• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Thiên Hà Xanh
Gian hàng: muabanuytin
Tham gia: 12/01/2010
GD Online thành công(?): 2
Lượt truy cập: 2.074.822
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
24 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột rút gọn
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: TIDISUN / Loại: Dùng cho gia đình / Công suất (W): 500 / Trọng lượng (Kg): 80 / Xuất xứ: Vietnam /
65.000.000 ₫
Trong kho: 1
2
Hãng sản xuất: INCOSYS / Loại: Dùng cho gia đình / Công suất (W): 2000 / Trọng lượng (Kg): 115 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
3
Hãng sản xuất: INCOSYS / Loại: Dùng cho gia đình / Công suất (W): 1200 / Trọng lượng (Kg): 60 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
4
Hãng sản xuất: INCOSYS / Loại: Dùng cho gia đình / Công suất (W): 1200 / Trọng lượng (Kg): 60 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
5
Hãng sản xuất: INCOSYS / Loại: Dùng cho văn phòng / Công suất (W): 1600 / Trọng lượng (Kg): 165 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
6
Hãng sản xuất: INCOSYS / Loại: Dùng cho gia đình / Công suất (W): 2400 / Trọng lượng (Kg): 150 / Xuất xứ: Vietnam /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
7
Hãng sản xuất: - / Loại: Dùng cho gia đình / Công suất (W): 3200 / Trọng lượng (Kg): 105 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
8
Hãng sản xuất: - / Loại: Dùng cho văn phòng / Công suất (W): 6000 / Trọng lượng (Kg): 125 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
9
Hãng sản xuất: - / Loại: Dùng cho văn phòng / Công suất (W): 1600 / Trọng lượng (Kg): 80 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
10
Hãng sản xuất: - / Loại: Dùng cho văn phòng / Công suất (W): 3200 / Trọng lượng (Kg): 145 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
11
Hãng sản xuất: - / Loại: Dùng cho văn phòng / Công suất (W): 10000 / Trọng lượng (Kg): 125 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
12
Hãng sản xuất: INCOSYS / Loại: Dùng cho văn phòng / Công suất (W): 1600 / Trọng lượng (Kg): 95 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
13
Hãng sản xuất: INCOSYS / Loại: Dùng cho văn phòng / Công suất (W): 1600 / Trọng lượng (Kg): 125 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
14
Hãng sản xuất: INCOSYS / Loại: Dùng cho văn phòng / Công suất (W): 3000 / Trọng lượng (Kg): 185 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
15
Hãng sản xuất: TIDISUN / Loại: Dùng cho gia đình / Công suất (W): 24 / Trọng lượng (Kg): 4.5 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
16
Hãng sản xuất: INCOSYS / Loại: Dùng cho gia đình / Công suất (W): 2000 / Trọng lượng (Kg): 105 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
17
Hãng sản xuất: INCOSYS / Loại: Dùng cho gia đình / Công suất (W): 800 / Trọng lượng (Kg): 75 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
18
Hãng sản xuất: INCOSYS / Loại: Dùng cho gia đình / Công suất (W): 800 / Trọng lượng (Kg): 105 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
19
Hãng sản xuất: INCOSYS / Loại: Dùng cho văn phòng / Công suất (W): 2000 / Trọng lượng (Kg): 145 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
20
Hãng sản xuất: INCOSYS / Loại: Dùng cho văn phòng / Công suất (W): 3000 / Trọng lượng (Kg): 105 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
21
Hãng sản xuất: INCOSYS / Loại: Dùng cho văn phòng / Công suất (W): 2000 / Trọng lượng (Kg): 125 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
22
Hãng sản xuất: INCOSYS / Loại: Dùng cho gia đình / Công suất (W): 800 / Trọng lượng (Kg): 125 / Xuất xứ: Taiwan /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
23
Hãng sản xuất: INCOSYS / Loại: Dùng cho gia đình / Công suất (W): 2000 / Trọng lượng (Kg): 75 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
24
Hãng sản xuất: INCOSYS / Loại: Dùng cho gia đình / Công suất (W): 1200 / Trọng lượng (Kg): 60 / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1