• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Thiên Hà Xanh
Gian hàng: muabanuytin
Tham gia: 12/01/2010
GD Online thành công(?): 2
Lượt truy cập: 2.094.645
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
122 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột rút gọn
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Jtoco / Loại: Thiết bị lọc nước tinh khiết / Công nghệ làm sạch: Sục ozon, -/ Chức năng: Lọc nước, Loại bỏ sắt, Loại bỏ chất độc/ Công suất (lít/giờ): 1000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
3.000.000 ₫
Trong kho: 1
2
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: - Chức năng: Lọc nước/ Công suất (lít/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
3
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Thiết bị lọc nước tinh khiết / Công nghệ làm sạch: Than hoạt tính, Sục ozon, Phun dàn, -/ Chức năng: Lọc nước, Loại bỏ sắt, Loại bỏ chất độc/ Công suất (lít/giờ): 10 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
4
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Thiết bị lọc nước tinh khiết / Công nghệ làm sạch: -/ Chức năng: Lọc nước, Loại bỏ sắt/ Công suất (lít/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
5
Hãng sản xuất: Safia / Loại: Thiết bị lọc nước tinh khiết / Công nghệ làm sạch: Than hoạt tính, Sục ozon, Phun dàn, -/ Chức năng: Lọc nước, Loại bỏ sắt, Loại bỏ chất độc/ Công suất (lít/giờ): 10 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
6
Hãng sản xuất: Safia / Loại: Thiết bị lọc nước tinh khiết / Công nghệ làm sạch: Than hoạt tính, Sục ozon, Phun dàn, -/ Chức năng: Lọc nước, Loại bỏ sắt, Loại bỏ chất độc/ Công suất (lít/giờ): 10 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
7
Hãng sản xuất: Safia / Loại: Thiết bị lọc nước tinh khiết / Công nghệ làm sạch: Than hoạt tính, Sục ozon, Phun dàn, -/ Chức năng: Lọc nước, Loại bỏ sắt, Loại bỏ chất độc/ Công suất (lít/giờ): 10 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
8
Hãng sản xuất: Judo / Loại: Thiết bị lọc nước tinh khiết / Công nghệ làm sạch: -/ Chức năng: Lọc nước, Loại bỏ chất độc/ Công suất (lít/giờ): 4500 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
9
Hãng sản xuất: Judo / Loại: Thiết bị lọc nước tinh khiết / Công nghệ làm sạch: -/ Chức năng: Lọc nước, Loại bỏ chất độc/ Công suất (lít/giờ): 4500 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
10
Hãng sản xuất: Jtoco / Loại: Hệ thống xử lý nước tinh khiết / Công nghệ làm sạch: Sục ozon, -/ Chức năng: Lọc nước, Loại bỏ sắt, Loại bỏ chất độc/ Công suất (lít/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
11
Hãng sản xuất: Jtoco / Loại: Thiết bị lọc nước tinh khiết / Công nghệ làm sạch: Sục ozon, -/ Chức năng: Lọc nước, Loại bỏ sắt, Loại bỏ chất độc/ Công suất (lít/giờ): 1000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
12
Hãng sản xuất: Jtoco / Loại: Thiết bị lọc nước tinh khiết / Công nghệ làm sạch: Sục ozon, -/ Chức năng: Lọc nước, Loại bỏ sắt, Loại bỏ chất độc/ Công suất (lít/giờ): 1000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
13
Hãng sản xuất: Safia / Loại: Thiết bị lọc nước tinh khiết / Công nghệ làm sạch: Than hoạt tính, Sục ozon, Phun dàn, -/ Chức năng: Lọc nước, Loại bỏ sắt, Loại bỏ chất độc/ Công suất (lít/giờ): 10 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
14
Hãng sản xuất: Safia / Loại: Thiết bị lọc nước tinh khiết / Công nghệ làm sạch: Than hoạt tính, Sục ozon, Phun dàn, -/ Chức năng: Lọc nước, Loại bỏ sắt, Loại bỏ chất độc/ Công suất (lít/giờ): 10 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
