• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Thiên Hà Xanh
Gian hàng: muabanuytin
Tham gia: 12/01/2010
GD Online thành công(?): 2
Lượt truy cập: 2.107.106
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
197 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột rút gọn
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: Volvo / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 316 / Dung tích gàu (m3): 0 / Chiều dài tay gàu (mm): 2900 / Trọng lượng vận hành (kg): 69800 / Khả năng đào cao (mm): 12490 / Khả năng đào sâu (mm): 7755 / Tầm cao đổ tải (mm): 8410 / Tầm vươn xa nhất (mm): 12600 / Tốc độ di chuyển (km/h): 4.59 / Xuất xứ: Sweden /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
2
Hãng sản xuất: Foton Lovol / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 39 / Dung tích gàu (m3): 0.2 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 5230 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
3
Hãng sản xuất: Foton Lovol / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 125 / Dung tích gàu (m3): 1.1 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 24050 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
4
Hãng sản xuất: Foton Lovol / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 183.9 / Dung tích gàu (m3): 1.6 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 35300 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
5
Hãng sản xuất: Sumitomo / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 103 / Dung tích gàu (m3): 0 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 19100 / Khả năng đào cao (mm): 9650 / Khả năng đào sâu (mm): 6710 / Tầm cao đổ tải (mm): 6840 / Tầm vươn xa nhất (mm): 9960 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.5 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
6
Hãng sản xuất: Foton Lovol / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 60 / Dung tích gàu (m3): 0.39 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 8800 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
7
Hãng sản xuất: Kato / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 114 / Dung tích gàu (m3): 1.3 / Chiều dài tay gàu (mm): 2870 / Trọng lượng vận hành (kg): 23200 / Khả năng đào cao (mm): 9910 / Khả năng đào sâu (mm): 6920 / Tầm cao đổ tải (mm): 6820 / Tầm vươn xa nhất (mm): 10350 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.5 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
8
Hãng sản xuất: Hyundai / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 0 / Dung tích gàu (m3): 0.52 / Chiều dài tay gàu (mm): 7850 / Trọng lượng vận hành (kg): 32860 / Khả năng đào cao (mm): 14500 / Khả năng đào sâu (mm): 14820 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.2 / Xuất xứ: Korea /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
9
Hãng sản xuất: Sumitomo / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 184 / Dung tích gàu (m3): 0 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 33600 / Khả năng đào cao (mm): 10370 / Khả năng đào sâu (mm): 7340 / Tầm cao đổ tải (mm): 7230 / Tầm vươn xa nhất (mm): 11170 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.5 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
10
Hãng sản xuất: Foton Lovol / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 27.1 / Dung tích gàu (m3): 0.14 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 4200 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
11
Hãng sản xuất: Liugong / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 60 / Dung tích gàu (m3): 0.32 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 7700 / Khả năng đào cao (mm): 7150 / Khả năng đào sâu (mm): 4150 / Tầm cao đổ tải (mm): 5080 / Tầm vươn xa nhất (mm): 6375 / Tốc độ di chuyển (km/h): 4.2 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
12
Hãng sản xuất: Komatsu / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 107 / Dung tích gàu (m3): 1.17 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 20900 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 6620 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 9700 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
13
Hãng sản xuất: Hitachi / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 40.5 / Dung tích gàu (m3): 0.33 / Chiều dài tay gàu (mm): 2120 / Trọng lượng vận hành (kg): 7200 / Khả năng đào cao (mm): 8220 / Khả năng đào sâu (mm): 4510 / Tầm cao đổ tải (mm): 6110 / Tầm vươn xa nhất (mm): 7130 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
14
Hãng sản xuất: Hitachi / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 260 / Dung tích gàu (m3): 2.65 / Chiều dài tay gàu (mm): 3400 / Trọng lượng vận hành (kg): 51700 / Khả năng đào cao (mm): 11130 / Khả năng đào sâu (mm): 7690 / Tầm cao đổ tải (mm): 7730 / Tầm vươn xa nhất (mm): 12060 / Tốc độ di chuyển (km/h): 4 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
15
