• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Thiên Hà Xanh
Gian hàng: muabanuytin
Tham gia: 12/01/2010
GD Online thành công(?): 2
Lượt truy cập: 2.053.928
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
43 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột rút gọn
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: MAKITA / Chức năng: Đục bê tông, / Tốc độ va đập (lần/phút): 1450 / Công xuất (W): 1300 / Trọng lượng (kg): 13 / Xuất xứ: China /
3.000.000 ₫
Trong kho: 1
2
Hãng sản xuất: Bosch / Chức năng: Đục bê tông/ Tốc độ va đập (lần/phút): 1030 / Công suất (W): 1900 / Trọng lượng (kg): 29 / Xuất xứ: Đức /
5.000.000 ₫
Trong kho: 1
3
Hãng sản xuất: - / Chức năng: Khoan bê tông, / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Công suất (W): 1100 / Trọng lượng (kg): 3.1 / Xuất xứ: Italy /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
4
Hãng sản xuất: Makita / Chức năng: Đục bê tông/ Tốc độ va đập (lần/phút): 2900 / Công suất (W): 900 / Trọng lượng (kg): 5.5 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
5
Hãng sản xuất: Makita / Chức năng: Đục bê tông/ Tốc độ va đập (lần/phút): 2900 / Công suất (W): 900 / Trọng lượng (kg): 5.5 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
6
Hãng sản xuất: HITACHI / Chức năng: Đục bê tông, / Tốc độ va đập (lần/phút): 2000 / Công xuất (W): 1140 / Trọng lượng (kg): 8 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
7
Hãng sản xuất: HITACHI / Chức năng: Đục bê tông, / Tốc độ va đập (lần/phút): 3000 / Công suất (W): 810 / Trọng lượng (kg): 5 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
8
Hãng sản xuất: MAKITA / Chức năng: Đục bê tông, / Tốc độ va đập (lần/phút): 1450 / Công xuất (W): 1510 / Trọng lượng (kg): 15 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
9
Hãng sản xuất: Makita / Chức năng: Đục bê tông/ Tốc độ va đập (lần/phút): 1300 / Công suất (W): 1470 / Trọng lượng (kg): 15 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
10
Hãng sản xuất: Bosch / Chức năng: Đục bê tông/ Tốc độ va đập (lần/phút): 2800 / Công suất (W): 1350 / Trọng lượng (kg): 7.9 / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
11
Hãng sản xuất: Makita / Chức năng: Đục bê tông/ Tốc độ va đập (lần/phút): 1450 / Công suất (W): 1510 / Trọng lượng (kg): 15 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
12
Hãng sản xuất: TOKU / Chức năng: Đục bê tông/ Tốc độ va đập (lần/phút): 1100 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 21 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
13
Hãng sản xuất: Hitachi / Chức năng: Đục bê tông/ Tốc độ va đập (lần/phút): 1400 / Công suất (W): 1240 / Trọng lượng (kg): 15 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
14
Hãng sản xuất: Bosch / Chức năng: Đục bê tông/ Tốc độ va đập (lần/phút): 1300 / Công suất (W): 1750 / Trọng lượng (kg): 17.8 / Xuất xứ: Đức /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
15
Hãng sản xuất: TOKU / Chức năng: Đục bê tông, Khoan bê tông/ Tốc độ va đập (lần/phút): 1250 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 7 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
16
Hãng sản xuất: BOSCH / Chức năng: Đục bê tông, / Tốc độ va đập (lần/phút): 1 / Công suất (W): 1900 / Trọng lượng (kg): 29 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
17
Hãng sản xuất: BOSCH / Chức năng: Đục bê tông, / Tốc độ va đập (lần/phút): 3000 / Công suất (W): 1050 / Trọng lượng (kg): 5.8 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
18
Hãng sản xuất: TOKU / Chức năng: Đục bê tông/ Tốc độ va đập (lần/phút): 950 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 30 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
19
Hãng sản xuất: METABO / Chức năng: Đục bê tông, Khoan bê tông, / Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 2.9 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
20
Hãng sản xuất: BOSCH / Chức năng: Đục bê tông, Khoan bê tông, / Tốc độ va đập (lần/phút): 1890 / Công suất (W): 1500 / Trọng lượng (kg): 11 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
21
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Chức năng: Đục bê tông, / Tốc độ va đập (lần/phút): 1 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 21 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
22
