• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Thiên Hà Xanh
Gian hàng: muabanuytin
Tham gia: 12/01/2010
GD Online thành công(?): 2
Lượt truy cập: 2.141.093
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
197 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột rút gọn
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Jiahe / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kw): 110 / Dung tích gàu (m3): 0.4 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 6000 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 3970 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
2
Hãng sản xuất: Hitachi / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 28.4 / Dung tích gàu (m3): 0.16 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 5130 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
3
Hãng sản xuất: Komatsu / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 10.3 / Dung tích gàu (m3): 0.22 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 1390 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
4
Hãng sản xuất: Komatsu / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 6.5 / Dung tích gàu (m3): 0.11 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 900 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
5
Hãng sản xuất: Kobelco / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 250 / Dung tích gàu (m3): 1 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 3300 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
6
Hãng sản xuất: Liugong / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 168 / Dung tích gàu (m3): 1.2 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 23000 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
7
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 67 / Dung tích gàu (m3): 0.74 / Chiều dài tay gàu (mm): 3000 / Trọng lượng vận hành (kg): 13900 / Khả năng đào cao (mm): 9620 / Khả năng đào sâu (mm): 5950 / Tầm cao đổ tải (mm): 7190 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.5 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
8
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 86 / Dung tích gàu (m3): 0.88 / Chiều dài tay gàu (mm): 3100 / Trọng lượng vận hành (kg): 17280 / Khả năng đào cao (mm): 8970 / Khả năng đào sâu (mm): 6570 / Tầm cao đổ tải (mm): 6400 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.6 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
9
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 93 / Dung tích gàu (m3): 1.02 / Chiều dài tay gàu (mm): 3200 / Trọng lượng vận hành (kg): 19650 / Khả năng đào cao (mm): 9780 / Khả năng đào sâu (mm): 6870 / Tầm cao đổ tải (mm): 6860 / Tầm vươn xa nhất (mm): 9630 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.5 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
10
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 184 / Dung tích gàu (m3): 2.2 / Chiều dài tay gàu (mm): 3200 / Trọng lượng vận hành (kg): 33400 / Khả năng đào cao (mm): 10810 / Khả năng đào sâu (mm): 8090 / Tầm cao đổ tải (mm): 7640 / Tầm vươn xa nhất (mm): 11640 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
11
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 302 / Dung tích gàu (m3): 4.5 / Chiều dài tay gàu (mm): 3480 / Trọng lượng vận hành (kg): 74300 / Khả năng đào cao (mm): 10960 / Khả năng đào sâu (mm): 2480 / Tầm cao đổ tải (mm): 7080 / Tầm vươn xa nhất (mm): 9470 / Tốc độ di chuyển (km/h): 4.09 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
12
Hãng sản xuất: Hitachi / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kw): 110 / Dung tích gàu (m3): 1.2 / Chiều dài tay gàu (mm): 2910 / Trọng lượng vận hành (kg): 20300 / Khả năng đào cao (mm): 9850 / Khả năng đào sâu (mm): 6420 / Tầm cao đổ tải (mm): 7040 / Tầm vươn xa nhất (mm): 10150 / Tốc độ di chuyển (km/h): 25 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
13
Hãng sản xuất: New Holland / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kw): 129 / Dung tích gàu (m3): 1.09 / Chiều dài tay gàu (mm): 2600 / Trọng lượng vận hành (kg): 21480 / Khả năng đào cao (mm): 10240 / Khả năng đào sâu (mm): 7000 / Tầm cao đổ tải (mm): 7335 / Tầm vươn xa nhất (mm): 9650 / Tốc độ di chuyển (km/h): 20 / Xuất xứ: Italy /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
14
Hãng sản xuất: Liugong / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 108 / Dung tích gàu (m3): 0.8 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 19800 / Khả năng đào cao (mm): 9820 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 6720 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
15
Hãng sản xuất: Komatsu / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 62.6 / Dung tích gàu (m3): 0.5 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 13400 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 5480 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 8180 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
16
Hãng sản xuất: Komatsu / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 246 / Dung tích gàu (m3): 3.2 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 44190 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 6848 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 10855 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
