Bí quyết bán hàng Online   Thông báo   Đăng ký
Mua hàng thuận tiện hơn qua APP
Tải ứng dụng ngay
Data bus speed
Hãng sản xuất
CPU Socket
Thêm lựa chọn

Mainboard Server, 3200MHz - QPI 6.4GT/S

Có tất cả 111 sản phẩm
Supermicro X9DRX+-F
12.600.000₫
3 gian hàng bán
365
Mainboard Sever SuperMicro X8DTH-6F
11.460.000₫
2 gian hàng bán
628
Supermicro MBD-X8DAH+-F-LR
12.050.000₫
2 gian hàng bán
364
Mainboard Sever SuperMicro X8DTH-iF
10.020.000₫
2 gian hàng bán
509
SuperMicro MBD-X8DTT-iBQ
19.100.000₫
2 gian hàng bán
252
SuperMicro MBD-X8DTT-IBXF
18.530.000₫
2 gian hàng bán
214
Mainboard Sever SuperMicro X8DTU-F
8.400.000₫
2 gian hàng bán
606
Mainboard Sever SuperMicro X8DTi
7.500.000₫
1 gian hàng bán
851
Mainboard Sever SuperMicro X8DAE
8.000.000₫
2 gian hàng bán
655
Mainboard Sever SuperMicro X8DT6
9.000.000₫
2 gian hàng bán
703
Mainboard Sever SuperMicro X8DA6
9.940.000₫
2 gian hàng bán
548
Mainboard Sever SuperMicro X8DT3
9.050.000₫
2 gian hàng bán
881
Supermicro MBD-X8DTI-F
8.800.000₫
2 gian hàng bán
478
SuperMicro MBD-X8DTH-iF
11.900.000₫
2 gian hàng bán
399
Mainboard Sever SuperMicro X8DAH+-F
10.300.000₫
2 gian hàng bán
710
Supermicro MBD-X8DTG-QF
1.150.000₫
2 gian hàng bán
479
SuperMicro MBD-X8DTT-F
9.020.000₫
2 gian hàng bán
626
SuperMicro MBD-X8DT3-LN4F
12.100.000₫
2 gian hàng bán
446
SuperMicro MBD-X8DTE-F
9.650.000₫
2 gian hàng bán
328
SuperMicro MBD-X8DTL-6F
9.600.000₫
2 gian hàng bán
285
Supermicro MBD-X8DTU-LN4F+
12.500.000₫
2 gian hàng bán
325
SuperMicro MBD-X8DTH-6
13.200.000₫
1 gian hàng bán
324
SuperMicro MBD-X8DT3-F
10.200.000₫
2 gian hàng bán
279
Mainboard Sever SuperMicro X8DTH-i
9.000.000₫
2 gian hàng bán
573
Mainboard Sever SuperMicro X8DTE
7.100.000₫
2 gian hàng bán
937
Mainboard Sever SuperMicro X8DAH+
9.300.000₫
2 gian hàng bán
632
SuperMicro MBD-X8DAi
8.500.000₫
2 gian hàng bán
252
SuperMicro MBD-X8DTE
8.500.000₫
1 gian hàng bán
251
SuperMicro MBD-X8DT6
11.500.000₫
2 gian hàng bán
327
Supermicro MBD-X8DTN+-LR
10.800.000₫
2 gian hàng bán
265
SuperMicro MBD-X8DTi-LN4F
10.000.000₫
2 gian hàng bán
318
Supermicro MBD-X8DTT
8.800.000₫
2 gian hàng bán
155
SuperMicro MBD-X8DTi
8.800.000₫
2 gian hàng bán
246
Supermicro MBD-X8DAH+-LR
11.000.000₫
2 gian hàng bán
253
SuperMicro MBD-X8DTT-iNFF
12.650.000₫
2 gian hàng bán
263
SuperMicro MBD-X8ST3-F
7.800.000₫
1 gian hàng bán
306
Mainboard Sever Supermicro X8DTT-HiBQF+
15.360.000₫
1 gian hàng bán
465
Mainboard Sever SuperMicro X8DT3-LN4F
10.200.000₫
2 gian hàng bán
607
<<<123>>
Sản phẩm nổi bật