Bí quyết bán hàng Online   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
CPU Support (Loại CPU hỗ trợ) (1)
Back Panel I/O Ports (Cổng kết nối phía sau)
Manufacture (Hãng sản xuất)
Thu gọn lựa chọn

Mainboard, AMD Athlon 64 FX, AMD Phenom, USB 2.0/1.1 ports, IEEE 1394a port

Có tất cả 35 sản phẩm
Bo mạch chủ ASRock K10N7SLI
500.000₫
1 gian hàng bán
896
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA78G-DS3H (rev. 1.0)
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
2.729
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA770-DS3 (rev. 1.0)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
2.409
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA78GPM-DS2H (rev. 1.0)
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
2.652
Bo mạch chủ ASUS M3A32-MVP DELUXE
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
3.216
Bo mạch chủ J&W JW-790GX-EXTREME
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
7.691
Bo mạch chủ ASUS M2A-VM HDMI
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
5.363
Bo mạch chủ Asus M2N32-SLI DELUXE
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
3.662
Bo mạch chủ Asus M2N-SLI Deluxe
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
2.873
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA790FX-DQ6
Liên hệ gian hàng
1 gian hàng bán
2.679
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA790FX-DS5 (rev 1.0)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.572
Bo mạch chủ ASRock ALiveN570SLI-eSATA2
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.933
Bo mạch chủ ASUS M2N32-SLI Premium Vista Edition
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.473
Bo mạch chủ ASUS CROSSHAIR
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.516
Bo mạch chủ ASUS M2R32-MVP
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.771
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-M57SLI-DS4 (rev 2.0)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.135
Bo mạch chủ ASrock K10N78-1394
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
960
Bo mạch chủ ASrock K10N78FullHD-hSLI R3.0
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
907
Bo mạch chủ ASUS Crosshair II Formula
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.149
Bo mạch chủ ASRock A780FullDisplayPort
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.032
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-M750SLI-DS4 (rev. 1.0)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
684
Bo mạch chủ MSI K9N2 Diamond
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.018
Bo mạch chủ ASRock AOD790GX/128M
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.072
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA790X-DS4 (rev. 1.x)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
906
Bo mạch chủ ASrock K10N750SLI-WiFi
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
821
Bo mạch chủ FOXCONN A7DA-S
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
921
Bo mạch chủ FOXCONN A79A-S
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.239
Bo mạch chủ Asrock  ALiveNF7G-HDready
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
721
Bo mạch chủ ASrock K10N78hSLI-1394
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.068
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-MA69GM-S2H (rev 1.0)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.197
Bo mạch chủ ASRock A780GXE/128M
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
2.143
Bo mạch chủ ASRock ALiveNF5-eSATA2+ R3.0
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
802
Bo mạch chủ ASrock K10N78hSLI-WiFi
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
895
Bo mạch chủ ASRock ALiveNF5SLI-1394
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
851
Bo mạch chủ GIGABYTE GA-M55S-S3 (rev 1.0)
Chưa có GH bán...
0 gian hàng bán
1.158
Sản phẩm nổi bật