17
Hãng sản xuất: Volvo / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 316 / Dung tích gàu (m3): 0 / Chiều dài tay gàu (mm): 2900 / Trọng lượng vận hành (kg): 70600 / Khả năng đào cao (mm): 10980 / Khả năng đào sâu (mm): 7250 / Tầm cao đổ tải (mm): 6960 / Tầm vươn xa nhất (mm): 11500 / Tốc độ di chuyển (km/h): 4.59 / Xuất xứ: Sweden /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
18
Hãng sản xuất: Volvo / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 316 / Dung tích gàu (m3): 0 / Chiều dài tay gàu (mm): 2900 / Trọng lượng vận hành (kg): 69800 / Khả năng đào cao (mm): 12490 / Khả năng đào sâu (mm): 7755 / Tầm cao đổ tải (mm): 8410 / Tầm vươn xa nhất (mm): 12600 / Tốc độ di chuyển (km/h): 4.59 / Xuất xứ: Sweden /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
19
Hãng sản xuất: Kato / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 125 / Dung tích gàu (m3): 1.5 / Chiều dài tay gàu (mm): 2960 / Trọng lượng vận hành (kg): 23600 / Khả năng đào cao (mm): 10060 / Khả năng đào sâu (mm): 7010 / Tầm cao đổ tải (mm): 6990 / Tầm vươn xa nhất (mm): 10350 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.5 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
20
Hãng sản xuất: Kato / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 162 / Dung tích gàu (m3): 1.6 / Chiều dài tay gàu (mm): 2960 / Trọng lượng vận hành (kg): 29500 / Khả năng đào cao (mm): 1033 / Khả năng đào sâu (mm): 7400 / Tầm cao đổ tải (mm): 7290 / Tầm vươn xa nhất (mm): 11160 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.5 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
21
Hãng sản xuất: Kato / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 114 / Dung tích gàu (m3): 1.3 / Chiều dài tay gàu (mm): 2870 / Trọng lượng vận hành (kg): 23200 / Khả năng đào cao (mm): 9910 / Khả năng đào sâu (mm): 6920 / Tầm cao đổ tải (mm): 6820 / Tầm vươn xa nhất (mm): 10350 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.5 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
22
Hãng sản xuất: Hyundai / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 78 / Dung tích gàu (m3): 0.72 / Chiều dài tay gàu (mm): 2500 / Trọng lượng vận hành (kg): 13980 / Khả năng đào cao (mm): 8520 / Khả năng đào sâu (mm): 5600 / Tầm cao đổ tải (mm): 6080 / Tầm vươn xa nhất (mm): 8340 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.3 / Xuất xứ: Korea /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
23
Hãng sản xuất: Hyundai / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 87 / Dung tích gàu (m3): 0.89 / Chiều dài tay gàu (mm): 2600 / Trọng lượng vận hành (kg): 17400 / Khả năng đào cao (mm): 8870 / Khả năng đào sâu (mm): 6060 / Tầm cao đổ tải (mm): 6240 / Tầm vươn xa nhất (mm): 9030 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.6 / Xuất xứ: Korea /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
24
Hãng sản xuất: Hitachi / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 66 / Dung tích gàu (m3): 0.66 / Chiều dài tay gàu (mm): 2520 / Trọng lượng vận hành (kg): 12500 / Khả năng đào cao (mm): 8550 / Khả năng đào sâu (mm): 5570 / Tầm cao đổ tải (mm): 6140 / Tầm vươn xa nhất (mm): 8270 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.5 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
25
Hãng sản xuất: Hitachi / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 78 / Dung tích gàu (m3): 0 / Chiều dài tay gàu (mm): 2580 / Trọng lượng vận hành (kg): 15600 / Khả năng đào cao (mm): 8880 / Khả năng đào sâu (mm): 5980 / Tầm cao đổ tải (mm): 6170 / Tầm vươn xa nhất (mm): 8870 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.5 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
26
Hãng sản xuất: Hitachi / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 235 / Dung tích gàu (m3): 2.65 / Chiều dài tay gàu (mm): 3400 / Trọng lượng vận hành (kg): 42500 / Khả năng đào cao (mm): 10950 / Khả năng đào sâu (mm): 7890 / Tầm cao đổ tải (mm): 7540 / Tầm vươn xa nhất (mm): 12050 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.5 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
27
Hãng sản xuất: Hitachi / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 235 / Dung tích gàu (m3): 2.65 / Chiều dài tay gàu (mm): 3400 / Trọng lượng vận hành (kg): 43800 / Khả năng đào cao (mm): 10950 / Khả năng đào sâu (mm): 7890 / Tầm cao đổ tải (mm): 7540 / Tầm vươn xa nhất (mm): 12050 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.5 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
28
Hãng sản xuất: Hitachi / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 235 / Dung tích gàu (m3): 2.65 / Chiều dài tay gàu (mm): 3400 / Trọng lượng vận hành (kg): 45800 / Khả năng đào cao (mm): 11080 / Khả năng đào sâu (mm): 7660 / Tầm cao đổ tải (mm): 7540 / Tầm vươn xa nhất (mm): 12050 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.5 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
29
Hãng sản xuất: Hitachi / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 260 / Dung tích gàu (m3): 2.65 / Chiều dài tay gàu (mm): 3400 / Trọng lượng vận hành (kg): 49500 / Khả năng đào cao (mm): 11130 / Khả năng đào sâu (mm): 7690 / Tầm cao đổ tải (mm): 7730 / Tầm vươn xa nhất (mm): 12060 / Tốc độ di chuyển (km/h): 4 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
