• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
14 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột rút gọn
Hãng sản xuất: NONAN / Cách sử dụng: Dùng để lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 18 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 9 / Xuất...
4.815.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: - / Cách sử dụng: Dùng để lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): - / Trọng lượng (kg): 12 / Xuất xứ: Korea /...
3.737.500 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 10
Hãng sản xuất: KANGAROO / Cách sử dụng: Đặt cố định / Type: Máy lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: - / Công suất lọc (lít/giờ): 32 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất x...
11.730.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 1
Hãng sản xuất: KANGAROO / Cách sử dụng: Đặt cố định / Type: Máy lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: - / Công suất lọc (lít/giờ): 10 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất x...
15.985.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 10
Hãng sản xuất: KANGAROO / Công suất lọc (lít/giờ): 50 lít/giờ / Xuất xứ: Taiwan /
13.685.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 10
Hãng sản xuất: KANGAROO / Cách sử dụng: Dùng để lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 10 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 0 / X...
4.542.500 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 10
Hãng sản xuất: KANGAROO / Cách sử dụng: Dùng để lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 10 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 0 / X...
4.657.500 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 10
Hãng sản xuất: KANGAROO / Cách sử dụng: Dùng để lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 10 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 0 / X...
4.542.500 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 10
Hãng sản xuất: KANGAROO / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 15 lít/giờ / Xuất xứ: Vietnam /
4.772.500 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 10
Hãng sản xuất: KANGAROO / Cách sử dụng: Dùng để lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 10 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 0 / X...
4.312.500 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 10
Hãng sản xuất: KANGAROO / Cách sử dụng: Dùng để lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 10 lít/giờ / Trọng lượng (kg): 0 / X...
4.427.500 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 10
Hãng sản xuất: KANGAROO / Cách sử dụng: Đặt cố định / Tuổi thọ nến lọc: - / Công nghệ lọc: R.O / Công suất lọc (lít/giờ): 20 lit/giờ / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: Taiwan /...
5.922.500 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 10
Hãng sản xuất: GAIZINC / Cách sử dụng: Dùng cho vòi nước / Type: Máy lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: 36 tháng / Công suất lọc (lít/giờ): 150 lít/giờ / Trọng lượng (kg...
2.990.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 5
Hãng sản xuất: GAIZINC / Cách sử dụng: Dùng cho vòi nước / Type: Máy lọc nước tinh khiết / Tuổi thọ nến lọc: - / Công suất lọc (lít/giờ): - / Trọng lượng (kg): 0 / Xuất xứ: R...
3.290.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 5