• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Thiên Hà Xanh
Gian hàng: muabanuytin
Tham gia: 12/01/2010
GD Online thành công(?): 2
Lượt truy cập: 2.107.824
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
29 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột rút gọn
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Zoomlion / Loại xe cẩu: Bánh lốp / Khả năng nâng (tấn): 30 / Chiều dài cần nâng (mm): 40000 / Tốc độ nâng (m/phút): 120 / Khả năng leo dốc (độ): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 78 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
2.000.000.000 ₫
Trong kho: 1
2
Hãng sản xuất: Grove / Loại xe cẩu: Bánh lốp / Khả năng nâng (tấn): 115 / Chiều dài cần nâng (mm): 52000 / Tốc độ nâng (m/phút): 120 / Khả năng leo dốc (độ): 30 / Tốc độ di chuyển (km/h): 85 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 42870 / Xuất xứ: America /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
3
Hãng sản xuất: Manitowoc / Loại xe cẩu: Bánh xích / Khả năng nâng (tấn): 55 / Chiều dài cần nâng (mm): 48770 / Tốc độ nâng (m/phút): 70 / Khả năng leo dốc (độ): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 1 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 30530 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
4
Hãng sản xuất: XCMG / Loại xe cẩu: Bánh xích / Khả năng nâng (tấn): 100 / Chiều dài cần nâng (mm): 100000 / Tốc độ nâng (m/phút): 45 / Khả năng leo dốc (độ): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 1 / Công suất động cơ (kW): 184 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
5
Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Loại xe cẩu: Bánh xích / Khả năng nâng (tấn): 50 / Chiều dài cần nâng (mm): 11 / Tốc độ nâng (m/phút): 65 / Khả năng leo dốc (độ): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 1 / Công suất động cơ (kW): 115 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
6
Hãng sản xuất: XCMG / Loại xe cẩu: Bánh xích / Khả năng nâng (tấn): 150 / Chiều dài cần nâng (mm): 12000 / Tốc độ nâng (m/phút): 30 / Khả năng leo dốc (độ): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 1 / Công suất động cơ (kW): 231 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
7
Hãng sản xuất: XCMG / Loại xe cẩu: Bánh xích / Khả năng nâng (tấn): 300 / Chiều dài cần nâng (mm): 11230 / Tốc độ nâng (m/phút): 100 / Khả năng leo dốc (độ): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 1 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
8
Hãng sản xuất: Zoomlion / Loại xe cẩu: Bánh xích / Khả năng nâng (tấn): 100 / Chiều dài cần nâng (mm): 73000 / Tốc độ nâng (m/phút): 110 / Khả năng leo dốc (độ): 30 / Tốc độ di chuyển (km/h): 1 / Công suất động cơ (kW): 209 / Trọng lượng (kg): 110000 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
9
Hãng sản xuất: - / Loại xe cẩu: Bánh lốp / Khả năng nâng (tấn): 0 / Chiều dài cần nâng (mm): 0 / Tốc độ nâng (m/phút): 0 / Khả năng leo dốc (độ): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
10
Hãng sản xuất: XCMG / Loại xe cẩu: Bánh lốp / Khả năng nâng (tấn): 25 / Chiều dài cần nâng (mm): 0 / Tốc độ nâng (m/phút): 0 / Khả năng leo dốc (độ): 30 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 206 / Trọng lượng (kg): 3100 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
11
Hãng sản xuất: Grove / Loại xe cẩu: Bánh lốp / Khả năng nâng (tấn): 15 / Chiều dài cần nâng (mm): 0 / Tốc độ nâng (m/phút): 38 / Khả năng leo dốc (độ): 35 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 75.3 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
12
Hãng sản xuất: XCMG / Loại xe cẩu: Bánh lốp / Khả năng nâng (tấn): 3 / Chiều dài cần nâng (mm): 55 / Tốc độ nâng (m/phút): 0 / Khả năng leo dốc (độ): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 266 / Trọng lượng (kg): 40400 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
13
Hãng sản xuất: XCMG / Loại xe cẩu: Bánh lốp / Khả năng nâng (tấn): 50 / Chiều dài cần nâng (mm): 40 / Tốc độ nâng (m/phút): 0 / Khả năng leo dốc (độ): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 78 / Công suất động cơ (kW): 266 / Trọng lượng (kg): 39870 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
14
Hãng sản xuất: XCMG / Loại xe cẩu: Bánh lốp / Khả năng nâng (tấn): 3 / Chiều dài cần nâng (mm): 0 / Tốc độ nâng (m/phút): 0 / Khả năng leo dốc (độ): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 14 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
15
