• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  
19 sản phẩm          Hiển thị :  Chi tiết | Dạng cột rút gọn
Hệ thống truyền động: Trực tiếp / Trọng lượng (kg) : 44 / Nhiên liệu: Xăng / Hãng sản xuất: KAWATSHI / Động cơ: Đang cập nhật / Công suất (KVA): 2 / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(...
5.650.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 1
Hệ thống truyền động: Trực tiếp / Trọng lượng (kg) : 48 / Nhiên liệu: Xăng / Hãng sản xuất: KAWATSHI / Động cơ: KAWATSHI / Công suất (KVA): 2.8 / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòn...
6.750.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 1
Hệ thống truyền động: Trực tiếp / Trọng lượng (kg) : 52 / Nhiên liệu: Xăng / Hãng sản xuất: KAWATSHI / Động cơ: KAWATSHI / Công suất (KVA): 3 / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòng/...
7.250.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 1
Hệ thống truyền động: Trực tiếp / Trọng lượng (kg) : 72 / Nhiên liệu: Xăng / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Động cơ: Đang cập nhật / Công suất (KVA): 3.3 / Tần số(Hz): 50HZ / ...
8.750.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 1
Hệ thống truyền động: Trực tiếp / Trọng lượng (kg) : 84 / Nhiên liệu: Xăng / Hãng sản xuất: KAWATSHI / Động cơ: KAWATSHI / Công suất (KVA): 4.4 / Tần số(Hz): 50HZ / Tốc độ(vòn...
10.250.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 1
Hệ thống truyền động: Trực tiếp / Trọng lượng (kg) : 44 / Nhiên liệu: Xăng / Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Động cơ: Đang cập nhật / Công suất (KVA): 2.2 / Tần số(Hz): 50HZ / ...
5.650.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 1
Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR / Trọng lượng (kg) : 87 / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện, Bằng tay/ Hãng sản xuất: HONDA / Công suất (KVA): 5.5 / Tần số(Hz): 50HZ /...
23.000.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 6
Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg) : 48 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: Bằng tay/ Hãng sản xuất: HONDA / Động cơ: HONDA / Công suất (KVA): 2 / Tần số(Hz): 50H...
14.500.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 9
Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg) : 28 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: Bằng tay/ Hãng sản xuất: HYUNDAI / Động cơ: HYUNDAI / Công suất (KVA): 1 / Tần số(Hz):...
5.140.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 10
Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg) : 40 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: Bằng tay/ Hãng sản xuất: HYUNDAI / Động cơ: HYUNDAI / Công suất (KVA): 2.2 / Tần số(Hz...
6.900.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 10
Công suất dự phòng (KVA): 0 / Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg) : 37 / Nhiên liệu: Xăng / Hãng sản xuất: Hyundai / Động cơ: Hyundai / Công suất liên tục (KVA): 2.8 / ...
9.300.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 10
Công suất dự phòng (KVA): 0 / Hệ thống truyền động: Đang cập nhật / Trọng lượng (kg) : 86 / Nhiên liệu: Xăng / Hãng sản xuất: Hyundai / Động cơ: Hyundai / Công suất liên tục (...
20.000.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: Hết hàng
Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg) : 170 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Hãng sản xuất: HYUNDAI / Động cơ: HYUNDAI / Công suất (KVA): 11 / Tầ...
94.000.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 1
Hệ thống truyền động: - / Trọng lượng (kg) : 49 / Nhiên liệu: Xăng / Hệ thống khởi động: Đề nổ bằng điện/ Hãng sản xuất: HYUNDAI / Công suất (KVA): 2.8 / Tần số(Hz): 50HZ / Tố...
11.200.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 10
Hệ thống truyền động: Kết nối với AVR / Trọng lượng (kg) : 84 / Nhiên liệu: Xăng / Hãng sản xuất: Hyundai / Động cơ: Đang cập nhật / Công suất (KVA): 5 / Tần số(Hz): 50HZ / Tố...
18.000.000 ₫
Ngày đăng: 07/12/2016    Số lượng trong kho: 3
Trang:  [1]  2  >