• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Thiên Hà Xanh
Gian hàng: muabanuytin
Tham gia: 12/01/2010
GD Online thành công(?): 2
Lượt truy cập: 2.151.668
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
288 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột rút gọn
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất : LUTONG / Trọng lượng làm việc (kg): 16000 / Công suất (kW): 132 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 2100 / Bề dày trống lu (mm): 3160 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
650.000.000 ₫
Trong kho: 1
2
Hãng sản xuất : LIUGONG / Trọng lượng làm việc (kg): 21000 / Công suất (kW): 88 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 1500 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
3
Hãng sản xuất : LIUGONG / Trọng lượng làm việc (kg): 12000 / Công suất (kW): 108 / Trọng lượng trống lu (kg): 6300 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
4
Hãng sản xuất : LIUGONG / Trọng lượng làm việc (kg): 14500 / Công suất (kW): 132 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 26000 / Bề rộng trống lu (mm): 2750 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
5
Hãng sản xuất : LIUGONG / Trọng lượng làm việc (kg): 16000 / Công suất (kW): 112 / Trọng lượng trống lu (kg): 8150 / Lực rung (kg): 27000 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
6
Công suất (KW): 0 / Trọng lượng làm việc (kg): 0 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
7
Trọng lượng làm việc (kg): 20 / Công suất (kW): 2178 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
8
Hãng sản xuất : CHANGLIN / Trọng lượng làm việc (kg): 14000 / Công suất (kW): 110 / Trọng lượng trống lu (kg): 7500 / Lực rung (kg): 36700 / Bề rộng trống lu (mm): 2100 / Bề dày trống lu (mm): 36 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
9
Hãng sản xuất : CHANGLIN / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng làm việc (kg): 14000 / Trọng lượng trống lu (kg): 7500 / Lực rung (kg): 36000 / Bề rộng trống lu (mm): 2100 / Bề dày trống lu (mm): 36 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
10
Hãng sản xuất : CHANGLIN / Trọng lượng làm việc (kg): 20000 / Công suất (kW): 80 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
11
Hãng sản xuất : CHANGLIN / Trọng lượng làm việc (kg): 20000 / Công suất (kW): 128 / Trọng lượng trống lu (kg): 10000 / Lực rung (kg): 46360 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 40 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
12
Hãng sản xuất : FOTON LOVOL / Trọng lượng làm việc (kg): 18500 / Công suất (kW): 125 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 2180 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
13
Hãng sản xuất : LUTONG / Trọng lượng làm việc (kg): 4000 / Công suất (kW): 23 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 1000 / Bề dày trống lu (mm): 2100 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
14
Hãng sản xuất : LUTONG / Trọng lượng làm việc (kg): 3000 / Công suất (kW): 21 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 1000 / Bề dày trống lu (mm): 2100 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
15
Hãng sản xuất : LUTONG / Trọng lượng làm việc (kg): 2500 / Công suất (kW): 21 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 900 / Bề dày trống lu (mm): 2100 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
16
Hãng sản xuất : LUTONG / Trọng lượng làm việc (kg): 16000 / Công suất (kW): 110 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 2100 / Bề dày trống lu (mm): 3160 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
17
Hãng sản xuất : LUTONG / Trọng lượng làm việc (kg): 7000 / Công suất (kW): 35 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 1700 / Bề dày trống lu (mm): 2750 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
18
Hãng sản xuất : LUTONG / Trọng lượng làm việc (kg): 20000 / Công suất (kW): 132 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 2100 / Bề dày trống lu (mm): 3160 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
19
Hãng sản xuất : LUTONG / Trọng lượng làm việc (kg): 16000 / Công suất (kW): 110 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 2100 / Bề dày trống lu (mm): 3160 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
20
Hãng sản xuất : LUTONG / Trọng lượng làm việc (kg): 21000 / Công suất (kW): 88 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 1680 / Bề dày trống lu (mm): 2945 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
21
Hãng sản xuất : LUTONG / Trọng lượng làm việc (kg): 20000 / Công suất (kW): 132 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 2100 / Bề dày trống lu (mm): 3160 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
22
Hãng sản xuất : LUTONG / Trọng lượng làm việc (kg): 16000 / Công suất (kW): 110 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 2100 / Bề dày trống lu (mm): 3160 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
23
Hãng sản xuất : LUTONG / Trọng lượng làm việc (kg): 14000 / Công suất (kW): 110 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 2100 / Bề dày trống lu (mm): 3160 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
24
