• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Thiên Hà Xanh
Gian hàng: muabanuytin
Tham gia: 12/01/2010
GD Online thành công(?): 2
Lượt truy cập: 2.054.974
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
160 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột rút gọn
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: KG / Loại: Palăng cáp / Tải trọng nâng (kg): 20 / Chiều cao nâng (m).: 12 / Tốc độ nâng hạ (m/phút).: 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
2
Hãng sản xuất: - / Loại: Palăng cáp / Tải trọng nâng (kg): 20000 / Chiều cao nâng (m).: 30 / Tốc độ nâng hạ (m/phút).: 0 / Xuất xứ: Hàn Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
3
Hãng sản xuất: - / Loại: Palăng cáp / Tải trọng nâng (kg): 4000 / Chiều cao nâng (m): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
4
Hãng sản xuất: Kito / Loại: Palăng xích / Tải trọng nâng (kg): 500 / Chiều cao nâng (m).: 2 / Tốc độ nâng hạ (m/phút).: 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
5
Hãng sản xuất: Kito / Loại: Palăng xích / Tải trọng nâng (kg): 1000 / Chiều cao nâng (m).: 2 / Tốc độ nâng hạ (m/phút).: 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
6
Hãng sản xuất: Kito / Loại: Palăng xích / Tải trọng nâng (kg): 1500 / Chiều cao nâng (m).: 2 / Tốc độ nâng hạ (m/phút).: 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
7
Hãng sản xuất: Kito / Loại: Palăng xích / Tải trọng nâng (kg): 2000 / Chiều cao nâng (m).: 2 / Tốc độ nâng hạ (m/phút).: 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
8
Hãng sản xuất: Kito / Loại: Palăng xích / Tải trọng nâng (kg): 2500 / Chiều cao nâng (m).: 2 / Tốc độ nâng hạ (m/phút).: 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
9
Hãng sản xuất: Kito / Loại: Palăng xích / Tải trọng nâng (kg): 3000 / Chiều cao nâng (m).: 3 / Tốc độ nâng hạ (m/phút).: 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
10
Hãng sản xuất: Kito / Loại: Palăng xích / Tải trọng nâng (kg): 5000 / Chiều cao nâng (m).: 3 / Tốc độ nâng hạ (m/phút).: 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
11
Hãng sản xuất: Kito / Loại: Palăng xích / Tải trọng nâng (kg): 15000 / Chiều cao nâng (m).: 3 / Tốc độ nâng hạ (m/phút).: 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
12
Hãng sản xuất: Kito / Loại: Palăng xích / Tải trọng nâng (kg): 30000 / Chiều cao nâng (m).: 3 / Tốc độ nâng hạ (m/phút).: 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
13
Hãng sản xuất: Kito / Loại: Palăng xích / Tải trọng nâng (kg): 50000 / Chiều cao nâng (m).: 3 / Tốc độ nâng hạ (m/phút).: 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
14
Hãng sản xuất: Kito / Loại: Palăng xích / Tải trọng nâng (kg): 500 / Chiều cao nâng (m).: 2 / Tốc độ nâng hạ (m/phút).: 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
15
Hãng sản xuất: Kito / Loại: Palăng xích / Tải trọng nâng (kg): 5000 / Chiều cao nâng (m).: 3 / Tốc độ nâng hạ (m/phút).: 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
16
Hãng sản xuất: Kito / Loại: Palăng xích / Tải trọng nâng (kg): 7500 / Chiều cao nâng (m).: 3 / Tốc độ nâng hạ (m/phút).: 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
17
Hãng sản xuất: Kito / Loại: Palăng xích / Tải trọng nâng (kg): 15000 / Chiều cao nâng (m).: 3 / Tốc độ nâng hạ (m/phút).: 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
18
Hãng sản xuất: Kito / Loại: Palăng xích / Tải trọng nâng (kg): 20000 / Chiều cao nâng (m).: 3 / Tốc độ nâng hạ (m/phút).: 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
19
Hãng sản xuất: AGOOD / Loại: - / Tải trọng nâng (kg): 30000 / Chiều cao nâng (m).: 50 / Tốc độ nâng hạ (m/phút).: 0 / Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
20
Hãng sản xuất: - / Loại: Palăng xích / Tải trọng nâng (kg): 0 / Chiều cao nâng (m): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
21
Hãng sản xuất: - / Loại: Palăng xích / Tải trọng nâng (kg): 0 / Chiều cao nâng (m): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
22
Hãng sản xuất: - / Loại: Palăng xích / Tải trọng nâng (kg): 0 / Chiều cao nâng (m): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
23
Hãng sản xuất: - / Loại: Palăng xích / Tải trọng nâng (kg): 0 / Chiều cao nâng (m): 0 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
24
Hãng sản xuất: Futaba / Loại: Tời xích kéo tay / Công suất động cơ (Kw): - / Tải trọng nâng (kg): 250 / Chiều cao nâng (m).: 250 / Tốc độ nâng hạ (m/phút).: 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
25
