• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Thiên Hà Xanh
Gian hàng: muabanuytin
Tham gia: 12/01/2010
GD Online thành công(?): 2
Lượt truy cập: 2.141.097
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
207 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột rút gọn
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Liugong / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 162 / Dung tích gầu (m3): 3 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 16500 / Độ cao xả tải (mm): 2970 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1200 / Tốc độ di chuyển (km/h): 34 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
2
Hãng sản xuất: XCMG / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kW): 65 / Dung tích gầu (m3): 1.5 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 7800 / Độ cao xả tải (mm): 2800 / Tầm vươn xa nhất (mm): 960 / Tốc độ di chuyển (km/h): 33 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
3
Hãng sản xuất: Komatsu / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 82 / Dung tích gầu (m3): 2.2 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 8890 / Độ cao xả tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
4
Hãng sản xuất: Hyundai / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kW): 109 / Dung tích gầu (m3): 4 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 23100 / Độ cao xả tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 36.7 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
5
Hãng sản xuất: Changlin / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kW): 162 / Dung tích gầu (m3): 3 / Chiều rộng gàu (mm): 2963 / Trọng lượng vận hành (kg): 16300 / Độ cao xả tải (mm): 3350 / Tầm vươn xa nhất (mm): 2200 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
6
Hãng sản xuất: Changlin / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kW): 87 / Dung tích gầu (m3): 1.7 / Chiều rộng gàu (mm): 2460 / Trọng lượng vận hành (kg): 10200 / Độ cao xả tải (mm): 2750 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 36 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
7
Hãng sản xuất: Hitachi / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 16.2 / Dung tích gầu (m3): 0.3 / Chiều rộng gàu (mm): 1350 / Trọng lượng vận hành (kg): 2090 / Độ cao xả tải (mm): 1850 / Tầm vươn xa nhất (mm): 570 / Tốc độ di chuyển (km/h): 15 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
8
Hãng sản xuất: Hitachi / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 80.9 / Dung tích gầu (m3): 1.6 / Chiều rộng gàu (mm): 2480 / Trọng lượng vận hành (kg): 8120 / Độ cao xả tải (mm): 2740 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1480 / Tốc độ di chuyển (km/h): 33.4 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
9
Hãng sản xuất: Hitachi / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 220 / Dung tích gầu (m3): 3.9 / Chiều rộng gàu (mm): 3150 / Trọng lượng vận hành (kg): 22280 / Độ cao xả tải (mm): 3000 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1300 / Tốc độ di chuyển (km/h): 34.5 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
10
Hãng sản xuất: Hitachi / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 164 / Dung tích gầu (m3): 3.1 / Chiều rộng gàu (mm): 2910 / Trọng lượng vận hành (kg): 17390 / Độ cao xả tải (mm): 2810 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1200 / Tốc độ di chuyển (km/h): 34.5 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
11
Hãng sản xuất: Liugong / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kW): 235 / Dung tích gầu (m3): 4.5 / Chiều rộng gàu (mm): 3316 / Trọng lượng vận hành (kg): 28500 / Độ cao xả tải (mm): 3324 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1520 / Tốc độ di chuyển (km/h): 35 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
12
Hãng sản xuất: Liugong / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 216 / Dung tích gầu (m3): 4 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 23500 / Độ cao xả tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
13
Hãng sản xuất: Liugong / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 160 / Dung tích gầu (m3): 3 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 16800 / Độ cao xả tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
14
Hãng sản xuất: Liugong / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 56 / Dung tích gầu (m3): 0 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 3250 / Độ cao xả tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
15
Hãng sản xuất: Liugong / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 47.8 / Dung tích gầu (m3): 0 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 2950 / Độ cao xả tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
16
Hãng sản xuất: Changlin / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 128 / Dung tích gầu (m3): 2.29 / Chiều rộng gàu (mm): 2705 / Trọng lượng vận hành (kg): 13600 / Độ cao xả tải (mm): 2815 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1050 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
17
Hãng sản xuất: Changlin / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 60 / Dung tích gầu (m3): 1 / Chiều rộng gàu (mm): 2070 / Trọng lượng vận hành (kg): 6550 / Độ cao xả tải (mm): 2520 / Tầm vươn xa nhất (mm): 960 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
18
Hãng sản xuất: Doosan-Deawoo / Xuất xứ: Korea / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 209 / Dung tích gầu (m3): 3.9 / Chiều rộng gàu (mm): 3200 / Trọng lượng vận hành (kg): 22800 / Độ cao xả tải (mm): 2975 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1370 / Tốc độ di chuyển (km/h): 38 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
19
Hãng sản xuất: Doosan-Deawoo / Xuất xứ: Korea / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 107 / Dung tích gầu (m3): 1.8 / Chiều rộng gàu (mm): 2470 / Trọng lượng vận hành (kg): 11300 / Độ cao xả tải (mm): 2730 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1220 / Tốc độ di chuyển (km/h): 35 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
20
Hãng sản xuất: Doosan-Deawoo / Xuất xứ: Korea / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 156 / Dung tích gầu (m3): 3 / Chiều rộng gàu (mm): 1500 / Trọng lượng vận hành (kg): 17300 / Độ cao xả tải (mm): 2780 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1279 / Tốc độ di chuyển (km/h): 34 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
21
Hãng sản xuất: XCMG / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 60 / Dung tích gầu (m3): 0.9 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 5000 / Độ cao xả tải (mm): 1900 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
22
Hãng sản xuất: XCMG / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 64 / Dung tích gầu (m3): 1.2 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 6500 / Độ cao xả tải (mm): 2650 / Tầm vươn xa nhất (mm): 900 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
23
