• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Thiên Hà Xanh
Gian hàng: muabanuytin
Tham gia: 12/01/2010
GD Online thành công(?): 2
Lượt truy cập: 2.162.685
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
805 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột rút gọn
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: SE CLEAN / Kiểu máy: Loại xách tay, Loại rôbốt/ Kiểu túi lọc: Lưới lọc / Dung tích bình chứa: 30L / Công suất: 1400W / Trọng lượng: 12kg / Độ ồn(dB): 0 / Xuất xứ: - /
3.000.000 ₫
Trong kho: 1
2
Hãng sản xuất: CLEAN TECH / Kiểu máy: Loại đứng/ Kiểu túi lọc: Túi cố định không cần thay / Dung tích bình chứa: 15L / Công suất: 1000W / Trọng lượng: 10kg / Độ ồn(dB): 0 / Xuất xứ: Korea /
3.300.000 ₫
Trong kho: 1
3
Hãng sản xuất: GREEN CLEAN / Kiểu máy: Loại đứng/ Kiểu túi lọc: Túi cố định không cần thay / Dung tích bình chứa: 15L / Công suất: 1000W / Trọng lượng: - / Độ ồn(dB): 60 / Xuất xứ: Thailand /
3.328.000 ₫
Trong kho: 100
4
Hãng sản xuất: SANYO / Kiểu máy: Loại đứng/ Kiểu túi lọc: Sử dụng túi bụi / Dung tích bình chứa: 30L / Công suất: 1600W / Trọng lượng: 12kg / Độ ồn(dB): 0 / Xuất xứ: - /
3.900.000 ₫
Trong kho: 1
5
Hãng sản xuất: TEKILIFE / Kiểu máy: -/ Kiểu túi lọc: - / Dung tích bình chứa: 30L / Công suất: 1000W / Trọng lượng: 12kg / Độ ồn(dB): 0 / Xuất xứ: - /
4.992.000 ₫
Trong kho: 1
6
Hãng sản xuất: VACUUM CLEANER / Kiểu máy: -/ Kiểu túi lọc: - / Dung tích bình chứa: 60L / Công suất: 2000W / Trọng lượng: - / Độ ồn(dB): 75 / Xuất xứ: China /
5.824.000 ₫
Trong kho: 1
7
Hãng sản xuất: GREEN CLEAN / Kiểu máy: Loại đứng/ Kiểu túi lọc: Túi cố định không cần thay / Dung tích bình chứa: 80L / Công suất: 3000W / Trọng lượng: - / Độ ồn(dB): 60 / Xuất xứ: Thailand /
6.000.000 ₫
Trong kho: 1
8
Hãng sản xuất: TEKILIFE / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: Lưới lọc / Dung tích bình chứa: 80L / Công suất: 3000W / Trọng lượng: - / Độ ồn(dB): 0 / Xuất xứ: Taiwan /
8.000.000 ₫
Trong kho: 1
9
Hãng sản xuất: GREEN CLEAN / Kiểu máy: Loại đứng/ Kiểu túi lọc: Túi cố định không cần thay / Dung tích bình chứa: 60L / Công suất: 2400W / Trọng lượng: 25kg / Độ ồn(dB): 68 / Xuất xứ: Thailand /
8.320.000 ₫
Trong kho: 100
10
Hãng sản xuất: GREEN CLEAN / Kiểu máy: Loại đứng/ Kiểu túi lọc: Túi cố định không cần thay / Dung tích bình chứa: 60L / Công suất: 2400W / Trọng lượng: 25kg / Độ ồn(dB): 68 / Xuất xứ: Thailand /
8.320.000 ₫
Trong kho: 100
11
Hãng sản xuất: GREEN CLEAN / Kiểu máy: Loại đứng/ Kiểu túi lọc: Túi cố định không cần thay / Dung tích bình chứa: - / Công suất: - / Trọng lượng: 35kg / Độ ồn(dB): 70 / Xuất xứ: Thailand /
11.440.000 ₫
Trong kho: 100
12
Hãng sản xuất: ELECTROLUX / Kiểu máy: Loại xách tay/ Kiểu túi lọc: - / Dung tích bình chứa: - / Công suất: - / Trọng lượng: 1.4kg / Độ ồn(dB): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
13
Hãng sản xuất: HITACHI / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: Túi dùng 1lần / Dung tích bình chứa: - / Công suất: 600W / Trọng lượng: 3.1kg / Độ ồn(dB): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
14
Hãng sản xuất: HITACHI / Kiểu máy: Loại đứng/ Kiểu túi lọc: - / Dung tích bình chứa: - / Công suất: - / Trọng lượng: 1.7kg / Độ ồn(dB): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
15
Hãng sản xuất: HITACHI / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: Túi dùng 1lần / Dung tích bình chứa: - / Công suất: 610W / Trọng lượng: 3.1kg / Độ ồn(dB): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
16
