• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
2387 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột rút gọn
Loại bạc đạn: Vòng bi cầu rãnh sâu / Hãng sản xuất: FAG / Xuất xứ: Germany / Đường kính trong(mm): 20 / Đường kính ngoài(mm): 42 / Bề dày bạc(mm): 12 / Khối lượng(g): 0 /...
55.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 1000
Loại bạc đạn: Vòng bi cầu rãnh sâu / Hãng sản xuất: FAG / Xuất xứ: Germany / Đường kính trong(mm): 25 / Đường kính ngoài(mm): 47 / Bề dày bạc(mm): 12 / Khối lượng(g): 0 /...
85.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 1000
Loại bạc đạn: Vòng bi cầu rãnh sâu / Hãng sản xuất: FAG / Xuất xứ: Germany / Đường kính trong(mm): 30 / Đường kính ngoài(mm): 55 / Bề dày bạc(mm): 13 / Khối lượng(g): 0 /...
105.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 100
Loại bạc đạn: Vòng bi cầu rãnh sâu / Hãng sản xuất: FAG / Xuất xứ: Germany / Đường kính trong(mm): 10 / Đường kính ngoài(mm): 26 / Bề dày bạc(mm): 8 / Khối lượng(g): 0 /...
35.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 1000
Loại bạc đạn: Vòng bi cầu / Hãng sản xuất: NSK / Xuất xứ: Japan / Đường kính trong(mm): 10 / Đường kính ngoài(mm): 26 / Bề dày bạc(mm): 8 / Khối lượng(g): 0 /...
30.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 1000
Loại bạc đạn: Vòng bi cầu / Hãng sản xuất: NSK / Xuất xứ: Japan / Đường kính trong(mm): 17 / Đường kính ngoài(mm): 40 / Bề dày bạc(mm): 12 / Khối lượng(g): 0 /...
40.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 1000
Loại bạc đạn: Vòng bi cầu / Hãng sản xuất: NSK / Xuất xứ: Japan / Đường kính trong(mm): 20 / Đường kính ngoài(mm): 42 / Bề dày bạc(mm): 12 / Khối lượng(g): 0 /...
41.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 1000
Loại bạc đạn: Vòng bi cầu / Hãng sản xuất: NSK / Xuất xứ: Japan / Đường kính trong(mm): 25 / Đường kính ngoài(mm): 47 / Bề dày bạc(mm): 12 / Khối lượng(g): 0 /...
65.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 1000
Loại: Vòng bi cầu rãnh sâu / Hãng sản xuất: FAG / Xuất xứ: Đang cập nhật / Đường kính trong(mm): 0 / Đường kính ngoài(mm): 0 / Bề dày (mm): 0 / Khối lượng(g): 0 /...
43.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 1000
Loại: Vòng bi cầu rãnh sâu / Hãng sản xuất: FAG / Xuất xứ: Đang cập nhật / Đường kính trong(mm): 0 / Đường kính ngoài(mm): 0 / Bề dày (mm): 0 / Khối lượng(g): 0 /...
85.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 100
Loại: Vòng bi cầu rãnh sâu / Hãng sản xuất: FAG / Xuất xứ: Đang cập nhật / Đường kính trong(mm): 0 / Đường kính ngoài(mm): 0 / Bề dày (mm): 0 / Khối lượng(g): 0 /...
105.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 100
Loại: Vòng bi cầu rãnh sâu / Hãng sản xuất: FAG / Xuất xứ: Đang cập nhật / Đường kính trong(mm): 0 / Đường kính ngoài(mm): 0 / Bề dày (mm): 0 / Khối lượng(g): 0 /...
105.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 100
Loại: Vòng bi cầu / Hãng sản xuất: FBJ / Xuất xứ: Japan / Đường kính trong(mm): 10 / Đường kính ngoài(mm): 26 / Bề dày (mm): 8 / Khối lượng(g): 10 /...
10.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 1000
Loại: Vòng bi / Hãng sản xuất: FBJ / Xuất xứ: Japan / Đường kính trong(mm): 12 / Đường kính ngoài(mm): 28 / Bề dày (mm): 8 / Khối lượng(g): 20 /
13.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 1000
Loại: Vòng bi cầu / Hãng sản xuất: FBJ / Xuất xứ: Japan / Đường kính trong(mm): 17 / Đường kính ngoài(mm): 35 / Bề dày (mm): 10 / Khối lượng(g): 30 /...
15.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 1000
Trang:  [1]  2  3  4  5  6  ..  >  >>