30
Hãng sản xuất: Hitachi / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 397 / Dung tích gàu (m3): 4 / Chiều dài tay gàu (mm): 3700 / Trọng lượng vận hành (kg): 82200 / Khả năng đào cao (mm): 13030 / Khả năng đào sâu (mm): 8870 / Tầm cao đổ tải (mm): 9080 / Tầm vươn xa nhất (mm): 14100 / Tốc độ di chuyển (km/h): 4.09 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
31
Hãng sản xuất: Foton Lovol / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 0 / Dung tích gàu (m3): 0.14 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 0 / Khả năng đào cao (mm): 955 / Khả năng đào sâu (mm): 2475 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
32
Hãng sản xuất: Foton Lovol / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 60 / Dung tích gàu (m3): 0.39 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 8800 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
33
Hãng sản xuất: Komatsu / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 246 / Dung tích gàu (m3): 1.3 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 41400 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
34
Hãng sản xuất: Komatsu / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 0 / Dung tích gàu (m3): 0 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 12000 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
35
Hãng sản xuất: Hitachi / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 0 / Dung tích gàu (m3): 0 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 0 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
36
Hãng sản xuất: Liugong / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 108 / Dung tích gàu (m3): 0.95 / Chiều dài tay gàu (mm): 9500 / Trọng lượng vận hành (kg): 19800 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 6200 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 4.59 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
37
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 60 / Dung tích gàu (m3): 0.74 / Chiều dài tay gàu (mm): 2600 / Trọng lượng vận hành (kg): 12418 / Khả năng đào cao (mm): 7990 / Khả năng đào sâu (mm): 5390 / Tầm cao đổ tải (mm): 5640 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.6 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
38
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 67 / Dung tích gàu (m3): 0.74 / Chiều dài tay gàu (mm): 3000 / Trọng lượng vận hành (kg): 12940 / Khả năng đào cao (mm): 8700 / Khả năng đào sâu (mm): 6040 / Tầm cao đổ tải (mm): 6340 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.5 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
39
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 67 / Dung tích gàu (m3): 0.74 / Chiều dài tay gàu (mm): 3000 / Trọng lượng vận hành (kg): 13470 / Khả năng đào cao (mm): 8700 / Khả năng đào sâu (mm): 6040 / Tầm cao đổ tải (mm): 6340 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.5 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
40
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 82 / Dung tích gàu (m3): 0.86 / Chiều dài tay gàu (mm): 3100 / Trọng lượng vận hành (kg): 16310 / Khả năng đào cao (mm): 8970 / Khả năng đào sâu (mm): 6555 / Tầm cao đổ tải (mm): 6410 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.5 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
41
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 110 / Dung tích gàu (m3): 1.57 / Chiều dài tay gàu (mm): 2900 / Trọng lượng vận hành (kg): 24180 / Khả năng đào cao (mm): 11010 / Khả năng đào sâu (mm): 6710 / Tầm cao đổ tải (mm): 7890 / Tầm vươn xa nhất (mm): 9790 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.7 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
42
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 124 / Dung tích gàu (m3): 1.5 / Chiều dài tay gàu (mm): 3600 / Trọng lượng vận hành (kg): 19450 / Khả năng đào cao (mm): 9880 / Khả năng đào sâu (mm): 7300 / Tầm cao đổ tải (mm): 7070 / Tầm vươn xa nhất (mm): 10550 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.5 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
43
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kw): 118 / Dung tích gàu (m3): 1.26 / Chiều dài tay gàu (mm): 2400 / Trọng lượng vận hành (kg): 17600 / Khả năng đào cao (mm): 10250 / Khả năng đào sâu (mm): 6070 / Tầm cao đổ tải (mm): 7160 / Tầm vươn xa nhất (mm): 9380 / Tốc độ di chuyển (km/h): 37 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
44
Hãng sản xuất: Hitachi / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kw): 122 / Dung tích gàu (m3): 0 / Chiều dài tay gàu (mm): 2910 / Trọng lượng vận hành (kg): 20900 / Khả năng đào cao (mm): 10190 / Khả năng đào sâu (mm): 6290 / Tầm cao đổ tải (mm): 7350 / Tầm vươn xa nhất (mm): 10170 / Tốc độ di chuyển (km/h): 27.5 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
45
Hãng sản xuất: Liugong / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 0 / Dung tích gàu (m3): 1.2 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 23000 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.3 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
Trang:  [1]  2  3  4  5  >