• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Thiên Hà Xanh
Gian hàng: muabanuytin
Tham gia: 12/01/2010
GD Online thành công(?): 2
Lượt truy cập: 2.071.831
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
37 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột rút gọn
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: INCOSYS / Xuất xứ: Taiwan / Loại năng lượng sử dụng: Năng lượng mặt trời, / Loại dòng chuyển đổi: DC-AC / Điện thế vào(V): 12 / Điện thế ra(V): 220 / Dòng ra(A): 0 / Tần số (Hz): 0 / Hệ số cos: 0.85 / Loại thiết bị lưu điện: Ắc Quy / Điện thế đầu vào(V): 12 / Dòng điện vào(A): 20 / Khối lượng(kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
2
Hãng sản xuất: Incosys / Xuất xứ: Vietnam / Loại năng lượng sử dụng: -, / Loại dòng chuyển đổi: DC-AC / Điện thế vào(V): 15 / Điện thế ra(V): 220 / Dòng ra(A): 10 / Tần số (Hz): 50 / Hệ số cos: 0 / Loại thiết bị lưu điện: - / Điện thế đầu vào(V): 0 / Dòng điện vào(A): 0 / Khối lượng(kg): 60 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
3
Hãng sản xuất: Kipoint / Xuất xứ: Taiwan / Loại năng lượng sử dụng: Năng lượng mặt trời, Năng lượng gió, / Loại dòng chuyển đổi: - / Điện thế vào(V): 220 / Điện thế ra(V): 220 / Dòng ra(A): 0 / Tần số (Hz): 50 / Hệ số cos: 0.85 / Loại thiết bị lưu điện: - / Điện thế đầu vào(V): 220 / Dòng điện vào(A): 10 / Khối lượng(kg): 60 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
4
Hãng sản xuất: Incosys / Xuất xứ: Vietnam / Loại năng lượng sử dụng: -, / Loại dòng chuyển đổi: AC-AC / Điện thế vào(V): 220 / Điện thế ra(V): 220 / Dòng ra(A): 10 / Tần số (Hz): 50 / Hệ số cos: 0 / Loại thiết bị lưu điện: - / Điện thế đầu vào(V): 0 / Dòng điện vào(A): 0 / Khối lượng(kg): 130 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
5
Hãng sản xuất: Incosys / Xuất xứ: Vietnam / Loại năng lượng sử dụng: -, / Loại dòng chuyển đổi: DC-AC / Điện thế vào(V): 15 / Điện thế ra(V): 220 / Dòng ra(A): 10 / Tần số (Hz): 50 / Hệ số cos: 0 / Loại thiết bị lưu điện: - / Điện thế đầu vào(V): 0 / Dòng điện vào(A): 0 / Khối lượng(kg): 105 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
6
Hãng sản xuất: Incosys / Xuất xứ: Vietnam / Loại năng lượng sử dụng: -, / Loại dòng chuyển đổi: AC-AC / Điện thế vào(V): 220 / Điện thế ra(V): 220 / Dòng ra(A): 20 / Tần số (Hz): 50 / Hệ số cos: 0 / Loại thiết bị lưu điện: - / Điện thế đầu vào(V): 0 / Dòng điện vào(A): 0 / Khối lượng(kg): 132 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
7
Hãng sản xuất: Dynamic / Xuất xứ: Taiwan / Loại năng lượng sử dụng: Năng lượng mặt trời, / Loại dòng chuyển đổi: - / Điện thế vào(V): 0 / Điện thế ra(V): 0 / Dòng ra(A): 0 / Tần số (Hz): 50 / Hệ số cos: 0 / Loại thiết bị lưu điện: Ắc Quy / Điện thế đầu vào(V): 0 / Dòng điện vào(A): 0 / Khối lượng(kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
8
Hãng sản xuất: Incosys / Xuất xứ: Vietnam / Loại năng lượng sử dụng: -, Năng lượng mặt trời, Năng lượng gió, / Loại dòng chuyển đổi: DC-AC / Điện thế vào(V): 12 / Điện thế ra(V): 220 / Dòng ra(A): 0 / Tần số (Hz): 50 / Hệ số cos: 0.85 / Loại thiết bị lưu điện: - / Điện thế đầu vào(V): 12 / Dòng điện vào(A): 20 / Khối lượng(kg): 60 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
9
Hãng sản xuất: Incosys / Xuất xứ: Vietnam / Loại năng lượng sử dụng: -, Năng lượng mặt trời, Năng lượng gió, / Loại dòng chuyển đổi: DC-AC / Điện thế vào(V): 12 / Điện thế ra(V): 220 / Dòng ra(A): 0 / Tần số (Hz): 50 / Hệ số cos: 0.85 / Loại thiết bị lưu điện: - / Điện thế đầu vào(V): 12 / Dòng điện vào(A): 20 / Khối lượng(kg): 105 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
