• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Công Ty CP Hóa Chất Hà Nội
Gian hàng: phamtran1808
Tham gia: 04/12/2007
Lượt truy cập: 100.227
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
112 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột rút gọn
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Cần kiểm lại hàng
2
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1000
3
Liên hệ gian hàng
Cần kiểm lại hàng
4
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 100
5
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1000
6
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Cần kiểm lại hàng
7
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 100
8
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 100
9
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 100
10
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 100
11
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Cần kiểm lại hàng
12
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Cần kiểm lại hàng
13
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 100
14
Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1000
15
Xuất xứ: Korea /
Liên hệ gian hàng
Cần kiểm lại hàng
16
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
17
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Cần kiểm lại hàng
18
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Cần kiểm lại hàng
19
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Cần kiểm lại hàng
20
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Cần kiểm lại hàng
21
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1000
22
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Cần kiểm lại hàng
23
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Cần kiểm lại hàng
24
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Cần kiểm lại hàng
25
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 10
26
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
27
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
28
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1000
29
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1000
30
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 10000
31
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1000
32
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1000
33
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Cần kiểm lại hàng
34
Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Cần kiểm lại hàng
35
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
36
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Cần kiểm lại hàng
37
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 100
38
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 100
39
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 100
40
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Cần kiểm lại hàng
41
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 399
42
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 99
43
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Cần kiểm lại hàng
44
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Cần kiểm lại hàng
45
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
Trang:  [1]  2  3  >