Những câu hỏi của thang09dnh1
Vùng da quanh miệng bị ửng đỏ, nổi vảy, mỗi lần rửa mặt thỉ khô và rát ?
thang09dnh1 19/04/2017 - 10:33 | trong Dị ứng

Được quan tâm nhiều nhất

Thành viên tích cực nhất