10
Hãng sản xuất: Incosys / Xuất xứ: Vietnam / Loại năng lượng sử dụng: -, Năng lượng mặt trời, Năng lượng gió, Năng lượng nước, / Loại dòng chuyển đổi: DC-AC / Điện thế vào(V): 24 / Điện thế ra(V): 220 / Dòng ra(A): 0 / Tần số (Hz): 50 / Hệ số cos: 0.85 / Loại thiết bị lưu điện: Ắc Quy / Điện thế đầu vào(V): 24 / Dòng điện vào(A): 40 / Khối lượng(kg): 145 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
11
Hãng sản xuất: Incosys / Loại năng lượng sử dụng: -, Năng lượng mặt trời, Năng lượng gió, / Loại dòng chuyển đổi: DC-AC / Điện thế vào(V): 12 / Điện thế ra(V): 220 / Dòng ra(A): 0 / Tần số (Hz): 50 / Hệ số cos: 0.85 / Loại thiết bị lưu điện: Ắc Quy / Điện thế đầu vào(V): 12 / Dòng điện vào(A): 20 / Khối lượng(kg): 80 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
12
Hãng sản xuất: INCOSYS / Xuất xứ: Taiwan / Loại năng lượng sử dụng: Năng lượng mặt trời, / Loại dòng chuyển đổi: DC-AC / Điện thế vào(V): 24 / Điện thế ra(V): 220 / Dòng ra(A): 0 / Tần số (Hz): 0 / Hệ số cos: 0 / Loại thiết bị lưu điện: Ắc Quy / Điện thế đầu vào(V): 24 / Dòng điện vào(A): 40 / Khối lượng(kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
13
Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: Vietnam / Loại năng lượng sử dụng: Năng lượng mặt trời, / Loại dòng chuyển đổi: DC-AC / Điện thế vào(V): 220 / Điện thế ra(V): 220 / Dòng ra(A): 0 / Tần số (Hz): 50 / Hệ số cos: 0.8 / Loại thiết bị lưu điện: Ắc Quy / Điện thế đầu vào(V): 24 / Dòng điện vào(A): 40 / Khối lượng(kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
14
Hãng sản xuất: INCOSYS / Xuất xứ: Vietnam / Loại năng lượng sử dụng: -, / Loại dòng chuyển đổi: DC-AC / Điện thế vào(V): 12 / Điện thế ra(V): 220 / Dòng ra(A): 0 / Tần số (Hz): 50 / Hệ số cos: 0.8 / Loại thiết bị lưu điện: Ắc Quy / Điện thế đầu vào(V): 12 / Dòng điện vào(A): 150 / Khối lượng(kg): 80 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
15
Hãng sản xuất: INCOSYS / Xuất xứ: - / Loại năng lượng sử dụng: -, / Loại dòng chuyển đổi: DC-AC / Điện thế vào(V): 12 / Điện thế ra(V): 220 / Dòng ra(A): 0 / Tần số (Hz): 50 / Hệ số cos: 0.8 / Loại thiết bị lưu điện: Ắc Quy / Điện thế đầu vào(V): 12 / Dòng điện vào(A): 150 / Khối lượng(kg): 105 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
16
Hãng sản xuất: INCOSYS / Xuất xứ: Vietnam / Loại năng lượng sử dụng: Năng lượng mặt trời, / Loại dòng chuyển đổi: DC-AC / Điện thế vào(V): 0 / Điện thế ra(V): 220 / Dòng ra(A): 0 / Tần số (Hz): 50 / Hệ số cos: 0.8 / Loại thiết bị lưu điện: Ắc Quy / Điện thế đầu vào(V): 12 / Dòng điện vào(A): 50 / Khối lượng(kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
17
Hãng sản xuất: Dynamic / Xuất xứ: Taiwan / Loại năng lượng sử dụng: Năng lượng mặt trời, / Loại dòng chuyển đổi: - / Điện thế vào(V): 0 / Điện thế ra(V): 0 / Dòng ra(A): 0 / Tần số (Hz): 50 / Hệ số cos: 0 / Loại thiết bị lưu điện: Ắc Quy / Điện thế đầu vào(V): 0 / Dòng điện vào(A): 0 / Khối lượng(kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
18
Hãng sản xuất: Dynamic / Xuất xứ: Taiwan / Loại năng lượng sử dụng: Năng lượng mặt trời, / Loại dòng chuyển đổi: - / Điện thế vào(V): 0 / Điện thế ra(V): 0 / Dòng ra(A): 0 / Tần số (Hz): 50 / Hệ số cos: 0 / Loại thiết bị lưu điện: Ắc Quy / Điện thế đầu vào(V): 0 / Dòng điện vào(A): 0 / Khối lượng(kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
