• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Công Ty TNHH Thiên Hà Xanh
Gian hàng: muabanuytin
Tham gia: 12/01/2010
GD Online thành công(?): 2
Lượt truy cập: 2.106.741
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
196 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột rút gọn
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: ARISTON / Chất liệu: - / Công suất (W): 4500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 0 / Series: Bello / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
2
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: ARISTON / Chất liệu: Titan-Crom / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 230V / Dung tích (lít): 60 / Series: AM / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
3
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: ARISTON / Công suất (W): 4500 / Dung tích (lít): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
4
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: ARISTON / Chất liệu: Titan-Crom / Công suất (W): 4500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 0 / Series: Bello / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
5
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 30 / Series: Cubo / Trọng lượng (kg): 12 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
6
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: ARISTON / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 30 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
7
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: ARISTON / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 30 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
8
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: ARISTON / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 30 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
9
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: ROSSI / Chất liệu: Titanium / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 15 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
10
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: ROSSI / Chất liệu: Titanium / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 20 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
11
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: ROSSI / Chất liệu: Titanium / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 8 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 20 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
12
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 40 / Series: Duo / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
13
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 40 / Series: Duo / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
14
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 0 / Áp suất: 0 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 30 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
15
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 15 / Series: Cubo / Trọng lượng (kg): 12 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
16
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: FERROLI / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 80 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 30 / Series: Duo / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
17
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: ARISTON / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 30 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
18
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: ARISTON / Chất liệu: - / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: - / Dung tích (lít): 15 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
19
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: ROSSI / Chất liệu: Titanium / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 30 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
20
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: ROSSI / Chất liệu: Titan-Crom / Công suất (W): 1500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 15 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
21
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: ROSSI / Chất liệu: Titan-Crom / Công suất (W): 1500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 20 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
22
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: ROSSI / Chất liệu: Titan-Crom / Công suất (W): 1500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 20 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
23
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: ROSSI / Chất liệu: Titan-Crom / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 30 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
24
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: DATKEYS / Chất liệu: Titan-Crom / Công suất (W): 4400 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
25
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: ROSSI / Chất liệu: Titanium / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 30 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
26
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: ARISTON / Chất liệu: Titan-Crom / Công suất (W): 4500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 0 / Series: Bello / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
27
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: ARISTON / Chất liệu: Titan-Crom / Công suất (W): 4500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 0 / Series: Bello / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
28
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: ARISTON / Chất liệu: Titan-Crom / Công suất (W): 4500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 0 / Series: Bello / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
29
Xuất xứ: Italy / Hãng sản xuất: ARISTON / Chất liệu: Titan-Crom / Công suất (W): 4500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 230V / Dung tích (lít): 0 / Series: Bravo / Trọng lượng (kg): 4 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
30
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: PANASONIC / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 3300 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
31
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: PANASONIC / Chất liệu: Nhựa / Công suất (W): 3300 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
32
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: PANASONIC / Chất liệu: Inox / Công suất (W): 3300 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
33
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: PANASONIC / Chất liệu: Inox / Công suất (W): 3300 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
34
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: PICENZA / Chất liệu: Inox / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 8 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 30 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
35
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: PICENZA / Chất liệu: Inox / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 8 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 15 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
36
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: PICENZA / Chất liệu: Inox / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 40 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
37
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: PICENZA / Chất liệu: Inox / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 30 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
38
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: PICENZA / Chất liệu: Inox / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 30 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
39
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: PICENZA / Chất liệu: Inox / Công suất (W): 1500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 10 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
40
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: PICENZA / Chất liệu: Titanium / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 15 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
41
Xuất xứ: Việt Nam / Hãng sản xuất: PICENZA / Chất liệu: Titanium / Công suất (W): 2500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 20 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
42
Xuất xứ: Malaysia / Hãng sản xuất: CENTON / Chất liệu: - / Công suất (W): 4500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
43
Xuất xứ: Malaysia / Hãng sản xuất: PRIMA / Chất liệu: ABS / Công suất (W): 4500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
44
Xuất xứ: Malaysia / Hãng sản xuất: PRIMA / Chất liệu: ABS / Công suất (W): 6500 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 0 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
45
Xuất xứ: - / Hãng sản xuất: DATKEYS / Chất liệu: - / Công suất (W): 4400 / Áp suất: 0 / Điện thế: 220V / Dung tích (lít): 2 / Trọng lượng (kg): 0 /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
Trang:  [1]  2  3  4  5  >