• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
Khuyến mại từ 20/12/09 đến 25/02/10
Sau 172 phút chụp liên tiếp 1.655 tấm hình 21,4 megapixel và 94 giờ để ráp chúng lại với nhau, tác phẩm panorama 26 gigapixel về quang cảnh...