19
Hãng sản xuất: Dynamic / Xuất xứ: Taiwan / Loại năng lượng sử dụng: Năng lượng mặt trời, / Loại dòng chuyển đổi: - / Điện thế vào(V): 0 / Điện thế ra(V): 0 / Dòng ra(A): 0 / Tần số (Hz): 50 / Hệ số cos: 0 / Loại thiết bị lưu điện: Ắc Quy / Điện thế đầu vào(V): 0 / Dòng điện vào(A): 0 / Khối lượng(kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
20
Hãng sản xuất: Dynamic / Xuất xứ: Taiwan / Loại năng lượng sử dụng: Năng lượng mặt trời, / Loại dòng chuyển đổi: - / Điện thế vào(V): 0 / Điện thế ra(V): 0 / Dòng ra(A): 0 / Tần số (Hz): 50 / Hệ số cos: 0 / Loại thiết bị lưu điện: Ắc Quy / Điện thế đầu vào(V): 0 / Dòng điện vào(A): 0 / Khối lượng(kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
21
Hãng sản xuất: Dynamic / Xuất xứ: Taiwan / Loại năng lượng sử dụng: Năng lượng mặt trời, / Loại dòng chuyển đổi: - / Điện thế vào(V): 0 / Điện thế ra(V): 0 / Dòng ra(A): 0 / Tần số (Hz): 50 / Hệ số cos: 0 / Loại thiết bị lưu điện: Ắc Quy / Điện thế đầu vào(V): 0 / Dòng điện vào(A): 0 / Khối lượng(kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
22
Hãng sản xuất: Dynamic / Xuất xứ: Taiwan / Loại năng lượng sử dụng: Năng lượng mặt trời, / Loại dòng chuyển đổi: - / Điện thế vào(V): 0 / Điện thế ra(V): 0 / Dòng ra(A): 0 / Tần số (Hz): 50 / Hệ số cos: 0 / Loại thiết bị lưu điện: Ắc Quy / Điện thế đầu vào(V): 0 / Dòng điện vào(A): 0 / Khối lượng(kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
23
Hãng sản xuất: Dynamic / Xuất xứ: Taiwan / Loại năng lượng sử dụng: Năng lượng mặt trời, / Loại dòng chuyển đổi: - / Điện thế vào(V): 0 / Điện thế ra(V): 0 / Dòng ra(A): 0 / Tần số (Hz): 50 / Hệ số cos: 0 / Loại thiết bị lưu điện: Ắc Quy / Điện thế đầu vào(V): 0 / Dòng điện vào(A): 0 / Khối lượng(kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
24
Hãng sản xuất: Dynamic / Xuất xứ: Taiwan / Loại năng lượng sử dụng: Năng lượng mặt trời, / Loại dòng chuyển đổi: - / Điện thế vào(V): 0 / Điện thế ra(V): 0 / Dòng ra(A): 0 / Tần số (Hz): 50 / Hệ số cos: 0 / Loại thiết bị lưu điện: Ắc Quy / Điện thế đầu vào(V): 0 / Dòng điện vào(A): 0 / Khối lượng(kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
25
Hãng sản xuất: Dynamic / Xuất xứ: Taiwan / Loại năng lượng sử dụng: Năng lượng mặt trời, / Loại dòng chuyển đổi: - / Điện thế vào(V): 0 / Điện thế ra(V): 0 / Dòng ra(A): 0 / Tần số (Hz): 50 / Hệ số cos: 0 / Loại thiết bị lưu điện: Ắc Quy / Điện thế đầu vào(V): 0 / Dòng điện vào(A): 0 / Khối lượng(kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
26
Hãng sản xuất: Dynamic / Xuất xứ: Taiwan / Loại năng lượng sử dụng: Năng lượng mặt trời, / Loại dòng chuyển đổi: - / Điện thế vào(V): 0 / Điện thế ra(V): 0 / Dòng ra(A): 0 / Tần số (Hz): 50 / Hệ số cos: 0 / Loại thiết bị lưu điện: Ắc Quy / Điện thế đầu vào(V): 0 / Dòng điện vào(A): 0 / Khối lượng(kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
27
Hãng sản xuất: Dynamic / Xuất xứ: Taiwan / Loại năng lượng sử dụng: Năng lượng mặt trời, / Loại dòng chuyển đổi: - / Điện thế vào(V): 0 / Điện thế ra(V): 0 / Dòng ra(A): 0 / Tần số (Hz): 50 / Hệ số cos: 0 / Loại thiết bị lưu điện: Ắc Quy / Điện thế đầu vào(V): 0 / Dòng điện vào(A): 0 / Khối lượng(kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
28
