Bí quyết bán hàng Online   Thông báo   Đăng ký
Mua hàng thuận tiện hơn qua APP
Tải ứng dụng ngay

Thiết bị hội thảo, Polycom

Có tất cả 45 sản phẩm
Polycom SoundStation IP 7000 Multi-unit connectivity kit
49.900.000₫
8 gian hàng bán
1.816
SoundStation2W (Basic) - VOICE CONFRENCING
15.000.000₫
8 gian hàng bán
1.705
Polycom VSX 7000S + Content
160.000.000₫
7 gian hàng bán
957
Polycom CX700 IP
10.239.000₫
3 gian hàng bán
634
Polycom Communicator C100
3.350.000₫
9 gian hàng bán
1.448
Polycom SoundStation 2TM-None EX
11.650.000₫
9 gian hàng bán
2.652
Polycom HDX 8006XLP
4.980.000₫
5 gian hàng bán
1.343
 Polycom VVX1500D
19.800.000₫
5 gian hàng bán
648
Polycom CX5000
71.289.000₫
7 gian hàng bán
1.608
Polycom CX200
2.456.000₫
4 gian hàng bán
491
Polycom Portable VVX1500D Demo Kit
42.318.000₫
5 gian hàng bán
631
Polycom HDX 9002
457.000.000₫
6 gian hàng bán
1.765
Polycom HDX 8004
384.500.000₫
6 gian hàng bán
1.503
Polycom VVX500
7.000.000₫
6 gian hàng bán
757
Polycom SoundStation2 conference
11.600.000₫
10 gian hàng bán
3.489
Polycom SoundStation VTX 1000
31.500.000₫
14 gian hàng bán
4.4281
Polycom CX500 IP
3.300.000₫
6 gian hàng bán
1.006
Polycom SoundStation 2W (Expandable with 2 EX mics)
12.822.000₫
10 gian hàng bán
5.7671
Polycom VSX 3000
120.200.000₫
6 gian hàng bán
1.900
Polycom VoiceStation 500
8.787.000₫
3 gian hàng bán
688
Polycom SoundStation Duo
14.000.000₫
12 gian hàng bán
2.218
Polycom SoundStation 2
12.200.000₫
10 gian hàng bán
11.0681
Polycom CX300
2.850.000₫
6 gian hàng bán
993
Polycom Soundstation2 EX Microphones
5.000.000₫
13 gian hàng bán
3.220
Polycom SoundStation 2TM - Ex
13.750.000₫
5 gian hàng bán
1.916
Polycom SoundStation2
13.750.000₫
3 gian hàng bán
762
SoundStation2W Expandable
18.999.000₫
3 gian hàng bán
1.675
Polycom SoundStation2 non‑expandable w/ display
11.200.000₫
12 gian hàng bán
4.979
Polycom CX600 IP
5.000.000₫
7 gian hàng bán
1.139
SoundStation2 conference phone, expandable, w/display
12.240.000₫
8 gian hàng bán
1.941
Polycom SoundStation2 Avaya
17.680.000₫
4 gian hàng bán
643
Polycom Teleworker Solution
31.279.000₫
5 gian hàng bán
431
Polycom CX3000 IP
13.700.000₫
5 gian hàng bán
1.367
Polycom VSX 7000
128.900.000₫
6 gian hàng bán
5.422
Polycom VSX8400
Liên hệ gian hàng
2 gian hàng bán
1.381
Polycom HDX 9001XL
Liên hệ gian hàng
2 gian hàng bán
1.010
Polycom HDX 8006XL
Liên hệ gian hàng
2 gian hàng bán
1.359
Polycom HDX 8006
Liên hệ gian hàng
3 gian hàng bán
1.225
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật
12.200.000₫
  namlongtelecom  · HCM, HN, KH
18 giờ trước
11.700.000₫
  namlongtelecom  · HCM, HN, KH
17/01/2018
14.000.000₫
  namlongtelecom  · HCM, HN, KH
18 giờ trước
52.200.000₫
  namlongtelecom  · HCM, HN, KH
18 giờ trước
11.200.000₫
  namlongtelecom  · HCM, HN, KH
18 giờ trước
Polycom SoundStation 2W (Expandable with 2 EX mics)
12.822.000₫
10 gian hàng bán
5.7671