• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm theo thuộc tính
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Thiên Hà Xanh
Gian hàng: muabanuytin
Tham gia: 12/01/2010
GD Online thành công(?): 2
Lượt truy cập: 2.173.475
Gian hàng đảm bảo
(GH tạm đang chờ duyệt)
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
68 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột rút gọn
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Tacom / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Trọng lượng máy (kg): 64 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
2
Hãng sản xuất: Tacom / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Trọng lượng máy (kg): 55 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
3
Hãng sản xuất: Tacom / Độ biên giật (mm): 40 / Lực ly tâm: 0 / Trọng lượng máy (kg): 55 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
4
Hãng sản xuất: Sakai / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 500 / Trọng lượng máy (kg): 30 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
5
Hãng sản xuất: Sakai / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 1500 / Trọng lượng máy (kg): 80 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
6
Hãng sản xuất: Sakai / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 1300 / Trọng lượng máy (kg): 60 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
7
Hãng sản xuất: Tacom / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Trọng lượng máy (kg): 90 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
8
Hãng sản xuất: - / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
9
Hãng sản xuất: - / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Trọng lượng máy (kg): 80 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
10
Hãng sản xuất: Sakai / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 1400 / Trọng lượng máy (kg): 80 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
11
Hãng sản xuất: Mikasa / Độ biên giật (mm): 75 / Lực ly tâm: 0 / Trọng lượng máy (kg): 59 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
12
Hãng sản xuất: Tacom / Độ biên giật (mm): 40 / Lực ly tâm: 700 / Trọng lượng máy (kg): 75 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
13
Hãng sản xuất: Gute / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 0.75 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
14
Hãng sản xuất: Tacom / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Trọng lượng máy (kg): 70 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
15
Hãng sản xuất: Tacom / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Trọng lượng máy (kg): 124 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
16
Hãng sản xuất: Gute / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
17
Hãng sản xuất: YANGFINE / Độ biên giật (mm): 1 / Lực ly tâm: 0 / Trọng lượng máy (kg): 9.5 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
18
Hãng sản xuất: Gute / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1.1 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
19
Hãng sản xuất: Sakai / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 650 / Trọng lượng máy (kg): 40 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
20
Hãng sản xuất: Tacom / Độ biên giật (mm): 40 / Lực ly tâm: 0 / Trọng lượng máy (kg): 72 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
21
Hãng sản xuất: Sakai / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 1300 / Trọng lượng máy (kg): 70 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
22
Hãng sản xuất: Xingxinya / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1.5 / Trọng lượng máy (kg): 38 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
23
Hãng sản xuất: Tacom / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Trọng lượng máy (kg): 110 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
24
Hãng sản xuất: YANGFINE / Độ biên giật (mm): 1 / Lực ly tâm: 0 / Trọng lượng máy (kg): 14.5 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
25
Hãng sản xuất: Lingxiao / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1.1 / Trọng lượng máy (kg): 9.5 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
26
Hãng sản xuất: YANGFINE / Độ biên giật (mm): 1 / Lực ly tâm: 0 / Trọng lượng máy (kg): 15 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
27
Hãng sản xuất: Tacom / Độ biên giật (mm): 30 / Lực ly tâm: 8.8 / Công suất (kW): 4.59 / Trọng lượng máy (kg): 540 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
28
Hãng sản xuất: Mikasa / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
29
Hãng sản xuất: Mikasa / Độ biên giật (mm): 85 / Lực ly tâm: 1.4 / Công suất (kW): 2 / Trọng lượng máy (kg): 72 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
30
Hãng sản xuất: Xingxinya / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 0.75 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
31
Hãng sản xuất: Xingxinya / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1.1 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
32
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 1320 / Công suất (kW): 0 / Trọng lượng máy (kg): 88 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
33
Hãng sản xuất: Gute / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 0.5 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
34
Hãng sản xuất: Trần Đà / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Trọng lượng máy (kg): 55 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
35
Hãng sản xuất: Mikasa / Độ biên giật (mm): 70 / Lực ly tâm: 0 / Trọng lượng máy (kg): 57 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
36
Hãng sản xuất: Xingxinya / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 0.75 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
37
Hãng sản xuất: Mikasa / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
38
Hãng sản xuất: Xingxinya / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 4 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
39
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 3 / Trọng lượng máy (kg): 70 / Xuất xứ: Đang cập nhật /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
40
Hãng sản xuất: - / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
41
Hãng sản xuất: YANGFINE / Độ biên giật (mm): 1 / Lực ly tâm: 0 / Trọng lượng máy (kg): 9.5 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
42
Hãng sản xuất: Tacom / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Trọng lượng máy (kg): 45 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
43
Hãng sản xuất: Northern / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1.2 / Trọng lượng máy (kg): 16 / Xuất xứ: United States /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
44
Hãng sản xuất: Gute / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 1.1 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
45
Hãng sản xuất: Gute / Độ biên giật (mm): 0 / Lực ly tâm: 0 / Công suất (kW): 2.2 / Trọng lượng máy (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
Trang:  [1]  2  >