Bí quyết bán hàng Online   Thông báo   Đăng ký
Mua hàng thuận tiện hơn qua APP
Tải ứng dụng ngay
Hãng sản xuất
Data bus speed
Chipset
Thêm lựa chọn

Mainboard Server, G34

Có tất cả 16 sản phẩm
Mainboard Sever TYAN S8812 (S8812WGM3NR)
22.300.000₫
1 gian hàng bán
904
Mainboard Sever TYAN S8230 (S8230WGM4NR-LE)
14.800.000₫
1 gian hàng bán
601
Mainboard Sever TYAN S8230 (S8230GM4NR-LE)
12.400.000₫
2 gian hàng bán
472
Mainboard Sever TYAN S8230-D (S8230GM4NR-DL*)
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
304
Mainboard Sever TYAN S8230-D (S8230GM4NR-DLE*)
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
332
Mainboard Sever TYAN S8230-D (S8230WGM4NR-DL*)
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
227
Mainboard Sever TYAN S8236 (S8236WGM3NR)
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
372
Mainboard Sever TYAN S8236 (S8236GM3NR)
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
251
Mainboard Sever TYAN S8230 (S8230GM4NR)
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
260
Mainboard Sever TYAN S8230 (S8230WGM4NR)
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
303
Mainboard Sever TYAN S8238 (S8238GM2NR-LE [BTO])
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
226
Mainboard Sever TYAN S8238 (S8238GM2NRI [BTO])
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
205
Mainboard Sever TYAN S8232-LE (S8232WAG2NRF-LE)
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
248
Mainboard Sever TYAN S8232-LE (S8232AG2NRF-LE)
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
393
Mainboard Sever TYAN S8232 (S8232WGM4NR)
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
214
Mainboard Sever TYAN S8232 (S8232GM4NR)
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
264
Sản phẩm nổi bật