Hãng sản xuất: XCMG / Loại xe cẩu: Bánh lốp / Khả năng nâng (tấn): 13 / Chiều dài cần nâng (mm): 0 / Tốc độ nâng (m/phút): 0 / Khả năng leo dốc (độ): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 85 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
16
Hãng sản xuất: Dongfeng / Loại xe cẩu: Bánh lốp / Khả năng nâng (tấn): 12 / Chiều dài cần nâng (mm): 6950 / Tốc độ nâng (m/phút): 0 / Khả năng leo dốc (độ): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 90 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 12900 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
17
Hãng sản xuất: XCMG / Loại xe cẩu: Bánh lốp / Khả năng nâng (tấn): 25 / Chiều dài cần nâng (mm): 0 / Tốc độ nâng (m/phút): 0 / Khả năng leo dốc (độ): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 62 / Công suất động cơ (kW): 175 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
18
Hãng sản xuất: XCMG / Loại xe cẩu: Bánh lốp / Khả năng nâng (tấn): 16 / Chiều dài cần nâng (mm): 0 / Tốc độ nâng (m/phút): 0 / Khả năng leo dốc (độ): 24 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 168 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
19
Hãng sản xuất: Grove / Loại xe cẩu: Bánh lốp / Khả năng nâng (tấn): 50 / Chiều dài cần nâng (mm): 38100 / Tốc độ nâng (m/phút): 120 / Khả năng leo dốc (độ): 25 / Tốc độ di chuyển (km/h): 85 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: America /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
20
Hãng sản xuất: Kato / Loại xe cẩu: Bánh lốp / Khả năng nâng (tấn): 10 / Chiều dài cần nâng (mm): 23500 / Tốc độ nâng (m/phút): 112 / Khả năng leo dốc (độ): 30 / Tốc độ di chuyển (km/h): 49 / Công suất động cơ (kW): 118 / Trọng lượng (kg): 12900 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
21
Hãng sản xuất: Kato / Loại xe cẩu: Bánh lốp / Khả năng nâng (tấn): 25 / Chiều dài cần nâng (mm): 28000 / Tốc độ nâng (m/phút): 104 / Khả năng leo dốc (độ): 30 / Tốc độ di chuyển (km/h): 49 / Công suất động cơ (kW): 158 / Trọng lượng (kg): 24000 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
22
Hãng sản xuất: Grove / Loại xe cẩu: Bánh lốp / Khả năng nâng (tấn): 35 / Chiều dài cần nâng (mm): 29000 / Tốc độ nâng (m/phút): 130 / Khả năng leo dốc (độ): 30 / Tốc độ di chuyển (km/h): 84 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: America /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
23
Hãng sản xuất: Grove / Loại xe cẩu: Bánh lốp / Khả năng nâng (tấn): 55 / Chiều dài cần nâng (mm): 45800 / Tốc độ nâng (m/phút): 120 / Khả năng leo dốc (độ): 35 / Tốc độ di chuyển (km/h): 85 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: America /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
24
Hãng sản xuất: Grove / Loại xe cẩu: Bánh lốp / Khả năng nâng (tấn): 9 / Chiều dài cần nâng (mm): 0 / Tốc độ nâng (m/phút): 27 / Khả năng leo dốc (độ): 25 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 52.2 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
25
Hãng sản xuất: Manitowoc / Loại xe cẩu: Bánh xích / Khả năng nâng (tấn): 85 / Chiều dài cần nâng (mm): 61000 / Tốc độ nâng (m/phút): 120 / Khả năng leo dốc (độ): 22 / Tốc độ di chuyển (km/h): 2 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 73800 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
26
Hãng sản xuất: Zoomlion / Loại xe cẩu: Bánh lốp / Khả năng nâng (tấn): 25 / Chiều dài cần nâng (mm): 0 / Tốc độ nâng (m/phút): 0 / Khả năng leo dốc (độ): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Công suất động cơ (kW): 0 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
27
Hãng sản xuất: Zoomlion / Loại xe cẩu: Bánh lốp / Khả năng nâng (tấn): 25 / Chiều dài cần nâng (mm): 33 / Tốc độ nâng (m/phút): 40 / Khả năng leo dốc (độ): 37 / Tốc độ di chuyển (km/h): 75 / Công suất động cơ (kW): 199 / Trọng lượng (kg): 29000 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
28
Hãng sản xuất: Kobelco / Loại xe cẩu: Bánh xích / Khả năng nâng (tấn): 55 / Chiều dài cần nâng (mm): 51820 / Tốc độ nâng (m/phút): 120 / Khả năng leo dốc (độ): 21 / Tốc độ di chuyển (km/h): 1 / Công suất động cơ (kW): 147 / Trọng lượng (kg): 56700 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
29
Hãng sản xuất: XCMG / Loại xe cẩu: Bánh lốp / Khả năng nâng (tấn): 50 / Chiều dài cần nâng (mm): 0 / Tốc độ nâng (m/phút): 0 / Khả năng leo dốc (độ): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 70 / Công suất động cơ (kW): 258 / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1