• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Thiên Hà Xanh
Gian hàng: muabanuytin
Tham gia: 12/01/2010
GD Online thành công(?): 2
Lượt truy cập: 2.094.875
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
656 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột rút gọn
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 500 / Thời gian lưu điện tối đa: 5 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V, 230V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 2 giờ / Dung lượng Pin: 12V/5Ah / Hiển thị, giao tiếp: Báo Pin yếu, 2 ổ ra/
300.000 ₫
Trong kho: 1
2
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 2000 / Thời gian lưu điện tối đa: 8 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 9 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, 2 ổ ra/
1.500.000 ₫
Trong kho: 1
3
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 1400 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, RS-232, RJ-11/
2.500.000 ₫
Trong kho: 1
4
Hãng sản xuất: SOCOMEC / Công suất (VA): 1500 / Thời gian lưu điện tối đa: 8 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, 4 ổ ra, RS-232, USB/
3.000.000 ₫
Trong kho: 1
5
Hãng sản xuất: SOCOMEC / Công suất (VA): 7000 / Thời gian lưu điện tối đa: 10 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, 4 ổ ra, RS-232, USB/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
6
Hãng sản xuất: SOCOMEC / Công suất (VA): 9000 / Thời gian lưu điện tối đa: 10 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, 4 ổ ra, RS-232, USB/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
7
Hãng sản xuất: SOCOMEC / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 7 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, 4 ổ ra, RS-232, USB/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
8
Hãng sản xuất: SOCOMEC / Công suất (VA): 1100 / Thời gian lưu điện tối đa: 7 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, 4 ổ ra, RS-232, USB/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
9
Hãng sản xuất: SOCOMEC / Công suất (VA): 3000 / Thời gian lưu điện tối đa: 8 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, 4 ổ ra, RS-232, USB/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
10
Hãng sản xuất: GENESIS / Công suất (VA): 10 / Thời gian lưu điện tối đa: Theo yêu cầu của khách / Điện áp ra 1: - / Điện áp vào : 120 V/ Điện áp ra: 120V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 5 giờ / Dung lượng Pin: 12V/7.2Ah / Hiển thị, giao tiếp: -, Báo Pin yếu, RS-232, USB/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
11
Hãng sản xuất: GENESIS / Công suất (VA): 20 / Thời gian lưu điện tối đa: Theo yêu cầu của khách / Điện áp ra 1: - / Điện áp vào : 120 V/ Điện áp ra: -/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 5 giờ / Dung lượng Pin: 12V/7.2Ah / Hiển thị, giao tiếp: -, Báo Pin yếu, RS-232, USB/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
12
Hãng sản xuất: GENESIS / Công suất (VA): 15 / Thời gian lưu điện tối đa: Theo yêu cầu của khách / Điện áp ra 1: - / Điện áp vào : 120 V/ Điện áp ra: -/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 5 giờ / Dung lượng Pin: 12V/7.2Ah / Hiển thị, giao tiếp: Báo Pin yếu/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
13
Hãng sản xuất: SOCOMEC / Công suất (VA): 2000 / Thời gian lưu điện tối đa: 8 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, 4 ổ ra, RS-232, USB/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
14
Hãng sản xuất: SOCOMEC / Công suất (VA): 2000 / Thời gian lưu điện tối đa: 17 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, 4 ổ ra, RS-232, USB/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
15
Hãng sản xuất: GENESIS / Công suất (VA): 2000 / Thời gian lưu điện tối đa: Theo yêu cầu của khách / Điện áp ra 1: - / Điện áp vào : -, 120 V/ Điện áp ra: -/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 4 giờ / Dung lượng Pin: 8 x 12V/7.2Ah / Hiển thị, giao tiếp: -, RS-232, USB/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
16
Hãng sản xuất: GENESIS / Công suất (VA): 6 / Thời gian lưu điện tối đa: Theo yêu cầu của khách / Điện áp ra 1: - / Điện áp vào : -, 120 V/ Điện áp ra: -/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 7 giờ / Dung lượng Pin: 12V/7.2Ah / Hiển thị, giao tiếp: -, Báo Pin yếu, RS-232, USB/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
17
Hãng sản xuất: GENESIS / Công suất (VA): 3000 / Thời gian lưu điện tối đa: Theo yêu cầu của khách / Điện áp ra 1: - / Điện áp vào : -, 120 V/ Điện áp ra: -/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 4 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -, Báo Pin yếu, RS-232, USB/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
18
Hãng sản xuất: GENESIS / Công suất (VA): 2700 / Thời gian lưu điện tối đa: Theo yêu cầu của khách / Điện áp ra 1: - / Điện áp vào : -, 120 V/ Điện áp ra: -/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 4 giờ / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -, Báo Pin yếu, RS-232, USB/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
19
Hãng sản xuất: GENESIS / Công suất (VA): 2000 / Thời gian lưu điện tối đa: Theo yêu cầu của khách / Điện áp ra 1: - / Điện áp vào : -, 120 V/ Điện áp ra: -/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 4 giờ / Dung lượng Pin: 8 x 12V/7.2Ah / Hiển thị, giao tiếp: -, Báo Pin yếu, RS-232, USB/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
20
Hãng sản xuất: GENESIS / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: Theo yêu cầu của khách / Điện áp ra 1: - / Điện áp vào : -, 120 V/ Điện áp ra: -/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 4 giờ / Dung lượng Pin: 3 x 12V/7.2Ah / Hiển thị, giao tiếp: -, Báo Pin yếu, RS-232, USB/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