Hãng sản xuất: Dynamic / Xuất xứ: Taiwan / Loại năng lượng sử dụng: Năng lượng mặt trời, / Loại dòng chuyển đổi: - / Điện thế vào(V): 0 / Điện thế ra(V): 0 / Dòng ra(A): 0 / Tần số (Hz): 50 / Hệ số cos: 0 / Loại thiết bị lưu điện: Ắc Quy / Điện thế đầu vào(V): 0 / Dòng điện vào(A): 0 / Khối lượng(kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
29
Hãng sản xuất: Dynamic / Xuất xứ: Taiwan / Loại năng lượng sử dụng: Năng lượng mặt trời, / Loại dòng chuyển đổi: - / Điện thế vào(V): 0 / Điện thế ra(V): 0 / Dòng ra(A): 0 / Tần số (Hz): 50 / Hệ số cos: 0 / Loại thiết bị lưu điện: Ắc Quy / Điện thế đầu vào(V): 0 / Dòng điện vào(A): 0 / Khối lượng(kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
30
Hãng sản xuất: Dynamic / Xuất xứ: Taiwan / Loại năng lượng sử dụng: Năng lượng mặt trời, / Loại dòng chuyển đổi: - / Điện thế vào(V): 0 / Điện thế ra(V): 0 / Dòng ra(A): 0 / Tần số (Hz): 50 / Hệ số cos: 0 / Loại thiết bị lưu điện: Ắc Quy / Điện thế đầu vào(V): 0 / Dòng điện vào(A): 0 / Khối lượng(kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
31
Hãng sản xuất: Teknos / Xuất xứ: Malaysia / Loại năng lượng sử dụng: Năng lượng mặt trời, / Loại dòng chuyển đổi: - / Điện thế vào(V): 0 / Điện thế ra(V): 0 / Dòng ra(A): 0 / Tần số (Hz): 0 / Hệ số cos: 0 / Loại thiết bị lưu điện: - / Điện thế đầu vào(V): 0 / Dòng điện vào(A): 0 / Khối lượng(kg): 28 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
32
Hãng sản xuất: Teknos / Xuất xứ: Malaysia / Loại năng lượng sử dụng: -, / Loại dòng chuyển đổi: - / Điện thế vào(V): 0 / Điện thế ra(V): 0 / Dòng ra(A): 0 / Tần số (Hz): 0 / Hệ số cos: 0 / Loại thiết bị lưu điện: - / Điện thế đầu vào(V): 0 / Dòng điện vào(A): 0 / Khối lượng(kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
33
Hãng sản xuất: Teknos / Xuất xứ: Malaysia / Loại năng lượng sử dụng: Năng lượng mặt trời, / Loại dòng chuyển đổi: - / Điện thế vào(V): 0 / Điện thế ra(V): 0 / Dòng ra(A): 0 / Tần số (Hz): 0 / Hệ số cos: 0 / Loại thiết bị lưu điện: - / Điện thế đầu vào(V): 0 / Dòng điện vào(A): 0 / Khối lượng(kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
34
Hãng sản xuất: TIDISUN / Xuất xứ: Vietnam / Loại năng lượng sử dụng: Năng lượng mặt trời, / Loại dòng chuyển đổi: DC-AC / Điện thế vào(V): 12 / Điện thế ra(V): 12 / Dòng ra(A): 0 / Tần số (Hz): 50 / Hệ số cos: 0 / Loại thiết bị lưu điện: Ắc Quy / Điện thế đầu vào(V): 12 / Dòng điện vào(A): 0 / Khối lượng(kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
35
Hãng sản xuất: Teknos / Xuất xứ: Malaysia / Loại năng lượng sử dụng: Năng lượng mặt trời, / Loại dòng chuyển đổi: - / Điện thế vào(V): 0 / Điện thế ra(V): 0 / Dòng ra(A): 0 / Tần số (Hz): 0 / Hệ số cos: 0 / Loại thiết bị lưu điện: - / Điện thế đầu vào(V): 0 / Dòng điện vào(A): 0 / Khối lượng(kg): 58 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
36
Hãng sản xuất: Teknos / Xuất xứ: Malaysia / Loại năng lượng sử dụng: Năng lượng mặt trời, / Loại dòng chuyển đổi: - / Điện thế vào(V): 0 / Điện thế ra(V): 0 / Dòng ra(A): 0 / Tần số (Hz): 0 / Hệ số cos: 0 / Loại thiết bị lưu điện: - / Điện thế đầu vào(V): 0 / Dòng điện vào(A): 0 / Khối lượng(kg): 36 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
37
Xuất xứ: Vietnam / Loại năng lượng sử dụng: Năng lượng mặt trời, / Loại dòng chuyển đổi: DC-DC / Điện thế vào(V): 0 / Điện thế ra(V): 12 / Dòng ra(A): 0 / Tần số (Hz): 0 / Hệ số cos: 0 / Loại thiết bị lưu điện: Ắc Quy / Điện thế đầu vào(V): 12 / Dòng điện vào(A): 0 / Khối lượng(kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1