Hãng sản xuất: Hitachi / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 66 / Dung tích gàu (m3): 0.66 / Chiều dài tay gàu (mm): 2520 / Trọng lượng vận hành (kg): 12500 / Khả năng đào cao (mm): 8550 / Khả năng đào sâu (mm): 5570 / Tầm cao đổ tải (mm): 6140 / Tầm vươn xa nhất (mm): 8270 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.5 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
16
Hãng sản xuất: Hitachi / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 90.2 / Dung tích gàu (m3): 1 / Chiều dài tay gàu (mm): 2700 / Trọng lượng vận hành (kg): 17800 / Khả năng đào cao (mm): 9390 / Khả năng đào sâu (mm): 6560 / Tầm cao đổ tải (mm): 6560 / Tầm vươn xa nhất (mm): 9420 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
17
Hãng sản xuất: Hitachi / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 63 / Dung tích gàu (m3): 0 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 11800 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
18
Hãng sản xuất: Komatsu / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 246 / Dung tích gàu (m3): 1.3 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 41400 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
19
Hãng sản xuất: Kobelco / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 108 / Dung tích gàu (m3): 0.9 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 20500 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
20
Hãng sản xuất: Sumitomo / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 103 / Dung tích gàu (m3): 0 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 19500 / Khả năng đào cao (mm): 9650 / Khả năng đào sâu (mm): 6710 / Tầm cao đổ tải (mm): 6840 / Tầm vươn xa nhất (mm): 9960 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.5 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
21
Hãng sản xuất: Hyundai / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kw): 78 / Dung tích gàu (m3): 0.56 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 13500 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Korea /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
22
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 124 / Dung tích gàu (m3): 1.6 / Chiều dài tay gàu (mm): 3200 / Trọng lượng vận hành (kg): 26900 / Khả năng đào cao (mm): 9950 / Khả năng đào sâu (mm): 7090 / Tầm cao đổ tải (mm): 7110 / Tầm vươn xa nhất (mm): 10510 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.3 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
23
Hãng sản xuất: Komatsu / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 6.5 / Dung tích gàu (m3): 0.11 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 900 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
24
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 390 / Dung tích gàu (m3): 6.5 / Chiều dài tay gàu (mm): 3480 / Trọng lượng vận hành (kg): 90600 / Khả năng đào cao (mm): 11260 / Khả năng đào sâu (mm): 2850 / Tầm cao đổ tải (mm): 7430 / Tầm vươn xa nhất (mm): 10350 / Tốc độ di chuyển (km/h): 4.5 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
25
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 86 / Dung tích gàu (m3): 0.88 / Chiều dài tay gàu (mm): 3100 / Trọng lượng vận hành (kg): 17280 / Khả năng đào cao (mm): 8970 / Khả năng đào sâu (mm): 6570 / Tầm cao đổ tải (mm): 6400 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.6 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
26
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 103 / Dung tích gàu (m3): 1.5 / Chiều dài tay gàu (mm): 2900 / Trọng lượng vận hành (kg): 19700 / Khả năng đào cao (mm): 9350 / Khả năng đào sâu (mm): 6570 / Tầm cao đổ tải (mm): 6650 / Tầm vươn xa nhất (mm): 9700 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.5 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
27
Hãng sản xuất: Kato / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 65 / Dung tích gàu (m3): 0.55 / Chiều dài tay gàu (mm): 2500 / Trọng lượng vận hành (kg): 11600 / Khả năng đào cao (mm): 8560 / Khả năng đào sâu (mm): 5570 / Tầm cao đổ tải (mm): 6200 / Tầm vươn xa nhất (mm): 8280 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.5 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
28
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 67 / Dung tích gàu (m3): 0.74 / Chiều dài tay gàu (mm): 3000 / Trọng lượng vận hành (kg): 13900 / Khả năng đào cao (mm): 9620 / Khả năng đào sâu (mm): 5950 / Tầm cao đổ tải (mm): 7190 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.5 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
29
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 82 / Dung tích gàu (m3): 0.86 / Chiều dài tay gàu (mm): 3100 / Trọng lượng vận hành (kg): 16710 / Khả năng đào cao (mm): 8970 / Khả năng đào sâu (mm): 6555 / Tầm cao đổ tải (mm): 6410 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.5 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
30
