• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Thiên Hà Xanh
Gian hàng: muabanuytin
Tham gia: 12/01/2010
GD Online thành công(?): 2
Lượt truy cập: 2.141.077
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
1406 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột rút gọn
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Hãng sản xuất: VINAPPRO / Động cơ: Đang cập nhật / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 3000 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: Đai / Trọng lượng (kg): 1840 / Nhiên liệu: - Công suất (KVA): 10 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
2
Hãng sản xuất: DZĨ AN / Động cơ: LOMBARDINI / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 3000 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 350 / Nhiên liệu: Diesel Công suất (KVA): 22 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
3
Hãng sản xuất: DZĨ AN / Động cơ: LOMBARDINI / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 350 / Nhiên liệu: Diesel / Hệ thống khởi động: Bằng tay/ Công suất (KVA): 15 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
4
Hãng sản xuất: DZĨ AN / Động cơ: LOMBARDINI / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 550 / Nhiên liệu: Diesel Công suất (KVA): 25 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
5
Hãng sản xuất: DZĨ AN / Động cơ: LOMBARDINI / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 550 / Nhiên liệu: Diesel Công suất (KVA): 25 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
6
Hãng sản xuất: DZĨ AN / Động cơ: LOMBARDINI / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 1 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 550 / Nhiên liệu: Diesel Công suất (KVA): 25 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
7
Hãng sản xuất: DZĨ AN / Động cơ: LOMBARDINI / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 1 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 600 / Nhiên liệu: Diesel Công suất (KVA): 25 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
8
Hãng sản xuất: DZĨ AN / Động cơ: DEUTZ / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 1100 / Nhiên liệu: Diesel Công suất (KVA): 68 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
9
Hãng sản xuất: DZĨ AN / Động cơ: IVECO / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 1450 / Nhiên liệu: Diesel Công suất (KVA): 75 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
10
Hãng sản xuất: DZĨ AN / Động cơ: IVECO / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 1100 / Nhiên liệu: Diesel Công suất (KVA): 75 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
11
Hãng sản xuất: DZĨ AN / Động cơ: IVECO / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 1480 / Nhiên liệu: Diesel Công suất (KVA): 100 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
12
Hãng sản xuất: DZĨ AN / Động cơ: Đang cập nhật / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 1480 / Nhiên liệu: Diesel Công suất (KVA): 126 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
13
Hãng sản xuất: DZĨ AN / Động cơ: Đang cập nhật / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 1655 / Nhiên liệu: Diesel Công suất (KVA): 126 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
14
Hãng sản xuất: DZĨ AN / Động cơ: DEUTZ / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 1655 / Nhiên liệu: Diesel Công suất (KVA): 150 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
15
Hãng sản xuất: DZĨ AN / Động cơ: IVECO / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 1655 / Nhiên liệu: Diesel Công suất (KVA): 160 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
16
Hãng sản xuất: DZĨ AN / Động cơ: IVECO / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 1655 / Nhiên liệu: Diesel Công suất (KVA): 160 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
17
Hãng sản xuất: DZĨ AN / Động cơ: IVECO / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Diesel Công suất (KVA): 200 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
18
Hãng sản xuất: DZĨ AN / Động cơ: WEICHAI / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Diesel Công suất (KVA): 196 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
19
Hãng sản xuất: DZĨ AN / Động cơ: WEICHAI / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 2950 / Nhiên liệu: Diesel Công suất (KVA): 237 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
20
Hãng sản xuất: DZĨ AN / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 1685 / Nhiên liệu: Diesel Công suất (KVA): 250 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
21
Hãng sản xuất: DZĨ AN / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 1680 / Nhiên liệu: Diesel Công suất (KVA): 250 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
22
Hãng sản xuất: DZĨ AN / Động cơ: DOOSAN / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 2950 / Nhiên liệu: Diesel Công suất (KVA): 275 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
23
Hãng sản xuất: DZĨ AN / Động cơ: WEICHAI / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Diesel Công suất (KVA): 275 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
24
Hãng sản xuất: DZĨ AN / Động cơ: DOOSAN / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 2950 / Nhiên liệu: Diesel Công suất (KVA): 300 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
25
Hãng sản xuất: DZĨ AN / Động cơ: DOOSAN / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 3920 / Nhiên liệu: Diesel Công suất (KVA): 346 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
26
Hãng sản xuất: DZĨ AN / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 3580 / Nhiên liệu: Diesel Công suất (KVA): 250 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
27
Hãng sản xuất: DZĨ AN / Động cơ: IVECO / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 4250 / Nhiên liệu: Diesel Công suất (KVA): 416 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
28
Hãng sản xuất: DZĨ AN / Động cơ: DOOSAN / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 4250 / Nhiên liệu: Diesel Công suất (KVA): 430 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
29
Hãng sản xuất: DZĨ AN / Động cơ: VOLVO / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 4250 / Nhiên liệu: Diesel Công suất (KVA): 514 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
30
Hãng sản xuất: DZĨ AN / Động cơ: DEUTZ / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Diesel Công suất (KVA): 500 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
31
Hãng sản xuất: DZĨ AN / Động cơ: DOOSAN / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 3475 / Nhiên liệu: Diesel Công suất (KVA): 500 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
32
Hãng sản xuất: DZĨ AN / Động cơ: DOOSAN / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 3475 / Nhiên liệu: Diesel Công suất (KVA): 500 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
33
Hãng sản xuất: DZĨ AN / Động cơ: DOOSAN / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Diesel Công suất (KVA): 552 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
34
Hãng sản xuất: DZĨ AN / Động cơ: DOOSAN / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Diesel Công suất (KVA): 623 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
35
Hãng sản xuất: DZĨ AN / Động cơ: VOLVO / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Diesel Công suất (KVA): 625 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
36
Hãng sản xuất: DZĨ AN / Động cơ: IVECO / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 4950 / Nhiên liệu: Diesel Công suất (KVA): 680 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
37
Hãng sản xuất: DZĨ AN / Động cơ: CUMMINS / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 8150 / Nhiên liệu: Diesel Công suất (KVA): 900 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
38
Hãng sản xuất: DZĨ AN / Động cơ: PERKINS / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 8150 / Nhiên liệu: Diesel Công suất (KVA): 1000 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
39
Hãng sản xuất: DZĨ AN / Động cơ: MITSUBISHI / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 12840 / Nhiên liệu: Diesel Công suất (KVA): 1920 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
40
Hãng sản xuất: DZĨ AN / Động cơ: DEUTZ / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 900 / Nhiên liệu: Diesel Công suất (KVA): 68 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
41
Hãng sản xuất: DZĨ AN / Động cơ: DEUTZ / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Diesel Công suất (KVA): 51 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
42
Hãng sản xuất: DZĨ AN / Động cơ: CUMMINS / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Diesel Công suất (KVA): 126 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
43
Hãng sản xuất: DZĨ AN / Động cơ: CUMMINS / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Diesel Công suất (KVA): 250 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
44
Hãng sản xuất: DZĨ AN / Động cơ: CUMMINS / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Diesel Công suất (KVA): 350 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
45
Hãng sản xuất: DZĨ AN / Động cơ: CUMMINS / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/phút): 1500 / Số pha: 3 Pha / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg): 0 / Nhiên liệu: Diesel Công suất (KVA): 800 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..  >  >>