Hãng sản xuất: Kawasaki / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 533 / Dung tích gầu (m3): 9.69 / Chiều rộng gàu (mm): 4520 / Trọng lượng vận hành (kg): 79900 / Độ cao xả tải (mm): 4090 / Tầm vươn xa nhất (mm): 2140 / Tốc độ di chuyển (km/h): 30 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
24
Hãng sản xuất: Kawasaki / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 118 / Dung tích gầu (m3): 2.5 / Chiều rộng gàu (mm): 2670 / Trọng lượng vận hành (kg): 13470 / Độ cao xả tải (mm): 2765 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1055 / Tốc độ di chuyển (km/h): 36 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
25
Hãng sản xuất: Caterpillar / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 96 / Dung tích gầu (m3): 1.8 / Chiều rộng gàu (mm): 2550 / Trọng lượng vận hành (kg): 10846 / Độ cao xả tải (mm): 2828 / Tầm vươn xa nhất (mm): 790 / Tốc độ di chuyển (km/h): 23.9 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
26
Hãng sản xuất: Caterpillar / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 107 / Dung tích gầu (m3): 2 / Chiều rộng gàu (mm): 2549 / Trọng lượng vận hành (kg): 12308 / Độ cao xả tải (mm): 2879 / Tầm vươn xa nhất (mm): 927 / Tốc độ di chuyển (km/h): 23.4 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
27
Hãng sản xuất: Foton Lovol / Xuất xứ: - / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kW): 175 / Dung tích gầu (m3): 3.5 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 20100 / Độ cao xả tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 37 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
28
Hãng sản xuất: Foton Lovol / Xuất xứ: - / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kW): 53 / Dung tích gầu (m3): 0.9 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 5600 / Độ cao xả tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 800 / Tốc độ di chuyển (km/h): 25 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
29
Hãng sản xuất: Foton Lovol / Xuất xứ: - / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kW): 162 / Dung tích gầu (m3): 2.7 / Chiều rộng gàu (mm): 2150 / Trọng lượng vận hành (kg): 18000 / Độ cao xả tải (mm): 3100 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1105 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
30
Hãng sản xuất: Changlin / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 129 / Dung tích gầu (m3): 2.29 / Chiều rộng gàu (mm): 2685 / Trọng lượng vận hành (kg): 13600 / Độ cao xả tải (mm): 2815 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 36 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
31
Hãng sản xuất: Changlin / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 164 / Dung tích gầu (m3): 3 / Chiều rộng gàu (mm): 2926 / Trọng lượng vận hành (kg): 16400 / Độ cao xả tải (mm): 3050 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 35 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
32
Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 92 / Dung tích gầu (m3): 1.7 / Chiều rộng gàu (mm): 2500 / Trọng lượng vận hành (kg): 10300 / Độ cao xả tải (mm): 2900 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1069 / Tốc độ di chuyển (km/h): 32 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
33
Hãng sản xuất: KOMATSU / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Dung tích gầu (m3): 0.3 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 0 / Độ cao xả tải (mm): 2050 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
34
Hãng sản xuất: KOMATSU / Xuất xứ: Japan / Loại: Bánh lốp / Dung tích gầu (m3): 0.7 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 0 / Độ cao xả tải (mm): 2050 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
35
Hãng sản xuất: Changlin / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kW): 162 / Dung tích gầu (m3): 3 / Chiều rộng gàu (mm): 2946 / Trọng lượng vận hành (kg): 13600 / Độ cao xả tải (mm): 3050 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1190 / Tốc độ di chuyển (km/h): 3 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
36
Hãng sản xuất: Lonking / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 160 / Dung tích gầu (m3): 3 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 0 / Độ cao xả tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
37
Hãng sản xuất: Lonking / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kW): 160 / Dung tích gầu (m3): 3 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 18860 / Độ cao xả tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
38
Hãng sản xuất: Lonking / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kW): 162 / Dung tích gầu (m3): 3 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 17700 / Độ cao xả tải (mm): 3080 / Tầm vươn xa nhất (mm): 1210 / Tốc độ di chuyển (km/h): 36 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
39
Hãng sản xuất: Luneng / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 33 / Dung tích gầu (m3): 0.5 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 0 / Độ cao xả tải (mm): 2420 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 16 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
40
Hãng sản xuất: Luneng / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 162 / Dung tích gầu (m3): 3 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 0 / Độ cao xả tải (mm): 3100 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 38 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
41
Hãng sản xuất: XGMA / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 162 / Dung tích gầu (m3): 2.2 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 5000 / Độ cao xả tải (mm): 3058 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 16 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
42
Hãng sản xuất: XGMA / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 162 / Dung tích gầu (m3): 3 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 5000 / Độ cao xả tải (mm): 3287 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 38 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
43
Hãng sản xuất: XGMA / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 44 / Dung tích gầu (m3): 0.82 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 1600 / Độ cao xả tải (mm): 2450 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 27 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
44
Hãng sản xuất: XCMG / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất (kW): 45 / Dung tích gầu (m3): 0.9 / Chiều rộng gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 5400 / Độ cao xả tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 900 / Tốc độ di chuyển (km/h): 24 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
45
Hãng sản xuất: XCMG / Xuất xứ: China / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kW): 65 / Dung tích gầu (m3): 1 / Chiều rộng gàu (mm): 2250 / Trọng lượng vận hành (kg): 9500 / Độ cao xả tải (mm): 2650 / Tầm vươn xa nhất (mm): 930 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
Trang:  [1]  2  3  4  5  >