Hãng sản xuất: Hyundai / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kw): 114 / Dung tích gàu (m3): 0.8 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 20500 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Korea /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
31
Hãng sản xuất: Komatsu / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 0 / Dung tích gàu (m3): 0 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 12000 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
32
Hãng sản xuất: Komatsu / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 338 / Dung tích gàu (m3): 3.4 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 76070 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
33
Hãng sản xuất: Hitachi / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kw): 90.2 / Dung tích gàu (m3): 1.2 / Chiều dài tay gàu (mm): 2700 / Trọng lượng vận hành (kg): 18500 / Khả năng đào cao (mm): 9270 / Khả năng đào sâu (mm): 5790 / Tầm cao đổ tải (mm): 6490 / Tầm vươn xa nhất (mm): 9520 / Tốc độ di chuyển (km/h): 30 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
34
Hãng sản xuất: Komatsu / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 11.4 / Dung tích gàu (m3): 0.05 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 1615 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
35
Hãng sản xuất: Hyundai / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kw): 78 / Dung tích gàu (m3): 0.56 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 13500 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Korea /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
36
Hãng sản xuất: Hyundai / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 106 / Dung tích gàu (m3): 0.56 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 13980 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Korea /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
37
Hãng sản xuất: Hyundai / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 108 / Dung tích gàu (m3): 0.45 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 11500 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Korea /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
38
Hãng sản xuất: Ishikawa / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 108 / Dung tích gàu (m3): 0.45 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 5300 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: Japan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
39
Hãng sản xuất: Liugong / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 108 / Dung tích gàu (m3): 0.95 / Chiều dài tay gàu (mm): 9820 / Trọng lượng vận hành (kg): 20700 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 6720 / Tầm vươn xa nhất (mm): 9820 / Tốc độ di chuyển (km/h): 4.59 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
40
Hãng sản xuất: Hyundai / Loại: Bánh lốp / Công suất định mức (kw): 84 / Dung tích gàu (m3): 0.76 / Chiều dài tay gàu (mm): 2 / Trọng lượng vận hành (kg): 13500 / Khả năng đào cao (mm): 8490 / Khả năng đào sâu (mm): 4820 / Tầm cao đổ tải (mm): 6060 / Tầm vươn xa nhất (mm): 7700 / Tốc độ di chuyển (km/h): 30 / Xuất xứ: Korea /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
41
Hãng sản xuất: Kobelco / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 250 / Dung tích gàu (m3): 1 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 3300 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
42
Hãng sản xuất: Liugong / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 108 / Dung tích gàu (m3): 0.95 / Chiều dài tay gàu (mm): 0 / Trọng lượng vận hành (kg): 20700 / Khả năng đào cao (mm): 0 / Khả năng đào sâu (mm): 0 / Tầm cao đổ tải (mm): 0 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 0 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
43
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 82 / Dung tích gàu (m3): 0.86 / Chiều dài tay gàu (mm): 3100 / Trọng lượng vận hành (kg): 16310 / Khả năng đào cao (mm): 8970 / Khả năng đào sâu (mm): 6555 / Tầm cao đổ tải (mm): 6410 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.5 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
44
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 67 / Dung tích gàu (m3): 0.74 / Chiều dài tay gàu (mm): 3000 / Trọng lượng vận hành (kg): 14810 / Khả năng đào cao (mm): 9620 / Khả năng đào sâu (mm): 5950 / Tầm cao đổ tải (mm): 7190 / Tầm vươn xa nhất (mm): 0 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.5 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
45
Hãng sản xuất: Caterpillar / Loại: Bánh xích / Công suất định mức (kw): 110 / Dung tích gàu (m3): 1.57 / Chiều dài tay gàu (mm): 2900 / Trọng lượng vận hành (kg): 24180 / Khả năng đào cao (mm): 11010 / Khả năng đào sâu (mm): 6710 / Tầm cao đổ tải (mm): 7890 / Tầm vươn xa nhất (mm): 9790 / Tốc độ di chuyển (km/h): 5.7 / Xuất xứ: China /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
Trang:  [1]  2  3  4  5  >