• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Thiên Hà Xanh
Gian hàng: muabanuytin
Tham gia: 12/01/2010
GD Online thành công(?): 2
Lượt truy cập: 2.109.097
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
288 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột rút gọn
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất : LUTONG / Trọng lượng làm việc (kg): 16000 / Công suất (kW): 132 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 2100 / Bề dày trống lu (mm): 3160 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
650.000.000 ₫
Trong kho: 1
2
Hãng sản xuất : XCMG / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng làm việc (kg): 14000 / Trọng lượng trống lu (kg): 7300 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
3
Hãng sản xuất : XCMG / Trọng lượng làm việc (kg): 20000 / Công suất (kW): 125 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
4
Hãng sản xuất : XCMG / Trọng lượng làm việc (kg): 22500 / Công suất (kW): 138 / Trọng lượng trống lu (kg): 7400 / Lực rung (kg): 27000 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
5
Hãng sản xuất : XCMG / Trọng lượng làm việc (kg): 25600 / Công suất (kW): 141 / Trọng lượng trống lu (kg): 8100 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
6
Trọng lượng làm việc (kg): 22500 / Công suất (kW): 138 / Trọng lượng trống lu (kg): 7400 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
7
Trọng lượng làm việc (kg): 24000 / Công suất (kW): 170 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
8
Trọng lượng làm việc (kg): 1200 / Công suất (kW): 20000 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
9
Công suất (KW): 0 / Trọng lượng làm việc (kg): 0 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
10
Trọng lượng làm việc (kg): 18 / Công suất (kW): 2178 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
11
Trọng lượng làm việc (kg): 18 / Công suất (kW): 2178 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
12
Trọng lượng làm việc (kg): 20 / Công suất (kW): 2178 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
13
Trọng lượng làm việc (kg): 26 / Công suất (kW): 2130 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
14
Trọng lượng làm việc (kg): 11 / Công suất (kW): 2130 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
15
Trọng lượng làm việc (kg): 12 / Công suất (kW): 2130 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
16
Công suất (KW): 0 / Trọng lượng làm việc (kg): 14000 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 2100 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
17
Hãng sản xuất : CHANGLIN / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng làm việc (kg): 0 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
18
Hãng sản xuất : CHANGLIN / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng làm việc (kg): 0 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
19
Hãng sản xuất : CHANGLIN / Trọng lượng làm việc (kg): 14000 / Công suất (kW): 110 / Trọng lượng trống lu (kg): 7500 / Lực rung (kg): 36700 / Bề rộng trống lu (mm): 2100 / Bề dày trống lu (mm): 36 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
20
Hãng sản xuất : CHANGLIN / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng làm việc (kg): 14000 / Trọng lượng trống lu (kg): 7500 / Lực rung (kg): 36000 / Bề rộng trống lu (mm): 2100 / Bề dày trống lu (mm): 36 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
21
Hãng sản xuất : CHANGLIN / Trọng lượng làm việc (kg): 14000 / Công suất (kW): 85 / Trọng lượng trống lu (kg): 7000 / Lực rung (kg): 36000 / Bề rộng trống lu (mm): 2100 / Bề dày trống lu (mm): 36 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
22
Hãng sản xuất : SHANTUI / Trọng lượng làm việc (kg): 12000 / Công suất (kW): 80 / Trọng lượng trống lu (kg): 7100 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 2140 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
23
Hãng sản xuất : ZOOMLION / Trọng lượng làm việc (kg): 18000 / Công suất (kW): 118 / Trọng lượng trống lu (kg): 6200 / Lực rung (kg): 27000 / Bề rộng trống lu (mm): 1600 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
24
Hãng sản xuất : CHANGLIN / Trọng lượng làm việc (kg): 12000 / Công suất (kW): 110 / Trọng lượng trống lu (kg): 6500 / Lực rung (kg): 31500 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 25 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
25
