• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Thiên Hà Xanh
Gian hàng: muabanuytin
Tham gia: 12/01/2010
GD Online thành công(?): 2
Lượt truy cập: 2.074.961
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
19 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột rút gọn
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: ALFAGOMMA / Loại ống dẫn: Ống thủy lực / Chất liệu: Cao su/ Đường kính ống (mm): 6 / Độ dày thành ống(mm): 0 / Chiều dài(mm): 10000 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
2
Xuất xứ: Taiwan / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại ống dẫn: Ống thủy lực / Chất liệu: Cao su, Vật liệu tổng hợp, Kẽm/ Đường kính ống (mm): 0 / Độ dày thành ống(mm): 0 / Chiều dài(mm): 50000 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
3
Xuất xứ: Taiwan / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại ống dẫn: Ống thủy lực / Chất liệu: Cao su, Vật liệu tổng hợp, Kẽm/ Đường kính ống (mm): 0 / Độ dày thành ống(mm): 0 / Chiều dài(mm): 50000 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
4
Xuất xứ: Taiwan / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại ống dẫn: Ống thủy lực / Chất liệu: Cao su, Vật liệu tổng hợp, Kẽm/ Đường kính ống (mm): 0 / Độ dày thành ống(mm): 0 / Chiều dài(mm): 50000 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
5
Xuất xứ: Taiwan / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại ống dẫn: Ống thủy lực / Chất liệu: Cao su, Vật liệu tổng hợp, Kẽm/ Đường kính ống (mm): 0 / Độ dày thành ống(mm): 0 / Chiều dài(mm): 50000 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
6
Xuất xứ: Taiwan / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại ống dẫn: Ống thủy lực / Chất liệu: Cao su, Vật liệu tổng hợp, Kẽm/ Đường kính ống (mm): 0 / Độ dày thành ống(mm): 0 / Chiều dài(mm): 50000 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
7
Xuất xứ: Taiwan / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại ống dẫn: Ống thủy lực / Chất liệu: Cao su, Vật liệu tổng hợp, Kẽm/ Đường kính ống (mm): 0 / Độ dày thành ống(mm): 0 / Chiều dài(mm): 50000 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
8
Xuất xứ: Taiwan / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại ống dẫn: Ống thủy lực / Chất liệu: Cao su, Vật liệu tổng hợp, Kẽm/ Đường kính ống (mm): 0 / Độ dày thành ống(mm): 0 / Chiều dài(mm): 20000 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
9
Xuất xứ: Taiwan / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại ống dẫn: Ống thủy lực Đường kính ống (mm): 0 / Độ dày thành ống(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
10
Xuất xứ: Taiwan / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại ống dẫn: Ống thủy lực Đường kính ống (mm): 0 / Độ dày thành ống(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
11
Xuất xứ: Taiwan / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại ống dẫn: Ống thủy lực Đường kính ống (mm): 0 / Độ dày thành ống(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
12
Xuất xứ: Taiwan / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại ống dẫn: Ống thủy lực Đường kính ống (mm): 0 / Độ dày thành ống(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
13
Xuất xứ: Taiwan / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại ống dẫn: Ống thủy lực Đường kính ống (mm): 0 / Độ dày thành ống(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
14
Xuất xứ: Taiwan / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại ống dẫn: Ống thủy lực Đường kính ống (mm): 0 / Độ dày thành ống(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
15
Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại ống dẫn: Ống thủy lực / Chất liệu: Cao su/ Đường kính ống (mm): 0 / Độ dày thành ống(mm): 0 / Chiều dài(mm): 100000 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
16
Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại ống dẫn: Ống thủy lực / Chất liệu: Cao su/ Đường kính ống (mm): 0 / Độ dày thành ống(mm): 0 / Chiều dài(mm): 100000 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
17
Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại ống dẫn: Ống thủy lực / Chất liệu: Cao su/ Đường kính ống (mm): 0 / Độ dày thành ống(mm): 0 / Chiều dài(mm): 100000 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
18
Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại ống dẫn: Ống thủy lực / Chất liệu: Cao su/ Đường kính ống (mm): 0 / Độ dày thành ống(mm): 0 / Chiều dài(mm): 100000 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
19
Xuất xứ: China / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại ống dẫn: Ống thủy lực / Chất liệu: Cao su/ Đường kính ống (mm): 0 / Độ dày thành ống(mm): 0 / Chiều dài(mm): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1