• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Thiên Hà Xanh
Gian hàng: muabanuytin
Tham gia: 12/01/2010
GD Online thành công(?): 2
Lượt truy cập: 2.052.929
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
288 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột rút gọn
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất : LUTONG / Trọng lượng làm việc (kg): 16000 / Công suất (kW): 132 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 2100 / Bề dày trống lu (mm): 3160 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
650.000.000 ₫
Trong kho: 1
2
Hãng sản xuất : XCMG / Trọng lượng làm việc (kg): 22500 / Công suất (kW): 138 / Trọng lượng trống lu (kg): 7400 / Lực rung (kg): 27000 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
3
Trọng lượng làm việc (kg): 22500 / Công suất (kW): 138 / Trọng lượng trống lu (kg): 7400 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
4
Hãng sản xuất : XCMG / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng làm việc (kg): 14000 / Trọng lượng trống lu (kg): 7300 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
5
Trọng lượng làm việc (kg): 24000 / Công suất (kW): 170 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
6
Hãng sản xuất : LIUGONG / Trọng lượng làm việc (kg): 21000 / Công suất (kW): 88 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 1500 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
7
Hãng sản xuất : XCMG / Trọng lượng làm việc (kg): 20000 / Công suất (kW): 125 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
8
Hãng sản xuất : XCMG / Trọng lượng làm việc (kg): 25600 / Công suất (kW): 141 / Trọng lượng trống lu (kg): 8100 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
9
Hãng sản xuất : XCMG / Trọng lượng làm việc (kg): 14000 / Công suất (kW): 73 / Trọng lượng trống lu (kg): 7300 / Lực rung (kg): 27000 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
10
Hãng sản xuất : LUTONG / Trọng lượng làm việc (kg): 20000 / Công suất (kW): 125 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 2790 / Bề dày trống lu (mm): 3800 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
11
Hãng sản xuất : XCMG / Trọng lượng làm việc (kg): 12600 / Công suất (kW): 73 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 27000 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
12
Hãng sản xuất : LIUGONG / Trọng lượng làm việc (kg): 12000 / Công suất (kW): 108 / Trọng lượng trống lu (kg): 6300 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
13
Hãng sản xuất : LIUGONG / Trọng lượng làm việc (kg): 20000 / Công suất (kW): 128 / Trọng lượng trống lu (kg): 10000 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 2340 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
14
Hãng sản xuất : XCMG / Trọng lượng làm việc (kg): 28 / Công suất (kW): 92 / Trọng lượng trống lu (kg): 7000 / Lực rung (kg): 27500 / Bề rộng trống lu (mm): 1523 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
15
Trọng lượng làm việc (kg): 14000 / Công suất (kW): 2178 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
16
Hãng sản xuất : LIUGONG / Trọng lượng làm việc (kg): 13500 / Công suất (kW): 128 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
17
Trọng lượng làm việc (kg): 1200 / Công suất (kW): 20000 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
18
Hãng sản xuất : LIUGONG / Trọng lượng làm việc (kg): 14000 / Công suất (kW): 95 / Trọng lượng trống lu (kg): 7150 / Lực rung (kg): 27000 / Bề rộng trống lu (mm): 2300 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
19
Hãng sản xuất : XCMG / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng làm việc (kg): 14000 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 27000 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
20
Hãng sản xuất : LIUGONG / Trọng lượng làm việc (kg): 18000 / Công suất (kW): 128 / Trọng lượng trống lu (kg): 9400 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 2340 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
21
Hãng sản xuất : LIUGONG / Trọng lượng làm việc (kg): 22000 / Công suất (kW): 128 / Trọng lượng trống lu (kg): 11000 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 2400 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
22
Hãng sản xuất : LIUGONG / Trọng lượng làm việc (kg): 14500 / Công suất (kW): 132 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 26000 / Bề rộng trống lu (mm): 2750 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
23
Hãng sản xuất : LIUGONG / Trọng lượng làm việc (kg): 16000 / Công suất (kW): 112 / Trọng lượng trống lu (kg): 8150 / Lực rung (kg): 27000 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
24
Công suất (KW): 2130 / Trọng lượng làm việc (kg): 0 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 1523 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
25
Công suất (KW): 0 / Trọng lượng làm việc (kg): 0 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
26
Trọng lượng làm việc (kg): 18 / Công suất (kW): 2178 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
27
Trọng lượng làm việc (kg): 18 / Công suất (kW): 2178 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
28
Trọng lượng làm việc (kg): 20 / Công suất (kW): 2178 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
29
Trọng lượng làm việc (kg): 26 / Công suất (kW): 2130 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
30
Trọng lượng làm việc (kg): 11 / Công suất (kW): 2130 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
31
Trọng lượng làm việc (kg): 12 / Công suất (kW): 2130 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
32
Hãng sản xuất : SAKAI / Trọng lượng làm việc (kg): 4090 / Công suất (kW): 29 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 1300 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
33
Công suất (KW): 0 / Trọng lượng làm việc (kg): 14000 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 2100 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
34
Hãng sản xuất : LUTONG / Trọng lượng làm việc (kg): 20000 / Công suất (kW): 132 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 2100 / Bề dày trống lu (mm): 3160 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
35
Hãng sản xuất : DYNAPAC / Trọng lượng làm việc (kg): 2460 / Công suất (kW): 23 / Trọng lượng trống lu (kg): 1130 / Lực rung (kg): 2350 / Bề rộng trống lu (mm): 1070 / Bề dày trống lu (mm): 12 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
36
Hãng sản xuất : CHANGLIN / Trọng lượng làm việc (kg): 14000 / Công suất (kW): 110 / Trọng lượng trống lu (kg): 7500 / Lực rung (kg): 36700 / Bề rộng trống lu (mm): 2100 / Bề dày trống lu (mm): 36 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
37
Hãng sản xuất : CHANGLIN / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng làm việc (kg): 0 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
38
Hãng sản xuất : CHANGLIN / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng làm việc (kg): 14000 / Trọng lượng trống lu (kg): 7500 / Lực rung (kg): 36000 / Bề rộng trống lu (mm): 2100 / Bề dày trống lu (mm): 36 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
39
Hãng sản xuất : CHANGLIN / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng làm việc (kg): 0 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
40
Hãng sản xuất : CHANGLIN / Trọng lượng làm việc (kg): 14000 / Công suất (kW): 85 / Trọng lượng trống lu (kg): 7000 / Lực rung (kg): 36000 / Bề rộng trống lu (mm): 2100 / Bề dày trống lu (mm): 36 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
41
Hãng sản xuất : SHANTUI / Trọng lượng làm việc (kg): 12000 / Công suất (kW): 80 / Trọng lượng trống lu (kg): 7100 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 2140 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
42
Hãng sản xuất : DYNAPAC / Trọng lượng làm việc (kg): 12700 / Công suất (kW): 82 / Trọng lượng trống lu (kg): 5400 / Lực rung (kg): 10000 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 25 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
43
Hãng sản xuất : SAIKA / Trọng lượng làm việc (kg): 10000 / Công suất (kW): 90 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 24 / Bề rộng trống lu (mm): 2000 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
44
Hãng sản xuất : XCMG / Trọng lượng làm việc (kg): 28000 / Công suất (kW): 92 / Trọng lượng trống lu (kg): 7000 / Lực rung (kg): 28000 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
45
Hãng sản xuất : ZOOMLION / Trọng lượng làm việc (kg): 18000 / Công suất (kW): 118 / Trọng lượng trống lu (kg): 6200 / Lực rung (kg): 27000 / Bề rộng trống lu (mm): 1600 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..  >  >>