Phần Mềm Quản Lý Bán Hàng Acent - Shop

Liên hệ

Hà Nội


Công ty cổ phần ACMAN xin trân trọng giới thiệu tới Cửa hang – Shop  một giải pháp quản lý tài chính hiệu quả cho hệ thống Shop cửa hàng, siêu thị!

I. Mô hình quản lý hoạt động kinh doanh tại hệ thống Shop - Siêu thị

1. Là một nhà kinh doanh trong lĩnh vực bán hàng bạn mong muốn?


 1. Phong cách bán hàng chuyên nghiệp, hài lòng khách hàng;
 2. Đem lại sự hài lòng nhất khi khách hàng tới mua hàng;
 3. Quản lý tốt được nhân viên bán hàng và thu ngân;
 4. Ứng dụng công nghệ cao trong quản lý và thanh toán;
 5. Kiểm soát hệ thống thanh toán bằng máy đọc mã vạch;
 6. Quản lý được hàng hóa tồn kho theo từng loại mặt hàng;
 7. Quản lý được danh sách hàng hóa bán trong ngày theo từng mặt hàng;
 8. Quản lý công nợ phải thu, phải trả theo từng đối tượng khách hàng;
 9. Quản lý chặt chẽ tình hình tài chính và kinh doanh của doanh nghiệp.

Thiết lập danh mục chung:


 1. Thiết lập hệ thống kho hàng/ khu vực
 2. Thiết lập nhóm hàng hóa quản lý trong cửa hàng (siêu thị);
 3. Thiết lập danh mục quản lý hàng hóa trong cửa hàng (siêu thị):

  1. Mã hàng
  2. Tên hàng
  3. Quy cách sản phẩm
  4. Đơn vị tính gốc/ đơn vị tính quy đổi
  5. Đơn giá bán (cho phép thay đổi đơn giá bán theo đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, thợ sửa chữa, khách lẻ…), giá bán có thể thay đổi theo đơn vị tính;
 4. Thiết lập hệ thống quy đổi đơn vị tính từng loại hàng;
 5. Thiết kế mẫu mã vạch theo đặc thù của đơn vị sử dụng (nếu có)
 6. In tem mã vach, quy định giá bán, tên hàng hóa, tên thương hiệu (nếu có)
 7. Thiết lập danh mục nhóm khách hàng, chính sách giá cho từng nhóm khách hàng: Đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, thợ sửa chữa, khách lẻ…)
 8. Danh mục chi tiết thông tin khách hàng, chương trình cho phép thay đổi nhóm khách hàng linh hoạt;
 9. Thiết lập danh mục nhà cung cấp

Nghiệp vụ quản lý bán hàng:

Chương trình phần mềm cho phép thực hiện bán buôn và bán lẻ trên phần mềm:

1. Lập và quản lý báo giá:

            + Số báo giá/ ngày báo giá

+ Lựa chọn thông tin khách hàng cần báo giá

+ Lựa chọn mặt hàng cần báo giá: chương trình tự động đưa ra giá bán đã được thiết lập, giá có thể thay đổi theo nhóm khách hàng cần báo giá;

            + Lựa chọn các chính sách giảm giá, chiết khấu cho từng mặt hàng;

+ In báo giá chuyển cho khách hàng hoặc tự động gửi email báo giá cho khách hàng;

+ Chương trình cho phép lưu thông tin các lần lập báo giá cho khách hàng;

2. Lập và quản lý đơn đặt hàng:

            + Số đơn đặt hàng/ ngày đặt hàng/ thời gian giao hàng;

            + Lựa chọn thông tin khách hàng đặt hàng;

+ Lựa chọn mặt hàng, chương trình tự động đưa ra giá bán phù hợp với từng loại khách hàng;

+ Số lượng/ thành tiền

+ Thông tin công nợ của khách hàng kỳ trước

+ Lưu thông tin đơn đặt hàng, chương trình cho phép sửa/ xóa nội dung thông tin đơn đặt hàng sau khi đã lưu;

+ Chương trình cho phép quản lý trạng thái đơn đặt hàng:  Đã xuất hàng/ chưa xuất hàng/ Hủy để theo dõi

 