21
Hãng sản xuất: SOCOMEC / Công suất (VA): 3000 / Thời gian lưu điện tối đa: 9 phút (with 1 BP) / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, 4 ổ ra, RS-232, USB/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
22
Hãng sản xuất: SOCOMEC / Công suất (VA): 6000 / Thời gian lưu điện tối đa: 9 phút (with 1 BP) / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, 4 ổ ra, RS-232, USB/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
23
Hãng sản xuất: SOCOMEC / Công suất (VA): 10000 / Thời gian lưu điện tối đa: 6 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, 4 ổ ra, RS-232, USB/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
24
Hãng sản xuất: - / Công suất (VA): 0 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: -/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
25
Hãng sản xuất: GENESIS / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: Theo yêu cầu của khách / Điện áp ra 1: - / Điện áp vào : -, 120 V/ Điện áp ra: -/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 4 giờ / Dung lượng Pin: 3 x 12V/7.2Ah / Hiển thị, giao tiếp: -, RS-232, USB/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
26
Hãng sản xuất: SOCOMEC / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: 8 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, 4 ổ ra, RS-232, USB/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
27
Hãng sản xuất: SOCOMEC / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: 4 ổ ra, Màn hình LCD, USB/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
28
Hãng sản xuất: SOCOMEC / Công suất (VA): 360 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: 4 ổ ra, Màn hình LCD, USB/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
29
Hãng sản xuất: PROSTAR / Công suất (VA): 2000 / Thời gian lưu điện tối đa: 15 phút / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V, 260V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 6 giờ / Dung lượng Pin: 12V/7Ah / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, Terminal Block, RS-232, Màn hình LCD, Có đường vào và ra cho dây dẫn Internet, RJ-45/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
30
Hãng sản xuất: SANTAK / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: - / Điện áp vào : -/ Điện áp ra: -/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
31
Hãng sản xuất: Eaton / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 230 V / Điện áp vào : 160V, 135-280 V/ Điện áp ra: 230V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): 2 giờ / Dung lượng Pin: 12V/7Ah / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị, Báo Pin yếu, 6 ổ ra, USB/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
32
Hãng sản xuất: Emerson / Công suất (VA): 0 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 110V, 220V, -/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
33
Hãng sản xuất: Emerson / Công suất (VA): 100000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 110V, 220V, -, 230V/ Điện áp ra: -, 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
34
Hãng sản xuất: Emerson / Công suất (VA): 6000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 110V, 220V, -/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -, Đèn LED hiển thị/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
35
Hãng sản xuất: Emerson / Công suất (VA): 5000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 110V, 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
36
Hãng sản xuất: Emerson / Công suất (VA): 0 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 110V, 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
37
Hãng sản xuất: Emerson / Công suất (VA): 2000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 110V, 220V, -, 230V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -, Đèn LED hiển thị/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
38
Hãng sản xuất: Emerson / Công suất (VA): 0 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V, -/ Điện áp ra: -/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
39
Hãng sản xuất: Emerson / Công suất (VA): 3000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V, -/ Điện áp ra: -/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
40
Hãng sản xuất: Emerson / Công suất (VA): 2200 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V, 230V/ Điện áp ra: 220V, 230V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
41
Hãng sản xuất: Emerson / Công suất (VA): 1500 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V, 230V/ Điện áp ra: 220V, 230V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Báo Pin yếu, 6 ổ ra, RS-232, USB/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
42
Hãng sản xuất: Emerson / Công suất (VA): 1000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V, 230V/ Điện áp ra: 220V, 230V, 230V±10%/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: 3 ổ ra, RS-232, RJ-45, USB/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
43
Hãng sản xuất: Emerson / Công suất (VA): 0 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: - / Điện áp vào : -/ Điện áp ra: -/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
44
Hãng sản xuất: Emerson / Công suất (VA): 0 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 110V, 220V, -/ Điện áp ra: -, 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: -/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
45
Hãng sản xuất: Eaton / Công suất (VA): 10000 / Thời gian lưu điện tối đa: - / Điện áp ra 1: 220 V / Điện áp vào : 220V/ Điện áp ra: 220V/ Thời gian sạc lại điện (đạt 90%): - / Dung lượng Pin: - / Hiển thị, giao tiếp: Đèn LED hiển thị/
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..  >  >>