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Chức năng: Đục bê tông, / Tốc độ va đập (lần/phút): 800 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 32.5 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
23
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Chức năng: Đục bê tông, / Tốc độ va đập (lần/phút): 850 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 39 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
24
Hãng sản xuất: KAWASAKI / Chức năng: Đục bê tông, / Tốc độ va đập (lần/phút): 1 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 13 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
25
Hãng sản xuất: GMC / Chức năng: Đục bê tông, Khoan bê tông/ Tốc độ va đập (lần/phút): 2700 / Công suất (W): 1500 / Trọng lượng (kg): 5.5 / Xuất xứ: Australia /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
26
Hãng sản xuất: Makita / Chức năng: Đục bê tông/ Tốc độ va đập (lần/phút): 1450 / Công suất (W): 1510 / Trọng lượng (kg): 15.3 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
27
Hãng sản xuất: Makita / Chức năng: Đục bê tông/ Tốc độ va đập (lần/phút): 2650 / Công suất (W): 1100 / Trọng lượng (kg): 5.6 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
28
Hãng sản xuất: Makita / Chức năng: Khoan bê tông/ Tốc độ va đập (lần/phút): 3300 / Công suất (W): 850 / Trọng lượng (kg): 5.2 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
29
Hãng sản xuất: Makita / Chức năng: Khoan bê tông/ Tốc độ va đập (lần/phút): 5000 / Công suất (W): 440 / Trọng lượng (kg): 1.9 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
30
Hãng sản xuất: MAKITA / Chức năng: Khoan bê tông, / Tốc độ va đập (lần/phút): 3300 / Công suất (W): 850 / Trọng lượng (kg): 4.8 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
31
Hãng sản xuất: Makita / Chức năng: Đục bê tông/ Tốc độ va đập (lần/phút): 1100 / Công suất (W): 2000 / Trọng lượng (kg): 32.29 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
32
Hãng sản xuất: Makita / Chức năng: Đục bê tông/ Tốc độ va đập (lần/phút): 1450 / Công suất (W): 1510 / Trọng lượng (kg): 17 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
33
Hãng sản xuất: Makita / Chức năng: Khoan bê tông/ Tốc độ va đập (lần/phút): 2750 / Công suất (W): 1350 / Trọng lượng (kg): 8.5 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
34
Hãng sản xuất: GMC / Chức năng: Đục bê tông, Khoan bê tông, / Tốc độ va đập (lần/phút): 4650 / Công suất (W): 1050 / Trọng lượng (kg): 6.15 / Xuất xứ: Australia /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
35
Hãng sản xuất: Toyo / Chức năng: Đục bê tông, Khoan bê tông, / Tốc độ va đập (lần/phút): 1250 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 7.2 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
36
Hãng sản xuất: Makita / Chức năng: Khoan bê tông/ Tốc độ va đập (lần/phút): 2150 / Công suất (W): 1500 / Trọng lượng (kg): 11.6 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
37
Hãng sản xuất: Makita / Chức năng: Đục bê tông/ Tốc độ va đập (lần/phút): 2650 / Công suất (W): 1100 / Trọng lượng (kg): 5.6 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
38
Hãng sản xuất: Makita / Chức năng: Đục bê tông/ Tốc độ va đập (lần/phút): 1900 / Công suất (W): 1500 / Trọng lượng (kg): 9.69 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
39
Hãng sản xuất: Makita / Chức năng: Đục bê tông/ Tốc độ va đập (lần/phút): 1900 / Công suất (W): 1510 / Trọng lượng (kg): 10.8 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
40
Hãng sản xuất: Makita / Chức năng: Khoan bê tông/ Tốc độ va đập (lần/phút): 2750 / Công suất (W): 1100 / Trọng lượng (kg): 6.7 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
41
Hãng sản xuất: CABEL / Chức năng: Đục bê tông, Khoan bê tông/ Tốc độ va đập (lần/phút): 1100 / Công suất (W): 2400 / Trọng lượng (kg): 15.5 / Xuất xứ: Korea /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
42
Hãng sản xuất: TOKU / Chức năng: Đục bê tông, Khoan bê tông/ Tốc độ va đập (lần/phút): 0 / Công suất (W): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
43
Hãng sản xuất: HILTI / Chức năng: Đục bê tông, Khoan bê tông/ Tốc độ va đập (lần/phút): 2760 / Công suất (W): 1600 / Trọng lượng (kg): 7.7 / Xuất xứ: Germany /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1