• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Danh mục sản phẩm
Thống kê gian hàng
Công Ty CP Hóa Chất Hà Nội
Gian hàng: phamtran1808
Tham gia: 04/12/2007
Lượt truy cập: 93.944
Gian hàng đảm bảo
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
112 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột rút gọn
Tên sản phẩm
Giá bán
1
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1000
2
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
3
Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Cần kiểm lại hàng
4
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Cần kiểm lại hàng
5
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Cần kiểm lại hàng
6
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 40000
7
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 10000
8
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Cần kiểm lại hàng
9
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 399
10
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Cần kiểm lại hàng
11
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
12
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Cần kiểm lại hàng
13
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Cần kiểm lại hàng
14
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 100
15
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
16
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
17
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1000
18
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 99
19
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Cần kiểm lại hàng
20
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Cần kiểm lại hàng
21
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 10
22
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Cần kiểm lại hàng
23
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Cần kiểm lại hàng
24
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Cần kiểm lại hàng
25
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 10000
26
Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
27
Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 24
28
Hãng sản xuất: - / Xuất xứ: - /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 5
29
Liên hệ gian hàng
Cần kiểm lại hàng
30
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 100
31
Xuất xứ: Việt Nam /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1000
32
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1000
33
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 100
34
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 100
35
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 99
36
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 100
37
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 100
38
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Cần kiểm lại hàng
39
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Cần kiểm lại hàng
40
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Cần kiểm lại hàng
41
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
42
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 1
43
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Cần kiểm lại hàng
44
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Cần kiểm lại hàng
45
Xuất xứ: Trung Quốc /
Liên hệ gian hàng
Trong kho: 100
Trang:  [1]  2  3  >