15
Hãng sản xuất: Mega / Công nghệ làm sạch: Than hoạt tính, Sục ozon, Phun dàn, Khử clo, / Chức năng: Lọc nước, Loại bỏ sắt, Loại bỏ chất độc, / Công suất (lít/giờ): 100 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
16
Hãng sản xuất: Haitek / Loại: Hệ thống xử lý nước tinh khiết / Công nghệ làm sạch: Than hoạt tính, Phun dàn, -/ Chức năng: Lọc nước, Loại bỏ sắt, Loại bỏ chất độc/ Công suất (lít/giờ): 1000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
17
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Thiết bị lọc nước tinh khiết / Công nghệ làm sạch: Sục ozon, -/ Chức năng: Lọc nước, Loại bỏ sắt, Loại bỏ chất độc/ Công suất (lít/giờ): 1000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
18
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Thiết bị lọc nước tinh khiết / Công nghệ làm sạch: -/ Chức năng: Lọc nước, Loại bỏ sắt/ Công suất (lít/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
19
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Thiết bị lọc nước tinh khiết / Công nghệ làm sạch: -/ Chức năng: Lọc nước, Loại bỏ sắt, Loại bỏ chất độc/ Công suất (lít/giờ): 1800 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
20
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Thiết bị lọc nước tinh khiết / Công nghệ làm sạch: -/ Chức năng: Lọc nước, Loại bỏ sắt, Loại bỏ chất độc/ Công suất (lít/giờ): 1600 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
21
Hãng sản xuất: Vinawa / Loại: Dây chuyền lọc nước tinh khiết / Công nghệ làm sạch: -/ Chức năng: Lọc nước/ Công suất (lít/giờ): 3200 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Mỹ /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
22
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Thiết bị lọc nước tinh khiết / Công nghệ làm sạch: -/ Chức năng: Lọc nước, Loại bỏ sắt/ Công suất (lít/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
23
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Hệ thống xử lý nước tinh khiết / Công nghệ làm sạch: -/ Chức năng: Lọc nước, Loại bỏ sắt/ Công suất (lít/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
24
Hãng sản xuất: Toàn Á / Loại: Thiết bị lọc nước tinh khiết / Công nghệ làm sạch: Sục ozon, -/ Chức năng: Lọc nước, Loại bỏ sắt, Loại bỏ chất độc/ Công suất (lít/giờ): 800 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
25
Hãng sản xuất: Toàn Á / Loại: Thiết bị lọc nước tinh khiết / Công nghệ làm sạch: Sục ozon, -/ Chức năng: Lọc nước, Loại bỏ sắt, Loại bỏ chất độc/ Công suất (lít/giờ): 1000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
26
Hãng sản xuất: Toàn Á / Loại: Thiết bị lọc nước tinh khiết / Công nghệ làm sạch: Sục ozon, -/ Chức năng: Lọc nước, Loại bỏ sắt, Loại bỏ chất độc/ Công suất (lít/giờ): 1000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
27
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại: Thiết bị lọc nước tinh khiết Chức năng: Lọc nước, Loại bỏ sắt, Loại bỏ chất độc/ Công suất (lít/giờ): 1000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
28
Hãng sản xuất: Sao Việt / Loại: Thiết bị lọc nước tinh khiết Chức năng: Lọc nước, Loại bỏ sắt, Loại bỏ chất độc/ Công suất (lít/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
29
Hãng sản xuất: Minh Quang / Loại: Hệ thống xử lý nước tinh khiêt / Công nghệ làm sạch: -/ Chức năng: Lọc nước, Loại bỏ sắt, Loại bỏ chất độc/ Công suất (lít/giờ): 1400 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
