Bí quyết bán hàng Online   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập

Mainboard Server, 1600MHz

Có tất cả 51 sản phẩm
Mainboard Server Intel DBS1200BTLR
4.500.000₫
2 gian hàng bán
832
Mainboard Sever Supermicro X7DWN+
10.200.000₫
2 gian hàng bán
1.569
Supermicro MBD-X10SLL-F
4.100.000₫
1 gian hàng bán
624
Supermicro MBD-X10SLQ
4.500.000₫
2 gian hàng bán
344
Mainboard Sever ASUS Z7S WS
11.200.000₫
3 gian hàng bán
3.175
Supermicro MBD-X10SLL-S
3.000.000₫
2 gian hàng bán
627
Supermicro MBD-X10SLM-F
4.520.000₫
2 gian hàng bán
313
Mainboard Sever Intel S1200BTLR
4.360.000₫
2 gian hàng bán
1.772
Mainboard Sever Supermicro C7X58
5.100.000₫
2 gian hàng bán
1.278
Supermicro MBD-X9SAE
5.460.000₫
3 gian hàng bán
502
Supermicro MBD-X10SLA-F
4.900.000₫
2 gian hàng bán
318
Supermicro MBD-X10SLM+-F
4.800.000₫
2 gian hàng bán
252
HP Clu 611835-001
2.525.000₫
2 gian hàng bán
745
Supermicro MBD-X10SLM+-LN4F-B
5.570.000₫
2 gian hàng bán
308
Supermicro MBD-X9SAE-V-RETAIL
5.620.000₫
2 gian hàng bán
254
Supermicro MBD-X10SLH-F
5.400.000₫
1 gian hàng bán
577
Mainboard Sever Supermicro X7DWA-N
4.100.000₫
3 gian hàng bán
1.171
Supermicro MBD-X10SL7-F
6.400.000₫
1 gian hàng bán
305
SuperMicro MBD-X10DAI
9.500.000₫
2 gian hàng bán
1.284
Mainboard Intel Server S1200V3RPL
5.000.000₫
1 gian hàng bán
235
Supermicro MBD-X10SAE
5.400.000₫
2 gian hàng bán
745
Gigabyte GA-6LASL
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
2.819
Gigabyte GA-6LXSG
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
7.896
Mainboard Sever Supermicro X7DWE
Liên hệ gian hàng
2 gian hàng bán
947
SuperMicro MBD-X10DRG-H -B
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
338
SuperMicro MBD-X10DRT-PIBQ -B
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
130
SuperMicro MBD-X10DRU-i+ -B
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
220
Main HP H55/57Socket1156 Chipset Intel Hàng Tray
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
238
GIGABYTE SERVER MAINBOARD MD50-LS0 (BOX)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
73
Mainboard Foxconn H81MD
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
85
SuperMicro MBD-X10DRT-P -B
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
258
GIGABYTE SERVER MAINBOARD MD50-LS0 (Bulk)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
97
SuperMicro MBD-X10DRL-i -B
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
683
Mainboard Sever ASUS DSEB-D16/SAS
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
673
Mainboard Sever ASUS DSEB-DG
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
747
Mainboard Sever ASUS DSEB-DG/SAS
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
716
SuperMicro MBD-X10DRFR -B
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
151
SuperMicro MBD-X10DRFR-T -B
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
268
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật