Bí quyết bán hàng Online   Thông báo   Đăng ký   Đăng nhập
Mua hàng thuận tiện hơn qua APP
Tải ứng dụng ngay
Công suất(W)
Màu sáng
Xuất xứ
Thêm lựa chọn

Bóng đèn, Opple

Có tất cả 37 sản phẩm
Bóng đèn huỳnh quang Opple T5 8W
42.000₫
1 gian hàng bán
3.850
Bóng đèn huỳnh quang Opple T5 14W
11.000₫
1 gian hàng bán
1.008
 Bóng đèn huỳnh quang Opple T5 21W
11.000₫
1 gian hàng bán
1.569
Bóng đèn huỳnh quang Opple T8-36W
12.000₫
1 gian hàng bán
1.034
 Bóng đèn huỳnh quang Opple T5-28W
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
814
Bóng đèn huỳnh quang Opple MX1173-Y28Z - J R
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
617
OPPLE MX260-Y21
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
377
OPPLE MX260-Y21 QB
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
436
OPPLE MX260-Y21 AXX
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
286
OPPLE MX260-Y21 YW
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
288
OPPLE MX260-Y21 GGT
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
311
OPPLE MX260-Y21 CM
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
315
OPPLE MX350-Y28 QB
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
371
OPPLE MX350-Y28 AXX
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
521
OPPLE MX420-Y40 QB
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
338
OPPLE MX500-Y28-38 QY
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
341
OPPLE MX650-Y28-38 LY
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
440
OPPLE MX500-Y28-38 QBYB
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
443
OPPLE MX500-Y28+38(QB)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
294
OPPLE MX596-Y83 KXLG
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
290
OPPLE MX200-Y21 XFB
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
371
OPPLE MX1860-Y10
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
223
opple MX801-Y21(XF)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
289
OPPLE MX801-Y21 YD-A
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
260
OPPLE MX801-Y21 LF-A
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
276
OPPLE MQ150-Y25
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
427
OPPLE MQ185-Y45
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
291
OPPLE MQ145-Y25
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
325
OPPLE MX250F-Y21
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
318
OPPLE MX805-Y21
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
298
OPPLE MX200-Y21
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
388
OPPLE MX350-Y28 XHB
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
282
OPPLE MB549-Y14Z XIAOBAI
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
291
OPPLE MB549-Y24Z ZHUJUE
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
279
OPPLE MB549-Y24Z BIYUE
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
329
Bóng đèn Opple 2D-21W
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
769
Bóng đèn Opple LED-G40-5W
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
508
Sản phẩm nổi bật
Bóng cao áp Osram HQI-TS150
220.000₫
4 gian hàng bán
2.753
Bóng cao áp Mercury 400w (đui E 40) HQL/400
110.000₫
5 gian hàng bán
14.6541
Bóng đèn cao áp Philips Metal Halide HQI-T plus 250W
280.000₫
(1)
10 gian hàng bán
18.808