Bí quyết bán hàng Online   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Data bus speed
Hãng sản xuất
CPU Socket
Thêm lựa chọn

Mainboard Server, 1000MHz

Có tất cả 54 sản phẩm
Mainboard Sever SuperMicro H8SMi-2
5.010.000₫
2 gian hàng bán
455
Mainboard Sever Mainboard Sever SuperMicro H8DAi+
8.500.000₫
2 gian hàng bán
743
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT-INF+
7.750.000₫
2 gian hàng bán
449
Mainboard Sever SuperMicro H8DAE-2
7.200.000₫
2 gian hàng bán
393
Mainboard Sever SuperMicro H8Di3+-F
8.970.000₫
3 gian hàng bán
669
Mainboard Sever SuperMicro H8QMi-2
13.000.000₫
2 gian hàng bán
779
Mainboard Sever SuperMicro H8QIi+-F
11.000.000₫
3 gian hàng bán
394
Mainboard Sever SuperMicro H8DAi-2
7.000.000₫
2 gian hàng bán
625
Mainboard Sever SuperMicro H8Dii+-F
7.300.000₫
2 gian hàng bán
542
Mainboard Sever SuperMicro H8QIi-F
13.000.000₫
3 gian hàng bán
826
Mainboard Sever SuperMicro H8DA8-2
9.050.000₫
2 gian hàng bán
491
Mainboard Sever SuperMicro H8DA6+
1.000.000₫
3 gian hàng bán
9771
Mainboard Sever SUPERMICRO H8DMT-F
6.400.000₫
3 gian hàng bán
490
Mainboard Sever SuperMicro H8SMU
4.650.000₫
3 gian hàng bán
437
Mainboard Sever SuperMicro H8DA3-2
8.750.000₫
3 gian hàng bán
554
Mainboard Sever SUPERMICRO H8DMU+
6.000.000₫
2 gian hàng bán
479
Mainboard Sever SuperMicro H8QI6+-F
12.800.000₫
2 gian hàng bán
517
Mainboard Sever SuperMicro H8DMR-i2
6.500.000₫
3 gian hàng bán
517
Mainboard Sever SuperMicro H8DMi-2
6.920.000₫
3 gian hàng bán
570
Mainboard Sever SuperMicro H8DM3-2
8.460.000₫
3 gian hàng bán
645
Mainboard Sever SuperMicro H8QME-2
12.860.000₫
2 gian hàng bán
602
Mainboard Sever SuperMicro H8QME-2+
12.800.000₫
3 gian hàng bán
496
Mainboard Sever SuperMicro H8Dii+
6.350.000₫
3 gian hàng bán
390
Mainboard Sever TYAN S2915A2NRF
4.800.000₫
2 gian hàng bán
1.164
Mainboard Sever SuperMicro H8DAi+-F
9.800.000₫
3 gian hàng bán
453
Mainboard Sever SuperMicro H8QM8-2+
14.000.000₫
2 gian hàng bán
473
Mainboard Sever SuperMicro H8DA6+-F
10.800.000₫
2 gian hàng bán
710
Mainboard Sever SuperMicro H8QMi-2+
12.600.000₫
3 gian hàng bán
455
Mainboard Sever ASUS KFN5-D SLI
4.800.000₫
2 gian hàng bán
1.484
Mainboard Sever SuperMicro H8QM3-2
14.400.000₫
2 gian hàng bán
594
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT
6.250.000₫
3 gian hàng bán
425
Mainboard Sever SuperMicro H8SMA-2
4.300.000₫
3 gian hàng bán
387
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT-IBX
13.100.000₫
3 gian hàng bán
659
Mainboard Sever TYAN S2927A2NRF
4.800.000₫
1 gian hàng bán
1.074
Mainboard Sever SuperMicro H8Di3+
8.700.000₫
3 gian hàng bán
379
Mainboard Sever SuperMicro H8QM3-2+
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
552
Mainboard Sever SuperMicro H8QI6-F
Liên hệ gian hàng
2 gian hàng bán
624
Mainboard Sever SuperMicro H8DMT-IBXF
Liên hệ gian hàng
2 gian hàng bán
366
<<<12>>
Sản phẩm nổi bật