Hãng sản xuất: HITACHI / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: Túi dùng 1lần / Dung tích bình chứa: - / Công suất: 620W / Trọng lượng: 3.5kg / Độ ồn(dB): 0 / Màng lọc tiêu chuẩn HEPA / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
17
Hãng sản xuất: HITACHI / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: Túi dùng 1lần / Dung tích bình chứa: - / Công suất: 640W / Trọng lượng: 3.6kg / Độ ồn(dB): 0 / Màng lọc tiêu chuẩn HEPA / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
18
Hãng sản xuất: HITACHI / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: Túi dùng 1lần / Dung tích bình chứa: - / Công suất: 670W / Trọng lượng: 3.7kg / Độ ồn(dB): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
19
Hãng sản xuất: HITACHI / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: Túi cố định không cần thay / Dung tích bình chứa: 0.9L / Công suất: 420W / Trọng lượng: 3.4kg / Độ ồn(dB): 59 / Ion âm / Màng lọc tiêu chuẩn HEPA / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
20
Hãng sản xuất: KARCHER / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: - / Dung tích bình chứa: - / Công suất: - / Trọng lượng: 6.5kg / Độ ồn(dB): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
21
Hãng sản xuất: KARCHER / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: - / Dung tích bình chứa: - / Công suất: - / Trọng lượng: 5.5kg / Độ ồn(dB): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
22
Hãng sản xuất: MIELE / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: - / Dung tích bình chứa: 4.5L / Công suất: 190W / Trọng lượng: 7.8kg / Độ ồn(dB): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
23
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Kiểu máy: Loại đứng/ Kiểu túi lọc: - / Dung tích bình chứa: 0.5L / Công suất: 160W / Trọng lượng: 2.9kg / Độ ồn(dB): 64 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
24
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: Túi dùng 1lần / Dung tích bình chứa: 0.5L / Công suất: 590W / Trọng lượng: 3.4kg / Độ ồn(dB): 57 / Ion âm / Màng lọc tiêu chuẩn HEPA / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
25
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: Túi dùng 1lần / Dung tích bình chứa: 2.1L / Công suất: 650W / Trọng lượng: 3.7kg / Độ ồn(dB): 55 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
26
Hãng sản xuất: MITSUBISHI / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: Túi dùng 1lần / Dung tích bình chứa: 2.1L / Công suất: 660W / Trọng lượng: 3.7kg / Độ ồn(dB): 54 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
27
Hãng sản xuất: NATIONAL / Kiểu máy: Loại đứng/ Kiểu túi lọc: Túi cố định không cần thay / Dung tích bình chứa: 0.7L / Công suất: - / Trọng lượng: 3.1kg / Độ ồn(dB): 60 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
28
Hãng sản xuất: NATIONAL / Kiểu máy: Loại xách tay/ Kiểu túi lọc: - / Dung tích bình chứa: 0.5L / Công suất: - / Trọng lượng: 1.6kg / Độ ồn(dB): 59 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
29
Hãng sản xuất: NATIONAL / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: Túi dùng 1lần / Dung tích bình chứa: 1.6L / Công suất: 200W / Trọng lượng: 2.8kg / Độ ồn(dB): 62 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
30
Hãng sản xuất: NATIONAL / Kiểu máy: Loại không dây/ Kiểu túi lọc: Túi cố định không cần thay / Dung tích bình chứa: 0.4L / Công suất: - / Trọng lượng: 3.8kg / Độ ồn(dB): 60 / Ion âm / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
31
