Bí quyết bán hàng Online   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Phụ gia xây dựng, Sika

Có tất cả 160 sản phẩm
Sikadur 732
270.000₫
(1)
3 gian hàng bán
23.571
Sikadur 752
310.000₫
3 gian hàng bán
110.315
Sika Latex TH 5 Lít
44.000₫
3 gian hàng bán
217.781
Phụ gia giảm nước cho bê tông Sikament NN 25 lít
760.000₫
3 gian hàng bán
17.2222
Sika Sikafloor 264
186.000₫
1 gian hàng bán
760
Sikagrout 212 - 11
10.000₫
3 gian hàng bán
9.026
Sika Inertol Poxitar F
250.000₫
3 gian hàng bán
3.067
Sikagrout GP
8.000₫
2 gian hàng bán
3.080
Sikacrete PP1
15.000₫
2 gian hàng bán
4.455
Phụ gia đông cứng nhanh Sika Sikament R7N
19.900₫
1 gian hàng bán
12.971
Sikafloor 161
196.500₫
2 gian hàng bán
1.987
Sikalite
33.000₫
3 gian hàng bán
1.465
Sika raintile 1kg
88.000₫
1 gian hàng bán
505
Sikament 2000AT
19.500₫
2 gian hàng bán
3.839
Sika Plastocrete N
25.000₫
2 gian hàng bán
7.691
Chất ức bề mặt bê tông Sika Rugasol C 25 lít
25.000₫
2 gian hàng bán
22.513
Sika Sikafloor 263SL
176.000₫
2 gian hàng bán
776
Sika Primer 3
700.000₫
2 gian hàng bán
1.649
Sika sik G8
49.800₫
1 gian hàng bán
592
Sika Monotop R
44.000₫
3 gian hàng bán
3.431
Sikagrout 214-11/212-11
10.000₫
3 gian hàng bán
124.691
Sikament 2000 AT (N)
19.500₫
1 gian hàng bán
1.643
Sika Latex
2.200.000₫
(1)
4 gian hàng bán
30.2093
Sika Plastiment 96
14.500₫
3 gian hàng bán
13.589
Sikament NN GB
30.000₫
1 gian hàng bán
852
SIKAGARD 905W
82.000₫
1 gian hàng bán
2.882
Chất ức chế bề mặt Sika Rugasol F
32.500₫
2 gian hàng bán
2.186
Sikadur 731
192.000₫
2 gian hàng bán
237.691
Sikament R4 (ER)
19.800₫
1 gian hàng bán
2.066
SikaGrout 214-11HS
22.000₫
3 gian hàng bán
1.980
Sika Primer 3N
750.000₫
2 gian hàng bán
766
Sikament 2000AT N
27.000₫
1 gian hàng bán
225
Sika Membrane RD 1kg
45.500₫
1 gian hàng bán
427
Phụ gia chống thấm Sika Plastocrete N 25 lít
600.000₫
1 gian hàng bán
565
<<<123...>>
Sản phẩm nổi bật
Super R7 - Phụ gia siêu hóa dẻo bê tông
87.000₫
1 gian hàng bán
9.1792