Hãng sản xuất: Futaba / Loại: Tời xích kéo tay / Công suất động cơ (Kw): - / Tải trọng nâng (kg): 500 / Chiều cao nâng (m).: 3 / Tốc độ nâng hạ (m/phút).: 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
26
Hãng sản xuất: Futaba / Loại: Tời xích kéo tay / Công suất động cơ (Kw): - / Tải trọng nâng (kg): 1000 / Chiều cao nâng (m).: 3 / Tốc độ nâng hạ (m/phút).: 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
27
Hãng sản xuất: Futaba / Loại: Tời xích kéo tay / Công suất động cơ (Kw): - / Tải trọng nâng (kg): 2000 / Chiều cao nâng (m).: 3 / Tốc độ nâng hạ (m/phút).: 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
28
Hãng sản xuất: Futaba / Loại: Tời xích kéo tay / Công suất động cơ (Kw): - / Tải trọng nâng (kg): 3000 / Chiều cao nâng (m).: 3 / Tốc độ nâng hạ (m/phút).: 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
29
Hãng sản xuất: Futaba / Loại: Tời xích kéo tay / Công suất động cơ (Kw): - / Tải trọng nâng (kg): 5000 / Chiều cao nâng (m).: 3 / Tốc độ nâng hạ (m/phút).: 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
30
Hãng sản xuất: Futaba / Loại: Tời xích kéo tay / Công suất động cơ (Kw): - / Tải trọng nâng (kg): 7500 / Chiều cao nâng (m).: 4 / Tốc độ nâng hạ (m/phút).: 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
31
Hãng sản xuất: Futaba / Loại: Tời xích kéo tay / Công suất động cơ (Kw): - / Tải trọng nâng (kg): 10000 / Chiều cao nâng (m).: 4 / Tốc độ nâng hạ (m/phút).: 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
32
Hãng sản xuất: Futaba / Loại: Tời xích kéo tay / Công suất động cơ (Kw): - / Tải trọng nâng (kg): 15000 / Chiều cao nâng (m).: 4 / Tốc độ nâng hạ (m/phút).: 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
33
Hãng sản xuất: Futaba / Loại: Tời xích kéo tay / Công suất động cơ (Kw): - / Tải trọng nâng (kg): 25000 / Chiều cao nâng (m).: 4 / Tốc độ nâng hạ (m/phút).: 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
34
Hãng sản xuất: Futaba / Loại: Tời xích kéo tay / Công suất động cơ (Kw): - / Tải trọng nâng (kg): 30000 / Chiều cao nâng (m).: 4 / Tốc độ nâng hạ (m/phút).: 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
35
Hãng sản xuất: Futaba / Loại: Tời xích kéo tay / Công suất động cơ (Kw): - / Tải trọng nâng (kg): 40000 / Chiều cao nâng (m).: 4 / Tốc độ nâng hạ (m/phút).: 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
36
Hãng sản xuất: Futaba / Loại: Tời xích kéo tay / Công suất động cơ (Kw): - / Tải trọng nâng (kg): 50000 / Chiều cao nâng (m).: 4 / Tốc độ nâng hạ (m/phút).: 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
37
Hãng sản xuất: Futaba / Loại: Tời xích điện / Công suất động cơ (Kw): 0.5KW / Tải trọng nâng (kg): 150 / Chiều cao nâng (m).: 3 / Tốc độ nâng hạ (m/phút).: 9 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
38
Hãng sản xuất: Futaba / Loại: Tời xích điện / Công suất động cơ (Kw): 0.5KW / Tải trọng nâng (kg): 250 / Chiều cao nâng (m).: 3 / Tốc độ nâng hạ (m/phút).: 7 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
39
Hãng sản xuất: Futaba / Loại: Tời xích điện / Công suất động cơ (Kw): 0.5KW / Tải trọng nâng (kg): 500 / Chiều cao nâng (m).: 3 / Tốc độ nâng hạ (m/phút).: 5 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
40
Hãng sản xuất: Futaba / Loại: Tời xích điện / Công suất động cơ (Kw): 0.5KW / Tải trọng nâng (kg): 1000 / Chiều cao nâng (m).: 3 / Tốc độ nâng hạ (m/phút).: 2 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
41
Hãng sản xuất: Futaba / Loại: Con chạy kéo tay / Công suất động cơ (Kw): - / Tải trọng nâng (kg): 3000 / Chiều cao nâng (m).: 3 / Tốc độ nâng hạ (m/phút).: 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
42
Hãng sản xuất: Futaba / Loại: Con chạy kéo tay / Công suất động cơ (Kw): - / Tải trọng nâng (kg): 5000 / Chiều cao nâng (m).: 3 / Tốc độ nâng hạ (m/phút).: 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
43
Hãng sản xuất: ENDO / Loại: Tời cáp / Công suất động cơ (Kw): - / Tải trọng nâng (kg): 0 / Chiều cao nâng (m): 0 / Tốc độ nâng hạ (m/phút): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
44
Hãng sản xuất: ENDO / Loại: Tời cáp / Công suất động cơ (Kw): - / Tải trọng nâng (kg): 0 / Chiều cao nâng (m): 0 / Tốc độ nâng hạ (m/phút): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
45
Hãng sản xuất: ENDO / Loại: Tời xích kéo tay / Công suất động cơ (Kw): - / Tải trọng nâng (kg): 0 / Chiều cao nâng (m): 0 / Tốc độ nâng hạ (m/phút): 0 / Xuất xứ: Nhật Bản /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
Trang:  [1]  2  3  4  >