3. Lập phiếu xuất kho kiêm hóa đơn bán hàng:

Toàn bộ nội dung thông tin đơn đặt hàng, sau khi kế toán đối chiếu công nợ và kiểm tra số tiền khách hàng đã thanh toán được chuyển thành <<Phiếu xuất kho kiêm hóa đơn bán hàng>>

            + Số phiếu/ ngày lập;

            + Số đơn hàng;

            + Xuất tại kho/ Khu vực;

            + Thông tin khách hàng;

            + Mã hàng/ tên hàng/ quy cách/ đơn giá/ giảm giá/ hàng khuyến mại;

            + Tổng tiền hàng

            + Số tiền chiết khấu (tính cho cả đơn hàng)

            + Thuế VAT (nếu có)

            + Cước vận chuyển (nếu có)

            +Số tiền phải thanh toán

            + Thông tin công nợ khách hàng:

                        Tổng số nợ kỳ trước:

Số tiền thanh toán kỳ này/ hình thức thanh toán (tiền mặt/ chuyển khoản)

                        Số tiền còn nợ:

+ In phiếu ( chương trình cho phép lựa chọn số liên in theo yêu cầu quản lý: Liên lưu kế toán, liên giao khách hàng, liên lưu thủ kho)

+ Lưu phiếu để kiểm tra đối chiếu;

Chương trình cho phép lọc, tìm kiếm thông tin phiếu xuất kho theo ngày/ theo mặt hàng/ theo thông tin khách hàng…

Với các đơn hàng bán lẻ, cuối ngày hoặc bất kỳ thời điểm nào, kế toán cập nhật danh mục các mặt hàng vào phần mềm để xác định doanh thu bằng tiền mặt

4. Quản lý kho hàng – Xuất kho:

-          Toàn bộ nội dung <<phiếu xuất kho, kiêm hóa đơn bán hàng>> tự động chuyển sang giao diện quản lý kho, thủ kho xác nhận số lượng hàng chuyển cho khách hàng theo nội dung => chương trình tự động xuất kho trên phần mềm xác định giá vốn;

-          Kế toán lựa chọn hình thức xuất kho tính giá vốn theo các phương pháp:


 • Đích danh đơn nhập
 • Đích danh giá nhập
 • Bình quân: bình quân theo ngày, bình quân theo tháng hoặc bình quân liên hoàn;

Chương trình cho phép quản lý xuất trả hàng lỗi lại cho nhà cung cấp và xử lý số tiền hàng trả lại vào công nợ đối với từng nhà cung cấp

4. Quản lý mua hàng:

Nhập kho hàng mới:

            + Số phiếu nhập/ ngày nhập

            + Nhập tại kho/ khu vực

+ Danh mục mặt hàng nhập kho: mã hàng/ tên hàng/ đơn giá/ Số lượng/ Thành tiền

            + Danh mục hàng khuyến mại kèm theo

            + Thông tin nhà cung cấp

            + Lưu danh sách các phiếu nhập kho

Chương trình cho phép lọc và tìm kiếm thông tin các phiếu nhập kho theo ngày/ theo mặt hàng/ theo nhà cung cấp…

Nhập kho hàng lỗi:

            + Số phiếu nhập lỗi/ ngày nhập

            + Nhập tại kho/ khu vực

            + Danh mục hàng nhập lại kho

            + Lý do nhập lại kho

            + Thông tin khách hàng trả lại hàng

            + Xử lý số tiền hàng nhập trả lại kho: trừ vào công nợ/ trả lại tiền mặt

5. Quản lý thu – Chi, công nợ khách hàng, nhà cung cấp

Quản lý thu:

Nhân viên giao hàng sau khi thu tiền mặt từ khách hàng về, giao lại cho kế toán hoặc nhân viên bán hàng, Kế toán hoặc nhân viên giao hàng thu tiền và lập phiếu thu, xác nhận thu hồi công nợ của từng khách hàng

Nội dung Phiếu thu:

            + Số phiếu thu/ ngày thu

            + Thông tin khách hàng;

            + Thông tin người nộp tiền:

            + Nội dung thu tiền

            + Số tiền:

            + Thu từ phiếu xuất bán hàng:

            + In phiếu thu

            + Danh sách phiếu thu được lưu theo ngày

Quản lý Chi:

Phục vụ việc thanh toán công nợ nhà cung cấp, trả lại tiền khi khách hàng trả lại hàng cần thanh toán bằng tiền mặt hoặc các khoản chi khác

Nội dung phiếu chi bao gồm:

            + Số phiếu chi/ ngày chi

            + Thông tin nhà cung cấp;

            + Thông tin người nhận tiền;

            + Nội dung chi tiền

            + Số tiền

            + In phiếu chi

            + Danh sách phiếu chi được lưu theo ngày

6. Tích hợp dữ liệu bán hàng hàng ngày sang kế toán:

Toàn bộ dữ liệu bán hàng, nhập kho, thu – chi được tự động chuyển sang dữ liệu quản lý kế toán trên phần mềm kế toán ACent

Kế toán theo dõi được doanh thu, kho hàng, quỹ tiền mặt trong ngày

Phần mềm kế toán Acent cho phép quản lý tách biệt dữ liệu kế toán nội bộ và kế toán thuế, Phần mềm kế toán với các nội dung chi tiết sau:

-          Kế toán tiền mặt

-          Kế toán tiền gửi ngân hàng

-          Kế toán công nợ phải thu, phải trả

-          Kế toán tài sản, công cụ dụng cụ

-          Kế toán hàng tồn kho

-          Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

-          Kế toán doanh thu – chi phí- lãi lỗ

-          Kế toán các khoản phải thu, phải trả khác

-          Hệ thống báo cáo thuế GTGT, tích hợp với phần mềm HTKK của tổng cục thuế

-          Hệ thống báo cáo thuế TNDN, tích hợp với phần mềm HTKK của tổng cục thuế

-          Hệ thống báo cáo tài chính theo QD48/ QD15, tích hợp với phần mềm HTKK của tổng cục thuế

-          Sổ kế toán tổng hợp, chi tiết theo quy định

7. Hệ thống báo cáo bán hàng:

-          Bảng tổng hợp, sổ chi tiết doanh thu theo khách hàng

-          Bảng tổng hợp, số chi tiết doanh thu theo mặt hàng

-          Bảng tổng hợp, sổ chi tiết doanh thu theo thời gian

-          Bảng tổng hợp xuất- nhập – tồn theo từng kho/ khu vực

-          Bảng tổng hợp xuất – nhập – tồn theo từng nhóm hàng

-          Bảng tổng hợp xuất – nhập – tồn theo từng mặt hàng

-          Bảng tổng hợp xuất – nhập – tồn theo từng nhà cung cấp

-          Bảng tổng hợp hàng lỗi trả lại

-          Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu của tất cả khách hàng

-          Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu của từng nhóm khách hàng

-          Báo cáo chi tiết công nợ phải thu của từng khách hàng

-          Báo cáo tổng hợp công nợ phải trả của tất cả nhà cung cấp

-          Báo cáo chi tiết công nợ phải trả của từng nhà cung cấp

-          Sổ quỹ tiền mặt theo ngày

2.2. Cam kết từ ACMAN

ü ACMAN là một địa chỉ tin cậy, giải quyết các vướng mắc về tài chính kế toán cho bạn.

    (Giải đáp trực tuyến các vướng mắc tài chính kế toán vào 14h đến 16h  thứ 5 hàng tuần)

ü Định kỳ 03 tháng cán bộ kỹ thuật kiểm tra chương trình và làm việc với kế toán 01 lần.

ü Vướng mắc khi sử dụng chương trình được khắc phục tức thời.

ü Thời gian bảo hành chương trình 12 tháng kể từ khi ký nghiệm thu chương trình.

 

 

Lưu ý đối với khách hàng ngoại tỉnh:

 

-         ACMAN chi trả chi phí đi lại, công tác phí cho cán bộ chuyển giao.

-         Khách hàng bố trí chỗ ăn, nghỉ cho cán bộ chuyển giao ACMAN (chi phí này không tính vào chi phí Phần mềm)

 

 

 

Trân trọng!

CÔNG TY CỔ PHẦN ACMAN

Trịnh Văn Hùng - Phòng Kinh Doanh

Mobile:  0985 942 138

Fax: (84-4) 3776.3984

Email: hung.tv@acman.com.vn; Website: www.acman.com.vn


Bình luận

0437 763 957
Mã số : 11085632
Địa điểm : Hà Nội
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 11/12/2030
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn