trước khi muốn học tốt phần sau sau. Mỗi phần lại chia thành các bài nhỏ hơn. Cuối khóa học có bài kiểm tra trắc...
(Xem thêm)

Nguyen Thi Huyen Trang

link download: http://rs111.ra...R.rar Basic Compiler V2.0 Borland Pascal with Objects 7.0 Borland Turbo C++ v4.5 Borland Turbo C++ v.5.02 C Builder 4.0 upgrade C++-7 C-Cover v5.2.9 W9XNT - C-Cover v5.2.8 UNIX GW Basic V2.02 GW Basic V3.22 Micrisoft Fortan 5.1 Microaoft Cobol...
(Xem thêm)
cho tôi nơi download turbo pascal với! bởi vì tôi đang học mà

Nguyễn Mạnh Thắng

Đây nè: http://www.simonhuggins.com/courses/...scal/download/