Hãng sản xuất : LUTONG / Trọng lượng làm việc (kg): 3000 / Công suất (kW): 23 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 1250 / Bề dày trống lu (mm): 2100 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
25
Hãng sản xuất : CHANGLIN / Trọng lượng làm việc (kg): 0 / Công suất (kW): 110 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
26
Hãng sản xuất : CHANGLIN / Công suất (KW): 110 / Trọng lượng làm việc (kg): 0 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
27
Hãng sản xuất : DYNAPAC / Trọng lượng làm việc (kg): 14500 / Công suất (kW): 82 / Trọng lượng trống lu (kg): 7000 / Lực rung (kg): 12500 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 25 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
28
Hãng sản xuất : DYNAPAC / Trọng lượng làm việc (kg): 15350 / Công suất (kW): 112 / Trọng lượng trống lu (kg): 8200 / Lực rung (kg): 13200 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 35 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
29
Hãng sản xuất : DYNAPAC / Trọng lượng làm việc (kg): 17200 / Công suất (kW): 129 / Trọng lượng trống lu (kg): 10700 / Lực rung (kg): 15800 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 35 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
30
Hãng sản xuất : DYNAPAC / Trọng lượng làm việc (kg): 18600 / Công suất (kW): 129 / Trọng lượng trống lu (kg): 12200 / Lực rung (kg): 18300 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 45 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
31
Hãng sản xuất : DYNAPAC / Trọng lượng làm việc (kg): 1510 / Công suất (kW): 13 / Trọng lượng trống lu (kg): 595 / Lực rung (kg): 1335 / Bề rộng trống lu (mm): 900 / Bề dày trống lu (mm): 12 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
32
Hãng sản xuất : DYNAPAC / Trọng lượng làm việc (kg): 1705 / Công suất (kW): 17 / Trọng lượng trống lu (kg): 790 / Lực rung (kg): 1640 / Bề rộng trống lu (mm): 900 / Bề dày trống lu (mm): 13 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
33
Hãng sản xuất : DYNAPAC / Trọng lượng làm việc (kg): 14000 / Công suất (kW): 74 / Trọng lượng trống lu (kg): 3000 / Lực rung (kg): 9450 / Bề rộng trống lu (mm): 1800 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
34
Hãng sản xuất : DYNAPAC / Trọng lượng làm việc (kg): 17000 / Công suất (kW): 82 / Trọng lượng trống lu (kg): 3000 / Lực rung (kg): 10800 / Bề rộng trống lu (mm): 2300 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
35
Hãng sản xuất : DYNAPAC / Trọng lượng làm việc (kg): 14000 / Công suất (kW): 74 / Trọng lượng trống lu (kg): 1560 / Lực rung (kg): 6000 / Bề rộng trống lu (mm): 1760 / Bề dày trống lu (mm): 216 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
36
Hãng sản xuất : BOMAG / Trọng lượng làm việc (kg): 3670 / Công suất (kW): 35 / Trọng lượng trống lu (kg): 1835 / Lực rung (kg): 3700 / Bề rộng trống lu (mm): 1300 / Bề dày trống lu (mm): 17 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
37
Hãng sản xuất : HYPAC / Trọng lượng làm việc (kg): 11695 / Công suất (kW): 99 / Trọng lượng trống lu (kg): 7355 / Lực rung (kg): 17000 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 25 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
38
Hãng sản xuất : HYPAC / Trọng lượng làm việc (kg): 7095 / Công suất (kW): 82 / Trọng lượng trống lu (kg): 4115 / Lực rung (kg): 12000 / Bề rộng trống lu (mm): 1686 / Bề dày trống lu (mm): 25 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
39
Hãng sản xuất : HYPAC / Trọng lượng làm việc (kg): 4990 / Công suất (kW): 56 / Trọng lượng trống lu (kg): 2620 / Lực rung (kg): 5000 / Bề rộng trống lu (mm): 1426 / Bề dày trống lu (mm): 22 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
40
Hãng sản xuất : HYPAC / Trọng lượng làm việc (kg): 12893 / Công suất (kW): 160 / Trọng lượng trống lu (kg): 1645 / Lực rung (kg): 15400 / Bề rộng trống lu (mm): 2134 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
41
Hãng sản xuất : Bomag / Trọng lượng làm việc (kg): 10300 / Công suất (kW): 98 / Trọng lượng trống lu (kg): 5750 / Lực rung (kg): 24100 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 25 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Đức /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
42
Hãng sản xuất : BOMAG / Trọng lượng làm việc (kg): 11695 / Công suất (kW): 99 / Trọng lượng trống lu (kg): 7355 / Lực rung (kg): 19800 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 25 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: United States /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
43
Hãng sản xuất : BOMAG / Trọng lượng làm việc (kg): 7310 / Công suất (kW): 82 / Trọng lượng trống lu (kg): 4330 / Lực rung (kg): 12000 / Bề rộng trống lu (mm): 1686 / Bề dày trống lu (mm): 25 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: United States /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
44
Hãng sản xuất : HAMM / Trọng lượng làm việc (kg): 6840 / Công suất (kW): 93 / Trọng lượng trống lu (kg): 3960 / Lực rung (kg): 9500 / Bề rộng trống lu (mm): 1680 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
45
Hãng sản xuất : HAMM / Trọng lượng làm việc (kg): 3820 / Công suất (kW): 35 / Trọng lượng trống lu (kg): 2010 / Lực rung (kg): 3900 / Bề rộng trống lu (mm): 1200 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..  >  >>