30
Hãng sản xuất: Sao Việt / Loại: Thiết bị lọc nước tinh khiết / Công nghệ làm sạch: -/ Chức năng: Lọc nước, Loại bỏ sắt, Loại bỏ chất độc/ Công suất (lít/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
31
Hãng sản xuất: Toàn Á / Loại: Thiết bị lọc nước tinh khiết Chức năng: Lọc nước, Loại bỏ sắt, Loại bỏ chất độc/ Công suất (lít/giờ): 1800 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
32
Hãng sản xuất: Toàn Á / Loại: Dây chuyền lọc nước tinh khiết / Công nghệ làm sạch: -/ Chức năng: Lọc nước, Loại bỏ sắt, Loại bỏ chất độc/ Công suất (lít/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
33
Hãng sản xuất: Toàn Á / Loại: Hệ thống xử lý nước tinh khiết / Công nghệ làm sạch: -/ Chức năng: Lọc nước, Loại bỏ sắt, Loại bỏ chất độc/ Công suất (lít/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
34
Hãng sản xuất: Toàn Á / Loại: Hệ thống xử lý nước tinh khiết / Công nghệ làm sạch: -/ Chức năng: Lọc nước, Loại bỏ sắt, Loại bỏ chất độc/ Công suất (lít/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
35
Hãng sản xuất: Vinawa / Loại: Hệ thống xử lý nước tinh khiêt / Công nghệ làm sạch: Than hoạt tính, Sục ozon, Khử clo, Công nghệ khác/ Chức năng: Lọc nước, Loại bỏ sắt, Loại bỏ chất độc/ Công suất (lít/giờ): 300000 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
36
Hãng sản xuất: Toàn Á / Loại: Dây chuyền lọc nước tinh khiết / Công nghệ làm sạch: -/ Chức năng: Lọc nước, Loại bỏ sắt, Loại bỏ chất độc/ Công suất (lít/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
37
Hãng sản xuất: Toàn Á / Loại: Dây chuyền lọc nước tinh khiết / Công nghệ làm sạch: -/ Chức năng: Lọc nước, Loại bỏ sắt, Loại bỏ chất độc/ Công suất (lít/giờ): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
38
Hãng sản xuất: Sao Việt / Loại: Hệ thống xử lý nước tinh khiêt / Công nghệ làm sạch: -/ Chức năng: Lọc nước/ Công suất (lít/giờ): 60 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
39
Hãng sản xuất: Thiên Sơn / Loại: Thiết bị lọc nước tinh khiết / Công nghệ làm sạch: Sục ozon, -/ Chức năng: Lọc nước, Loại bỏ sắt/ Công suất (lít/giờ): 1200 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
40
Hãng sản xuất: Thiên Sơn / Loại: Thiết bị lọc nước tinh khiết / Công nghệ làm sạch: Sục ozon, -/ Chức năng: Lọc nước, Loại bỏ sắt/ Công suất (lít/giờ): 600 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
41
Hãng sản xuất: Thiên Sơn / Loại: Thiết bị lọc nước tinh khiết / Công nghệ làm sạch: Sục ozon, -/ Chức năng: Lọc nước, Loại bỏ sắt/ Công suất (lít/giờ): 600 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
42
Hãng sản xuất: Thiên Sơn / Loại: Thiết bị lọc nước tinh khiết / Công nghệ làm sạch: Sục ozon, -/ Chức năng: Lọc nước, Loại bỏ sắt/ Công suất (lít/giờ): 1200 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
43
Hãng sản xuất: Sao Việt / Loại: Dây chuyền lọc nước tinh khiết / Công nghệ làm sạch: -/ Chức năng: Lọc nước, Loại bỏ sắt, Loại bỏ chất độc/ Công suất (lít/giờ): 100 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
44
Hãng sản xuất: Vạn Lợi Phát / Loại: Dây chuyền lọc nước tinh khiết Chức năng: Lọc nước/ Công suất (lít/giờ): 500 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
45
Hãng sản xuất: Htech / Loại: Thiết bị lọc nước tinh khiết / Công nghệ làm sạch: Than hoạt tính, Sục ozon, Phun dàn, -/ Chức năng: Lọc nước, Loại bỏ sắt, Loại bỏ chất độc/ Công suất (lít/giờ): 50 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
Trang:  [1]  2  3  >