Hãng sản xuất: NATIONAL / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: Túi dùng 1lần / Dung tích bình chứa: 1.8L / Công suất: 590W / Trọng lượng: 3.7kg / Độ ồn(dB): 59 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
32
Hãng sản xuất: SANYO / Kiểu máy: Loại đứng/ Kiểu túi lọc: Túi cố định không cần thay / Dung tích bình chứa: - / Công suất: 160W / Trọng lượng: 3kg / Độ ồn(dB): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
33
Hãng sản xuất: SANYO / Kiểu máy: Loại đứng/ Kiểu túi lọc: - / Dung tích bình chứa: - / Công suất: - / Trọng lượng: 0.9kg / Độ ồn(dB): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
34
Hãng sản xuất: SANYO / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: Túi dùng 1lần / Dung tích bình chứa: 1.4L / Công suất: 550W / Trọng lượng: 2.9kg / Độ ồn(dB): 64 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
35
Hãng sản xuất: SANYO / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: Túi dùng 1lần / Dung tích bình chứa: 0.8L / Công suất: 530W / Trọng lượng: 3.5kg / Độ ồn(dB): 61 / Màng lọc tiêu chuẩn HEPA / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
36
Hãng sản xuất: SANYO / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: Túi dùng 1lần / Dung tích bình chứa: 1.4L / Công suất: 610W / Trọng lượng: 3kg / Độ ồn(dB): 64 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
37
Hãng sản xuất: SANYO / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: Túi dùng 1lần / Dung tích bình chứa: 1.4L / Công suất: 540W / Trọng lượng: 3kg / Độ ồn(dB): 62 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
38
Hãng sản xuất: SANYO / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: Túi cố định không cần thay / Dung tích bình chứa: 0.9L / Công suất: 610W / Trọng lượng: 3.6kg / Độ ồn(dB): 59 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
39
Hãng sản xuất: SANYO / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: Túi cố định không cần thay / Dung tích bình chứa: 0.9L / Công suất: 600W / Trọng lượng: 3.6kg / Độ ồn(dB): 59 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
40
Hãng sản xuất: SHARP / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: Túi dùng 1lần / Dung tích bình chứa: 1.6L / Công suất: 560W / Trọng lượng: 3.3kg / Độ ồn(dB): 60 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
41
Hãng sản xuất: SHARP / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: Túi cố định không cần thay / Dung tích bình chứa: 0.7L / Công suất: 610W / Trọng lượng: 4kg / Độ ồn(dB): 60 / Màng lọc tiêu chuẩn HEPA / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
42
Hãng sản xuất: TOSHIBA / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: Túi dùng 1lần / Dung tích bình chứa: 1.6L / Công suất: 580W / Trọng lượng: 3kg / Độ ồn(dB): 59 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
43
Hãng sản xuất: TOSHIBA / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: Túi dùng 1lần / Dung tích bình chứa: 1.5L / Công suất: 630W / Trọng lượng: 3.2kg / Độ ồn(dB): 59 / Màng lọc tiêu chuẩn HEPA / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
44
Hãng sản xuất: TOSHIBA / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: Túi cố định không cần thay / Dung tích bình chứa: - / Công suất: 500W / Trọng lượng: 4.1kg / Độ ồn(dB): 0 / Màng lọc tiêu chuẩn HEPA / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
45
Hãng sản xuất: TOSHIBA / Kiểu máy: Loại bình thường/ Kiểu túi lọc: Túi dùng 1lần / Dung tích bình chứa: 1.6L / Công suất: 600W / Trọng lượng: 3.4kg / Độ ồn(dB): 59 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..  >  >>