Sản phẩm nổi bật
Hot: H&M như “ong vỡ tổ” trong ngày  khai  trương
Vào ngày 11/ 11 vừa qua, hàng nghìn người đã xếp hàng đợi sẵn trước cửa hàng của H&M để chờ đến lượt tham quan khu mua sắm hot này. Từ 10h30 sáng, H&M bắt đầu mở cửa khai trương. Lượt khách hàng như “ong...
(Xem thêm)