Hãng sản xuất : CHANGLIN / Trọng lượng làm việc (kg): 18000 / Công suất (kW): 125 / Trọng lượng trống lu (kg): 9000 / Lực rung (kg): 43730 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 36 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
26
Hãng sản xuất : CHANGLIN / Trọng lượng làm việc (kg): 26000 / Công suất (kW): 162 / Trọng lượng trống lu (kg): 17000 / Lực rung (kg): 77600 / Bề rộng trống lu (mm): 2150 / Bề dày trống lu (mm): 50 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
27
Hãng sản xuất : CHANGLIN / Trọng lượng làm việc (kg): 20000 / Công suất (kW): 80 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
28
Hãng sản xuất : CHANGLIN / Trọng lượng làm việc (kg): 27000 / Công suất (kW): 132 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
29
Hãng sản xuất : SHANTUI / Trọng lượng làm việc (kg): 16000 / Công suất (kW): 113 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
30
Hãng sản xuất : CHANGLIN / Trọng lượng làm việc (kg): 20000 / Công suất (kW): 128 / Trọng lượng trống lu (kg): 10000 / Lực rung (kg): 46360 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 40 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
31
Hãng sản xuất : CHANGLIN / Trọng lượng làm việc (kg): 16000 / Công suất (kW): 128 / Trọng lượng trống lu (kg): 8000 / Lực rung (kg): 46000 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 30 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
32
Hãng sản xuất : FOTON LOVOL / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng làm việc (kg): 0 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
33
Hãng sản xuất : FOTON LOVOL / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng làm việc (kg): 0 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
34
Hãng sản xuất : FOTON LOVOL / Trọng lượng làm việc (kg): 14500 / Công suất (kW): 110 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 2130 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
35
Hãng sản xuất : FOTON LOVOL / Trọng lượng làm việc (kg): 18500 / Công suất (kW): 125 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 2180 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
36
Hãng sản xuất : FOTON LOVOL / Công suất (KW): 0 / Trọng lượng làm việc (kg): 0 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 0 / Bề dày trống lu (mm): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
37
Hãng sản xuất : LUTONG / Trọng lượng làm việc (kg): 4000 / Công suất (kW): 23 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 1000 / Bề dày trống lu (mm): 2100 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
38
Hãng sản xuất : LUTONG / Trọng lượng làm việc (kg): 3000 / Công suất (kW): 21 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 1000 / Bề dày trống lu (mm): 2100 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
39
Hãng sản xuất : LUTONG / Trọng lượng làm việc (kg): 2500 / Công suất (kW): 21 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 900 / Bề dày trống lu (mm): 2100 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
40
Hãng sản xuất : LUTONG / Trọng lượng làm việc (kg): 12000 / Công suất (kW): 110 / Trọng lượng trống lu (kg): 6000 / Lực rung (kg): 6000 / Bề rộng trống lu (mm): 2100 / Bề dày trống lu (mm): 3717 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
41
Hãng sản xuất : LUTONG / Trọng lượng làm việc (kg): 20000 / Công suất (kW): 132 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 2100 / Bề dày trống lu (mm): 3160 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
42
Hãng sản xuất : LUTONG / Trọng lượng làm việc (kg): 18000 / Công suất (kW): 110 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 2100 / Bề dày trống lu (mm): 3160 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
43
Hãng sản xuất : LUTONG / Trọng lượng làm việc (kg): 16000 / Công suất (kW): 110 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 2100 / Bề dày trống lu (mm): 3160 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
44
Hãng sản xuất : LUTONG / Trọng lượng làm việc (kg): 14000 / Công suất (kW): 88 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 2100 / Bề dày trống lu (mm): 3160 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
45
Hãng sản xuất : LUTONG / Trọng lượng làm việc (kg): 7000 / Công suất (kW): 35 / Trọng lượng trống lu (kg): 0 / Lực rung (kg): 0 / Bề rộng trống lu (mm): 1700 / Bề dày trống lu (mm): 2750 / Trọng lượng xe (Kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..  >  >>