Em có đứa em năm nay 26 tuổi rồi định năm nay lấy chồng nhưng đi xem thầy nói không được tuổi "Lấy chồng tránh tuổi 21,23,26,28" em khôgn hiểu vấn đề này nhờ các mẹ trợ giúp em nhé. À có người thì nói sau tháng 10 là...
(Xem thêm)

Huyentrinh

Thực ra các cụ bảo có thờ có thiêng có kiêng có lành, đôi khi duy tâm 1 tý sẽ yên tâm hơn, nó như thuốc an thâm giúp cho người ta cảm thấy yên tâm là mình đã lựa chọn xem xét kỹ, không bị phải điều kiêng kỵ. Nhât là với cưới hỏi thì các cụ lại càng coi trọng không như chúng ta yêu là phải cưới....
(Xem thêm)